free download 78 travel guides written by experts

Comisia, Parlamentul si Consiliul se intalnesc cu organizatii filosofice

si neconfesionale pentru a discuta despre solidaritatea intre generatii in Europa

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a găzduit pe 27 noiembrie o întâlnire cu reprezentanți ai organizațiilor filosofice și neconfesionale la sediul Comisiei din Bruxelles, sub deviza „Solidaritatea între generații: definirea unui cadru pentru societatea de mâine în Europa”. Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, și László Surján, vicepreședintele Parlamentului European, au coprezidat reuniunea. Liderii europeni și reprezentanții organizațiilor au făcut schimb de opinii privind modul de a întări solidaritatea între generații și de a încuraja o cultură a îmbătrânirii active în Europa, pe fondul unor importante provocări demografice și a nevoii tot mai mari de inovare socială.

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Europa este fondată pe solidaritate, dar această solidaritate este pusă la încercare în vremuri de criză.Când oamenii suferă, tentația de a urma idei populiste și de a transforma Uniunea Europeană într-un țap ispășitor e mare. În realitate, UE este singurul cadru în care atât solidaritatea, cât și reformele necesare pot fi reunite pentru binele european comun. Așadar, ar trebui să nu precupețim niciun efort pentru a coopera strâns și a reînvia solidaritatea între națiuni, între state și în interiorul acestora, între bogați și săraci, între bătrâni și tineri. Reuniunea din 27 noiembrie reprezintă o contribuție importantă la realizarea acestui obiectiv, iar angajamentul manifestat de toți participanții îmi dă curaj.”

Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, a afirmat: „În această dimineață am pus accentul pe identitatea europeană, pe Europa, pentru care valoare cea mai importantă este respectul pentru fiecare persoană, un respect care se traduce prin drepturi egale pentru toți, prin nediscriminare sub toate formele, precum și prin solidaritate și fraternitate. Astăzi, datorită valorii pe care o acordăm fiecărei persoane, putem construi o Uniune Europeană care este fondată pe o mai mare solidaritate, și între tineri și bătrâni.”

László Surján, vicepreședintele Parlamentului European, a declarat: „În Parlamentul European, considerăm că solidaritatea între generații a ajutat cetățenii să supraviețuiască recentei crize. Mai mult, solidaritatea între generații are o importanță majoră pentru întreaga societate și din alte motive – voi menționa doar sistemele de pensii sau transferul de cunoștințe și experiență de la o generație la alta.”

În cursul reuniunii, participanții au recunoscut rolul pe care organizațiile filosofice și neconfesionale îl joacă în promovarea valorilor cum ar fi libertatea, drepturile egale și solidaritatea în Europa și dincolo de granițele acesteia. De asemenea, a existat un consens privind necesitatea de a răspunde provocărilor legate de schimbările demografice, cum ar fi combaterea discriminării, crearea unor posibilități de angajare mai bune pentru persoanele de toate vârstele sau promovarea învățării continue. Aceste eforturi sunt integrate direct în strategia globală a Comisiei Europene în favoarea creșterii economice pentru Europa, promovând un învățământ mai bun, mai puțină sărăcie și o societate mai echitabilă.

Context

Anul 2012 a fost desemnat „Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații”. Cu această ocazie a fost mobilizată o gamă largă de părți interesate și au fost prezentate noi inițiative pentru promovarea îmbătrânirii active și a întăririi solidarității între generații, ceea ce contribuie la Strategia Europa 2020 a Comisiei pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Reuniunea din 27 noiembrie se încadrează, de asemenea, în această strategie.

Reuniunile la nivel înalt între instituțiile europene și organizațiile filosofice și neconfesionale, precum și cu bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase, au devenit o tradiție solidă. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în decembrie 2009, dialogul cu bisericile și comunitățile de credință reprezintă o obligație legală, consacrată în legislația primară (articolul 17 din TFUE). Instituțiile UE consideră că acest dialog este un important instrument al democrației participative. În afară de reuniunile la nivel înalt cu liderii religioși și cu reprezentanții organizațiilor filosofice și neconfesionale, există seminarii de dialog periodic cu diferiți interlocutori cu privire la anumite politici ale UE.

Pagini Utile

● Pentru o listă a participanților, a se vedea:
MEMO/12/901.
● Materiale audio, video și fotografii privind evenimentul sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei Europene:
Servicii audiovizuale
Site-ul internet al Dialogului cu bisericile, asociațiile și comunitățile religioase și cu organizațiile filosofice și neconfesionale
Site-ul președintelui Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso

Bucuresti, 29.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *