free download 78 travel guides written by experts

Comisia lupta impotriva intarzierilor efectuarii platilor

În ciuda anumitor îmbunătăţiri constatate în ultimii ani, întârzierile efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale între întreprinderi sau între acestea din urmă şi autorităţile publice sunt încă o realitate în Uniunea Europeană. Aceste practici împiedică dezvoltarea întreprinderilor şi pot provoca chiar falimentul unor întreprinderi, altfel viabile, în special al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). Din nefericire, uneori comportamentul autorităţilor publice în materie de plăţi lasă încă de dorit. Având în vedere criza actuală, mai multe state membre au început, prin urmare, să abordeze această chestiune la nivel naţional.    

Conform unui angajament luat în cadrul „Small Business Act”, Comisia sugerează astăzi o nouă strategie pentru abordarea situaţiei întârzierilor în efectuarea plăţilor şi propune introducerea unor modificări substanţiale în Directiva privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor din 2000.  Comisia sugerează ca autorităţile publice să dea un bun exemplu şi să îşi plătească facturile – ca regulă generală – în termen de 30 de zile. În paralel, Comisia se angajează să accelereze plata bunurilor şi a serviciilor, pentru a respecta pe deplin obiectivele în materie de plată a facturilor şi, într-un anumit număr de cazuri, chiar să reducă termenele de plată sub durata legală în vigoare.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Günter Verheugen, responsabil pentru Întreprinderi şi Industrie, a declarat: „Întârzierile efectuării plăţilor de către administraţiile publice nu mai trebuie să fie tolerate. Propunerea de astăzi dă un impuls puternic pentru depăşirea crizei economice, contribuind la evitarea unor noi falimente şi îmbunătăţind fluxurile de numerar ale întreprinderilor, pentru a consolida competitivitatea acestora pe termen lung.”
   
Modificările propuse reflectă importanţa efectuării la timp a plăţilor către întreprinderi, în special către IMM-uri:

•          Ca regulă generală, autorităţile publice trebuie să îşi plătească facturile în termen de 30 de zile, în caz contrar fiind obligate să plătească dobânzi, o compensaţie pentru costurile de recuperare şi o compensaţie forfetară de 5% din suma datorată, care se aplică din prima zi de întârziere. În anumite cazuri justificate în mod corespunzător, termenele de plată pot fi prelungite.

•         Libertatea contractuală va fi respectată în relaţiile între întreprinderi dar, în caz de întârziere, acestea vor avea dreptul să solicite dobânzi pentru întârzieri în efectuarea plăţilor şi o compensaţie pentru costurile de recuperare.

•         Regulile referitoare la contractele extrem de inechitabile au devenit mai stricte.

Această propunere vizează îmbunătăţirea fluxurilor de numerar ale întreprinderilor europene, care sunt deosebit de importante într-o perioadă de recesiune economică. De asemenea, ea are drept obiectiv favorizarea bunei funcţionări a pieţei interne, prin eliminarea obstacolelor în calea tranzacţiilor comerciale transfrontaliere datorate întârzierilor în efectuarea plăţilor.

Aceste obiective se vor realiza prin punerea la dispoziţia creditorilor a unor instrumente care să le permită să îşi exercite pe deplin şi în mod eficace drepturile în caz de întârzieri în efectuarea plăţilor, precum şi impunând măsuri specifice administraţiilor publice, care să le descurajeze să recurgă la plăţi întârziate.

Bucuresti, 09.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *