Comisia lanseaza un apel la actiune imediata pentru o renastere industriala europeana

Comisia Europeană invită statele membre să recunoască importanța vitală a industriei pentru crearea de locuri de muncă și pentru generarea de creștere economică, precum și să integreze problemele legate de competitivitatea industrială în toate domeniile de politică. Acesta este esența mesajului conținut în comunicarea Pentru o renaștere industrială europeană, adoptată miercuri, 22 ianuarie. Comisia face apel la Consiliu și la Parlament să adopte propuneri referitoare la energie, transporturi, spațiu și rețelele de comunicații digitale, precum și să pună în aplicare și să asigure respectarea legislației destinate să finalizeze piața internă. În plus, obiectivul modernizării industriale trebuie urmărit prin investiții în inovare, utilizarea eficientă a resurselor, tehnologii noi, competențe și acces la finanțare, accelerate de utilizarea fondurilor UE dedicate acestor scopuri. Comunicarea promovează o Europă mai favorabilă întreprinderilor prin acțiuni destinate să simplifice cadrul legislativ și să amelioreze eficiența administrației publice la nivel european, național și regional. Facilitarea accesului la piețele din țări terțe prin armonizarea standardelor internaționale, achiziții publice deschise, protecția brevetelor și diplomație economică reprezintă, de asemenea, aspecte-cheie.

Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu industria și antreprenoriatul, a declarat: „Europa este încă departe de obiectivul de 20% în materie de pondere a industriei în PIB, fixat pentru anul 2020. Din acest motiv, competitivitatea industrială trebuie să se afle în centrul agendei politice la Consiliul European din martie 2014. Prin inițiativa de astăzi, Comisia transmite un semnal clar că reindustrializarea și modernizarea urgentă a economiei noastre sunt indispensabile pentru crearea de noi locuri de muncă. Avem nevoie de angajamente ferme la nivel național și european pentru a asigura coerența și prioritizarea tuturor instrumentelor aflate la dispoziția noastră. O strategie industrială trebuie să includă multe alte sectoare, întrucât interconexiunile dintre acestea sunt tot mai numeroase, cu consecințe majore asupra succesului în domeniul industrial.”

O bază industrială solidă este o condiție indispensabilă pentru creștere și crearea de locuri de muncă

UE își revine din cea mai lungă recesiune din istoria sa, care a relevat importanța unui sector industrial puternic pentru rezistența economiei. Rolul industriei în Europa depășește cu mult sectorul producției, incluzând aspecte diverse, de la materii prime și energie până la servicii pentru întreprinderi (de exemplu servicii logistice), servicii pentru consumatori (de exemplu servicii postvânzare pentru bunuri de folosință îndelungată) sau turism. Industria reprezintă peste 80% din exporturile, cercetarea și inovarea privată din Europa, ceea ce arată că importanța industriei este mult mai mare decât s-ar putea deduce din simpla pondere a acesteia în PIB. În industrie se regăsesc aproape o pătrime din locurile de muncă din sectorul privat, fiind vorba de multe ori de lucrători foarte calificați, iar fiecare loc de muncă suplimentar din sectorul de producție creează între 0,5 și 2 posturi în alte sectoare. Cu toate acestea, contribuția producției la PIB al UE, care se ridica la 15,1% în vara lui 2013, a continuat să scadă și este departe de ținta de 20% pentru anul 2020, propusă de Comisie în 2012.

O industrie competitivă în centrul agendei europene

Importanța provocărilor pe care le are înainte Europa impune acordarea de atenție și furnizarea de orientări în materie de politici la cel mai înalt nivel, cu alte cuvinte în cadrul Consiliului European. Acest lucru este esențial pentru a asigura coerența și prioritizarea tuturor instrumentelor aflate la dispoziția UE. Comisia Europeană invită statele membre să recunoască importanța vitală a industriei pentru stimularea competitivității și a creșterii sustenabile în Europa, precum și pentru o integrare mai sistematică a problemelor legate de competitivitate în toate domeniile de politică.

Comisia consideră că pentru sprijinirea competitivității industriei europene ar trebui urmărite următoarele priorități:

  • Consolidarea integrării competitivității industriale în toate domeniile de politică, dată fiind importanța contribuției industriei la performanța economică globală a UE.

  • Maximizarea potențialului pieței interne prin dezvoltarea infrastructurilor necesare, prin oferirea unui cadru de reglementare stabil, simplificat și previzibil, favorabil spiritului antreprenorial și inovării, prin integrarea piețelor de capital, prin ameliorarea posibilităților în materie de formare și de mobilitate pentru cetățeni și prin finalizarea pieței interne a serviciilor, care reprezintă un factor cu contribuție majoră la competitivitatea industrială.

  • Luarea de măsuri în cadrul pieței interne și la nivel internațional pentru a asigura accesul la energie și materii prime la prețuri abordabile, care să reflecte condițiile internaționale.

  • Instituirea și implementarea unor instrumente de finanțare europene, bazate pe combinații eficace între inițiativele COSME, Orizont 2020, fondurile structurale (fonduri regionale în valoare de cel puțin 100 de miliarde EUR) și finanțarea națională, pentru a susține inovarea, investițiile și reindustrializarea.

  • Reluarea activității normale de creditare a economiei reale. În acest sens, Banca Europeană pentru Investiții ar trebui să joace un rol strategic mai important, prin orientarea în mai mare măsură a creditării către proiectele inovatoare și către cele industriale. UE ar trebui să rezolve problema blocajelor rămase, provenite din fragmentarea piețelor financiare, și să creeze condițiile pentru dezvoltarea unor surse de finanțare alternative.

  • Facilitarea integrării progresive a firmelor din UE, în particular a IMM-urilor, în lanțul mondial al creării de valoare economică pentru a ameliora competitivitatea acestora și pentru a asigura accesul la piețe internaționale în condiții concurențiale mai favorabile.

  • Consolidarea competitivității industriale este esențială pentru relansarea creșterii și a creării de locuri de muncă, în vederea atingerii unei ponderi de până la 20% din PIB pentru sectorul de producție până în 2020.

Pagini Utile

  • Comunicarea Pentru o renaștere industrială europeană

  • MEMO/14/37

Bucuresti, 22.01.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *