free download 78 travel guides written by experts

Comisia Juncker isi depune juramantul de independenta in fata Curtii Europene de Justitie

Președintele Jean-Claude Juncker și membrii colegiului comisarilor își depun jurământul solemn de preluare a mandatului în fața Curții de Justiție a UE, în Luxemburg. Prin acest „angajament solemn”, membrii Comisiei se angajează să respecte tratatele și Carta drepturilor fundamentale a UE și să își îndeplinească atribuțiile într-un mod pe deplin independent și având în vedere interesul general al Uniunii. Comisarii se vor angaja, de asemenea, să nu solicite și nici să nu accepte instrucțiuni din partea niciunei autorități, să se abțină de la implicarea în acțiuni incompatibile cu îndatoririle lor și cu executarea atribuțiilor lor și să își respecte obligațiile pe durata mandatului și după încheierea acestuia.

Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Depunem jurământul de astăzi cu toată seriozitatea care se cuvine unui astfel de act — este un jurământ de independență și de respectare a Cartei drepturilor fundamentale. Acesta implică un angajament politic ferm din partea întregului colegiu pentru asigurarea respectării dispozițiilor Cartei în toate politicile UE care țin de responsabilitatea Comisiei. Nu este un lucru mărunt – nu suntem nimic dacă nu ne respectăm valorile.”

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, comisarii se angajează, de asemenea, în cadrul jurământului de preluare a mandatului, să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a explicat: „Comisia s-a angajat să servească interesul european, și anume să producă rezultate pentru cetățeni. De aceea ne vom concentra asupra principalelor priorități – creștere economică, locuri de muncă și investiții. Prin verificarea coerenței fiecărei propuneri legislative cu dispozițiile prevăzute în Cartă, vom continua adevărata cultură a drepturilor fundamentale care s-a dezvoltat în UE, nu pentru a înlocui, ci pentru a completa sistemele naționale de protecție a drepturilor fundamentale.”

Depunerea jurământului va avea loc între orele 16:30 și 18:30 (ora României) și va fi transmisă în direct pe „Europe by Satellite”.

Context:

Obligația membrilor Comisiei Europene de a „depune un angajament solemn” la preluarea mandatului reprezintă o tradiție îndelungată, înscrisă în prezent la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Această dispoziție a fost inclusă pentru prima dată în Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (1957) și, de atunci, a fost aplicată de fiecare dată când o nouă comisie și-a preluat mandatul. Cu fiecare nou tratat, formularea angajamentului solemn a fost ușor adaptată pentru a corespunde noii situații juridice. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (2009), textul include, de asemenea, o trimitere la Carta drepturilor fundamentale a UE. Responsabilitățile și obligațiile membrilor Comisiei sunt prevăzute la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În mod tradițional, se depune acest angajament solemn în fața Curții Europene de Justiție din Luxemburg în primele luni după începerea mandatului unei noi Comisii Europene.

Anexă:

ANGAJAMENT SOLEMN luat în fața CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

Membru al Comisiei Europene, în temeiul articolului 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Numit membru al Comisiei Europene de Consiliul European, în urma votului de aprobare al Parlamentului European

Mă angajez solemn:
– să respect tratatele și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în îndeplinirea tuturor funcțiilor mele;
– să îmi exercit responsabilitățile în deplină independență, în interesul general al Uniunii;
– în îndeplinirea sarcinilor mele, să nu solicit și să nu accept instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție;
– să mă abțin de la orice act incompatibil cu natura funcțiilor mele sau cu îndeplinirea sarcinilor mele.

Iau act de obligația, stabilită prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căreia fiecare stat membru trebuie să respecte această natură a funcțiilor și să nu încerce să îi influențeze pe membrii Comisiei în îndeplinirea sarcinilor lor.

De asemenea, mă angajez să respect, pe durata și după încetarea mandatului, obligațiile impuse de acesta și în special obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje.

Pagini Utile

  • Urmăriți activitatea președintelui @JunckerEU și a vicepreședintelui @TimmermansEU pe Twitter

  • Hashtaguri Twitter: #transparency #independence #teamJunckerEU

Bucuresti, 10.12.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *