free download 78 travel guides written by experts

Comisia isi propune sa valorifice intregul potential al limbilor straine

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare intitulată „Multilingvismul: un avantaj pentru Europa şi un angajament comun”, care abordează subiectul limbilor străine în contextul mai amplu al coeziunii sociale şi al prosperităţii. Prin integrarea multilingvismului într-o serie de politici şi acţiuni ale UE, această comunicare doreşte să reflecte realitatea unei Uniuni Europene cu peste 490 de milioane de cetăţeni, având competenţe lingvistice şi necesităţi diferite. Comisarul pentru multilingvism, Leonard Orban, a declarat:  „Coexistenţa armonioasă a diferitelor limbi din Europa constituie un simbol puternic al aspiraţiei Uniunii Europene de a fi unită în diversitate. Prin această comunicare, îndemnăm statele membre ale UE, autorităţile locale şi partenerii sociali să-şi unească forţele şi să acţioneze. Abordarea noastră integrată ţine cont de valoarea şi de avantajele potenţiale ale diversităţii lingvistice din Europa, precum şi de necesităţile mai personale ale învăţării limbilor pentru a comunica eficient.”
Extinderile recente ale UE au determinat creşterea diversităţii lingvistice: în prezent, există 23 de limbi oficiale şi peste 60 de alte limbi vorbite în anumite regiuni sau de către grupuri specifice. Globalizarea şi fluxurile de imigranţi îmbogăţesc paleta largă a limbilor folosite zilnic de europeni. Diversitatea lingvistică este, în mod incontestabil, una din trăsăturile care caracterizează UE în cea mai mare măsură, influenţând viaţa socială, culturală şi profesională a cetăţenilor săi, precum şi activităţile economice şi politice ale statelor sale membre. Comunicarea are obiectivul de a răspunde provocărilor specifice acestei realităţi şi propune o abordare care susţine integrarea multilingvismului într-o serie întreagă de politici ale UE.

Comunicarea invită statele membre şi celelalte instituţii UE să-şi unească forţele pentru a-i încuraja şi a-i ajuta pe cetăţeni să obţină competenţe lingvistice. Printre aspectele analizate se numără:
·    Rolul jucat de limbile străine în dezvoltarea înţelegerii reciproce într-o societate multiculturală.
·    Modul în care competenţele lingvistice îmbunătăţesc perspectivele de angajare şi creează un avantaj competitiv pentru întreprinderile europene.
·    Ce se poate face pentru a încuraja cetăţenii să vorbească două limbi în plus faţă de limba maternă.
·    Felul în care mijloacele de comunicare în masă şi noile tehnologii pot să creeze legături între persoane care vorbesc limbi diferite.

În plus, acest document programatic propune valorificarea la maximum a programelor şi iniţiativelor europene existente în domeniile educaţiei, mass-media, cercetării, incluziunii sociale şi competitivităţii şi prevede o evaluare a progreselor făcute, în 2012.

Comunicarea poate fi consultată la adresa internet
//ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Bucuresti, 18.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *