free download 78 travel guides written by experts

Comisia incurajeaza accesul universal la educatia prescolara

Aproximativ o gospodărie europeană din opt include un copil cu vârsta mai mică de șase ani. 19 milioane dintre aceștia – unul din cinci – sunt expuși riscului sărăciei. Comisia lansează astăzi, pentru prima dată, un plan de acțiune destinat să ofere fiecărui copil un început mai bun în viață, precum și să pună bazele pentru un sistem de succes în domeniul educaţiei permanente, pentru integrarea socială, dezvoltarea personală și capacitatea de inserție profesională a acestora mai târziu în viață. Propunerile Comisiei, care includ încurajarea accesului universal la educația preșcolară de calitate, vor contribui, de asemenea, la două dintre obiectivele principale ale strategiei Comisiei „Europa 2020” – reducerea procentului de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10 % și de reducere cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane aflate în zona de risc în ce priveşte sărăcia și excluziunea socială.

Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, a declarat: „Investiția în educația și îngrijirea preșcolară reprezintă una dintre cele mai bune pe care le putem realiza pentru copiii noștri – și pentru viitorul Europei. Investiția în educația preșcolară de calitate este mult mai eficientă decât intervenția ulterioară. Ea oferă tinerilor noștri o șansă mai bună în viață și, de fapt, reprezintă o economie de bani pe termen lung. Întreruperea ciclului sărăciei și dezavantajării înseamnă și costuri mai mici din partea contribuabilului pentru serviciile de sănătate și spitalicești, școlarizarea complementară, ajutorul social și serviciile de menţinere a ordinii”.

Educația obligatorie începe la vârsta de 5 sau 6 ani în majoritatea statelor membre și chiar mai devreme în Cipru, Luxemburg sau Irlanda de Nord din Regatul Unit. Nivelul de servicii asigurat pentru copiii mici până la începerea învăţământului obligatoriu variază considerabil pe teritoriul Europei în ceea ce privește finanțarea, gestiunea și politicile de personal.

În 2009, miniștrii educației au stabilit obiectivul ca 95% dintre copiii de cel puțin 4 ani să primească educație și îngrijire preșcolară. Media actuală în UE este de 92,3%, dar și aici cifrele variază puternic și nu reflectă neapărat calitatea serviciilor furnizate.

Propunerile Comisiei Europene reprezintă răspunsul la cererea adresată de statele membre în mai 2009, în urma adoptării de către acestea a Cadrului strategic de cooperare în educație și formare, de a măsura și analiza progresele înregistrate pe întreg teritoriul UE în ce priveşte îmbunătățirea accesului la educație și îngrijire preșcolară, precum şi de a identifica cele mai bune practici.

Propunerile Comisiei încurajează:
* accesul universal la educație preșcolară de calitate, pe baza stabilităţii finanțării și a unei bune gestiuni;
* o abordare integrată a educației și îngrijirii, care să țină cont de necesitățile copiilor într-o manieră holistică;
* o programă corespunzătoare vârstei, cu un echilibru adecvat între competențele tehnico-economice și cele socio-culturale;
* o mai mare concentrare asupra profesionalizării personalului prin calificări, salarii și condiții de lucru adecvate;
* sisteme de asigurare a calității și standarde pentru monitorizarea progresului.

Planurile Comisiei vor contribui la obiectivele celor trei inițiative prioritare ale Strategiei Europa 2020, şi anume „Tineret în mișcare”, „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă” și „Platforma europeană de combatere a sărăciei”.

Următoarele etape

Propunerile Comisiei vor intra în discuția miniștrilor educației din UE în luna mai. Miniștrii vor identifica priorități și Comisia va încuraja schimbul de idei și învățarea din politicile care funcționează cel mai bine. De asemenea, Comisia va stabili priorități de investiții în domeniul educației și îngrijirii preșcolare prin intermediul Fondului Social European și al Fondului European de Dezvoltare Regională, precum și prin intermediul sprijinului oferit de Programul de Educaţie Permanentă și de cel de-al 7-lea Program-Cadru pentru Cercetare și Dezvoltare.

Pagini Utile

* Pentru informații suplimentare:

Comisia Europeană: Comunicarea [COM(2011)66 ] „Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine”.

Comisia Europeană: Educația și îngrijirea copiilor preșcolari

Bucuresti, 17.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *