metalshow

Comisia ii mai acorda Romaniei o luna

pentru îmbunătăţirea sistemelor de ajutoare pentru agricultori şi salută progresul înregistrat în Bulgaria

Astăzi Comisia Europeană a trimis României o scrisoare prin care îi aduce la cunoştinţă că riscă reducerea provizorie cu 25% a subvenţiilor agricole din partea Uniunii Europene în cazul în care nu poate remedia o serie de lipsuri grave din sistemul administrativ şi de control înainte de a proceda la efectuarea plăţilor către agricultori (anul de plată începând la 1 decembrie 2007). Comisia nu va refuza plata subvenţiilor agricole pentru Bulgaria, sistemul acesteia fiind deja înfiinţat şi operaţional. Regulamentul nr. 1423/2006 al Comisiei, adoptat în temeiul articolului 37 din Tratatul de Aderare a României şi a Bulgariei, prevede reducerea plăţilor cu 25% dacă sistemele înfiinţate pentru a asigura plata corectă a ajutoarelor pentru agricultori sunt atât de ineficiente încât afectează funcţionarea corespunzătoare a întregului sistem. România poate împiedica această reducere dacă soluţionează două aspecte de importanţă fundamentală: punerea în aplicare şi testarea corespunzătoare a două module informatice care constituie elemente indispensabile ale Sistemului Integrat de Gestiune şi Control (SIGC) şi evitarea efectuării plăţilor către agricultori înainte de finalizarea controalelor obligatorii. De asemenea, sunt necesare controale suplimentare la faţa locului pentru a compensa insuficienţa calitativă a Sistemului de identificare a parcelelor agricole. Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, i-a transmis o scrisoare Ministrului român al Agriculturii, d-l Decebal Traian Remeş, aşteptându-se un răspuns până la data de 9 noiembrie. „România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte sistemele administrative şi de control, însă nu şi-a respectat toate obligaţiile necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului," a afirmat Comisarul Fischer Boel. „România are încă timp să corecteze aceste lipsuri, însă fiind vorba de o situaţie de urgenţă, sunt necesare o serie de măsuri rapide. Din acest motiv, insist ca autorităţile române să depună toate eforturile necesare punerii în aplicare a sistemelor necesare înainte să înceapă efectuarea plăţilor. Avem datoria să ne asigurăm că bugetul agricol este cheltuit într-un mod corespunzător şi că nu se vor produce nereguli".

Referindu-se la Bulgaria, Comisarul a precizat: „Bulgaria a înregistrat progrese şi a pus în aplicare Sistemul Integrat de Gestiune şi Control. Deşi persistă o serie de lacune, acestea nu sunt semnificative. Pe lângă aceasta, Bulgaria ne-a asigurat că problemele care au rămas vor fi rectificate înainte de efectuarea primelor plăţi. În orice caz, ambele ţări vor face, desigur, obiectul obişnuitei proceduri de audit, care se aplică în toate statele membre ale UE."

Cum funcţionează sistemul de plăţi

În fiecare an, începând cu 1 decembrie, statele membre pot plăti agricultorilor ajutoare directe din bugetul naţional prin intermediul unei agenţii de plăţi. Aceste subvenţii sunt apoi rambursate bugetului naţional din bugetul comunitar. Având în vedere deficienţele Sistemului Integrat de Gestiune şi Control şi ale agenţiei de plată la data aderării şi pentru a evita apariţia de nereguli şi perturbarea funcţionării pieţei interne, Regulamentul nr. 14723/2006 prevede reţinerea a 25% din ajutorul comunitar în cazul în care se constată prezenţa unor deficienţe serioase în cadrul sistemelor. Această reducere nu înseamnă că agricultorii ar avea ceva de pierdut, ci că bugetul naţional ar fi obligat să suporte 25% din banii care ar trebui să vină din partea Comunităţii până în momentul în care neajunsurile respective sunt depăşite. Desigur, ambele ţări vor face obiectul obişnuitei proceduri de audit, care se aplică în toate statele membre ale UE. Rezultatul acesteia s-ar putea concretiza în adoptarea unor decizii de verificare a conturilor prin care statelor membre ar putea să li se solicite înapoierea de bani Comisiei.

Câţi bani ar trebui să primească România şi Bulgaria din partea UE pe an bugetar
Plăţi directe

Milioane euro, preţuri curente

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

BG

202

249

290

330

411

492

1974

RO

443

533

624

713

891

1069

4273

Dezvoltare rurală

Milioane euro, preţuri curente

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

BG

244.1

337.1

437.3

399.1

398.1

397.7

395.7

2 609.1

RO

741.7

1 023.1

1 319.3

1 236.2

1 234.2

1 235.5

1 232.5

8 022.6

Problemele constatate în România

Auditurile Comisiei desfăşurate în iunie şi septembrie au confirmat persistenţa unor probleme grave în România. Acestea sunt legate de programele informatice de introducere a rezultatelor controalelor efectuate la faţa locului şi de calculare a sumelor care urmează să fie plătite. O serie de deficienţe persistă şi în privinţa Sistemului de identificare a parcelelor agricole, precum şi în ceea ce priveşte controalele administrative şi cele efectuate la faţa locului. Autorităţilor române li se va transmite o scrisoare de avertisment, la care acestea vor trebui să răspundă până la 9 noiembrie.

Măsuri corective necesare

Comisarul Fischer Boel intenţionează să propună reţinerea a 25% din ajutorul acordat României:

În cazul în care răspunsul autorităţilor române nu confirmă că cele două module informatice au fost puse în aplicare şi testate în mod corespunzător, iar această stare de fapt este confirmată de un organism independent alcătuit din experţi;
În cazul în care se efectuează plăţi la scară largă către agricultori înainte de finalizarea controalelor administrative şi a celor efectuate la faţa locului, caz în care sistemul nu ar putea împiedica producerea unor nereguli considerabile.
În cazul în care România nu reuşeşte să aducă îmbunătăţirile necesare până la data de 9 noiembrie, Comisia va adopta decizia de reducere a plăţilor în cel mai scurt termen posibil (noiembrie 2007). Dacă Românie totuşi reuşeşte, în prima parte a anului 2008 va fi organizată o nouă misiune de audit care să monitorizeze progresul înregistrat.

Situaţia din Bulgaria

Controalele de audit desfăşurate în iunie şi septembrie au arătat că SIGC a fost înfiinţat şi este operaţional. S-au observat câteva deficienţe în modul de funcţionare al Sistemului de identificare a parcelelor agricole, însă acestea vor fi remediate înainte de a se proceda la efectuarea plăţilor. Este necesară intensificarea controalelor efectuate la faţa locului.

Bucuresti, 11.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *