metalshow

Comisia Europeana sprijina Obiectivele de Dezvoltare Milenara

cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei

Comisia Europeană a marcat Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei prin cofinanţarea de dezbateri parlamentare pe tema Obiectivelor de Dezvoltare Milenară şi publicarea unui barometru de opinie în ce priveşte atitudinea cetăţenilor din noile state membre referitoare la asistenţa pentru dezvoltare. Comisia Europeană este devotată eradicării sărăciei ca una din principalele provocări pentru dezvoltare inclusă în Obiectivele de Dezvoltare Milenară (ODM). Seria de dezbateri parlamentare are scop creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului asupra importanţei ODM şi a politicii de dezvoltare în general. Discuţiile din parlamentele naţionale, dintre membrii Parlamentului European, ONG-uri şi PNUD se vor concentra pe contribuţia fiecăruia la construirea de parteneriate globale pentru dezvoltare.

Dezbaterile au loc în toate capitalele noilor state membre (UE-12), în perioada 15-22 octombrie 2007, începând cu Republica Cehă.

Aceste dezbateri coincid cu publicarea unui Eurobarometru ce analizează percepţiile populaţiei asupra asistenţei pentru dezvoltare. Peste 11,000 de cetăţeni, din toate cele 12 noi state membre UE, au fost intervievaţi direct în luna iunie 2007 în acest scop. 

Rezultatele arată că populaţia pare să relaţioneze pozitiv aderarea la UE cu furnizarea de asistenţă ţărilor în curs de dezvoltare. Majoritatea cetăţenilor identifică în mod corect Uniunea ca principal furnizor de asistenţă şi eradicarea sărăciei ca principal obiectiv de dezvoltare. UE este percepută ca mai bine plasată pentru furnizarea asistenţei decât statele membre, luate individual.

În ciuda acestor percepţii, cetăţenii din UE-12 au un nivel relativ scăzut de cunoaştere a politicii de dezvoltare a UE sau a ODM-urilor. Mai mult de două treimi dintre cei intervievaţi au declarat că nu au văzut sau auzit campanii de promovare a asistenţei UE pentru dezvoltare orientată către ţările sărace din afara Uniunii. Studiul arată încă o dată necesitatea de a informa mai mult asupra asistenţei UE pentru dezvoltare.

Mai multe informaţii pot fi găsite în următoarele pagini de internet:
Eurobarometru : //ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
DG Dezvoltare: //ec.europa.eu/development/index_en.cfm
Zilele Europene pentru Dezvoltare: //www.eudevdays.eu
UE-12-PNUD: //europeandcis.undp.org/mdgdebates

Bucuresti, 18.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *