metalshow

Comisia Europeana propune un regim aplicabil transferului temporar in cadrul aceleiasi intreprinderi

al lucratorilor calificati din afara UE

Comisia Europeană propune o nouă directivă cu scopul de a facilita pentru societăţile multinaţionale transferul temporar al lucrătorilor calificaţi din ţările terţe, de la o întreprindere situată în afara UE către sucursalele sau filialele din statele membre ale UE.

„Avem nevoie de o abordare la nivel european cu privire la migraţia forţei de muncă, care să permită economiilor noastre să primească migranţii de care au nevoie”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne. „Societăţile multinaţionale care operează în Europa au nevoie de acces la oamenii potriviţi, cu calificarea potrivită, la momentul potrivit, dar astfel de membri de bază ai personalului nu sunt întotdeauna disponibili pe plan local. Nevoia acestor societăţi de a putea transfera temporar lucrători către şi în interiorul UE a devenit mai importantă în ultimii ani. Persoanele transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi aduc în Europa cunoştinţe specializate şi calificări, care contribuie la rândul lor la consolidarea economiei europene şi la atragerea mai multor investiţii în statele membre.”

Persoanele transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi reprezintă o categorie foarte importantă de lucrători pentru economia UE: de obicei, aceştia sunt specialişti şi manageri, cu cunoştinţe specifice societăţii căutate, pentru care nu poate fi găsit un înlocuitor. Transferul acestor angajaţi calificaţi către UE este de natură să crească fluxurile de investiţii, să consolideze eficacitatea activităţii de administrare, să extindă exporturile UE şi să sporească competitivitatea entităţilor UE pe pieţele externe, precum şi competitivitatea întregii Uniuni, ceea ce ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor din Strategia Europa 2020.

Cu toate acestea, există încă bariere în calea acestor migraţii temporare. Societăţile din afara UE se confruntă cu o multitudine de reguli şi proceduri diferite atunci când intenţionează să trimită angajaţi de bază către filialele lor din diferite state membre ale UE. În plus, procedurile pentru obţinerea permiselor de muncă în unele din ţările UE sunt lente şi complexe, iar persoanele transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi se confruntă cu dificultăţi atunci când circulă dintr-un stat membru în altul.

Comisia propune elaborarea unui set comun de reguli pentru o nouă procedură accelerată de intrare (termen limită de 30 de zile, permis unic de şedere/ de muncă) pentru un grup ţintă de angajaţi cu înaltă calificare („manager”, „specialist” şi „stagiar cu studii superioare”) din ţări din afara UE.

De asemenea, propunerea urmăreşte să stabilească condiţii de şedere mai atractive pentru aceşti angajaţi şi familiile acestora, precum şi un sistem mai simplu pentru persoanele transferate din afara UE, în vederea facilitării mobilităţii acestora în interiorul UE. Aceste măsuri ar fi suplimentate printr-un statut juridic clar, care să includă aceleaşi condiţii de lucru ca şi cele pentru lucrătorii detaşaţi de o societate din UE.

Statele membre ale UE ar rămâne competente să decidă cu privire la numărul persoanelor transferate, fiind prevăzută adoptarea unor dispoziţii în scopul asigurării caracterului temporar al migraţiilor (maxim 3 ani pentru specialişti şi manageri, 1 an pentru stagiarii cu studii superioare).

Context

Planul de acţiune privind migraţia legală din 2005 descrie viziunea Comisiei asupra modului în care ar trebui dezvoltată în continuare o politică comună privind migraţia legală. Conform acestui plan, adoptarea unor propuneri legislative privind imigraţia forţei de muncă a fost programată pentru perioada dintre 2007 şi 2009.

Consiliul a adoptat în mai 2009 Directiva UE privind cartea albastră cu privire la migraţia persoanelor cu înaltă calificare. Propunerea Comisiei din 2007 privind permisul unic de muncă şi de şedere şi drepturile migranţilor este examinat în prezent de către co-legislatori. Cele două noi propuneri legislative privind lucrătorii sezonieri şi persoanele transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi completează acest pachet.

Programul de la Stockholm adoptat în decembrie 2009 de Consiliul European aprobă Planul de acţiune din 2005 al Comisiei şi solicită adoptarea unei politici globale la nivel european cu privire la migraţii, care reprezintă un obiectiv primordial pentru Uniunea Europeană.

Strategia Europa 2020 consideră că o politică bine organizată privind migraţia legală va avea un rol de jucat nu numai pentru remedierea deficitelor de pe pieţele forţei de muncă şi sporirea competitivităţii UE, dar va contribui, de asemenea, la abordarea provocărilor demografice, cu care se confruntă sau se vor confrunta în viitorul apropiat majoritatea statelor membre.

Pagini Utile

* Conferinţa de presă susţinută de comisarul Malmström

Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de comisarul pentru afaceri interne Cecilia Malmström poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

* Pagina de internet a comisarului Malmström

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

* Sala de presă "Justiţie şi Afaceri Interne"

//ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

* Propunerea de directivă

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/324&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bucuresti, 13.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *