metalshow

Comisia Europeana propune conditii comune de intrare si de sedere pentru lucratorii sezonieri

din tari terte

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere pentru o directivă privind ocuparea locurilor de muncă sezoniere.Propunerea vizează stabilirea unei proceduri comune de intrare şi de şedere în UE şi defineşte drepturile lucrătorilor sezonieri din ţări terţe.

„Angajatorii din UE depind din ce în ce mai mult de persoane din ţări din afara Europei pentru ocuparea locurilor de muncă în sectoare precum agricultura, horticultura şi turismul, deoarece din ce în ce mai puţini cetăţeni din UE sunt disponibili pentru acest tip de activitate sezonieră.În acelaşi timp, trebuie să le oferim acestor lucrători sezonieri, care sunt adesea vulnerabili şi expuşi, condiţii mai bune şi un statut juridic sigur pentru a-i proteja de exploatare.Această nouă directivă va realiza exact acest obiectiv, şi sunt sigură că propunerea de astăzi va contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migraţie pentru migraţia sezonieră”, a declaratCecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Directiva propusă se referă la cetăţenii din afara UE care merg într-un stat membru pentru ocuparea unor locuri de muncă sezoniere pe teritoriul UE.Activitatea se va derula pe durata unuia sau mai multor contracte de muncă pe perioadă determinată, încheiate direct între resortisantul din ţara terţă şi angajatorul stabilit într-un stat membru.

Propunerea introduce o procedură specială pentru intrarea şi şederea lucrătorilor sezonieri din ţări terţe şi defineşte drepturile lor, oferind în acelaşi timp stimulente pentru mobilitatea circulară a acestor lucrători, evitând astfel permanentizarea şederii temporare.

În special, propunerea:
– stabileşte o procedură de intrare mai simplă pentru lucrătorii sezonieri originari din ţări terţe, bazată pe definiţii şi criterii comune precum existenţa unui contract de muncă sau a unei oferte ferme de angajare în care este menţionat salariul;
– prevede o limită standard pentru durata activităţii sezoniere în UE (6 luni pe an calendaristic);
– prevede introducerea unui permis de muncă multisezon valabil timp de trei ani sau a unei proceduri simplificate de intrare pentru sezoanele ulterioare;
– defineşte dispoziţii legale aplicabile condiţiilor de muncă ale lucrătorilor sezonieri;
– conferă lucrătorilor sezonieri egalitate de tratament cu resortisanţii statului membru în anumite domenii (libertatea de asociere şi de afiliere, regimuri de securitate socială, drepturi de pensie legală dobândite în funcţie de venit, acces la bunuri şi servicii, etc.);
– prevede faptul că statele membre ale UE sunt libere să efectueze un test al pieţei muncii şi să decidă asupra numărului de lucrători sezonieri pe care doresc să-i primească pe teritoriul lor.Propunerea nu conferă un drept de admisie.

Istoricul dosarului

Propunerea face parte dintr-un pachet exhaustiv de măsuri propus în cadrul Planului de acţiune privind migraţia legală din 2005 şi confirmat de Programul de la Stockholm , adoptat de Consiliul European în decembrie 2009. Uniunea Europeană se confruntă cu o nevoie structurală de activitate sezonieră datorită faptului că se aşteaptă ca forţa de muncă din UE în acest domeniu să fie din ce în ce mai puţin disponibilă.Elaborarea unor politici bine gestionate în materie de imigraţie ilegală va continua astfel să joace un rol important în eliminarea deficitelor de forţă de muncă şi pentru a face faţă viitoarelor dificultăţi demografice ale Uniunii.

Pagini Utile

* Conferinţa de presă susţinută de comisarul Malmström

Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de comisarul pentru afaceri interne Cecilia Malmström poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

* Pagina de internet a comisarului Malmström

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

* Sala de presă "Justiţie şi Afaceri Interne"

//ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

* Propunerea de directivă

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/323&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bucuresti, 13.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *