Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast
Shadow

Comisia Europeana, in cautarea „capitalei inovarii”

Comisia Europeană a lansat o competiție care vizează desemnarea capitalei europene a inovării sau, altfel spus, a „iCapitalei”. Premiul oferit va recompensa orașul care construiește cel mai bun „ecosistem al inovării”, capabil să conecteze cetățenii, organizațiile publice, mediul academic și întreprinderile. În prezent, 68% din populația UE locuiește în zone urbane, așadar acestea sunt zonele care vor contribui cel mai mult la stimularea inovării în Europa. Orașele impulsionează inovarea prin simpla prestare de servicii, însă cel mai important este să se creeze mediul propice pentru ca ceilalți să inoveze la rândul lor și pentru a permite realizarea de conexiuni între sectorul public și cel privat. Un comitet independent de experți va alege câștigătorul în primăvara anului 2014, iar orașul desemnat va primi 500 000 EUR, sumă pe care o va utiliza pentru a-și susține acțiunile.  Termenul pentru depunerea candidaturilor este 3 decembrie 2013.

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Orașele sunt adevărate motoare pentru economia Europei. Șapte din zece europeni locuiesc în zone urbane, iar aceste regiuni generează două treimi din PIB-ul UE. Dorim să încurajăm orașele să-și intensifice eforturile în direcția inovării și să-și creeze o rețea în cadrul căreia să facă schimb de idei pentru viitor.”

Orașele vor fi evaluate în funcție de inițiativele lansate și de realizările obținute până în prezent, dar și de ideile pe care le au pentru viitor în scopul creșterii capacității de inovare. Ele vor trebui să demonstreze că se bazează pe o strategie amplă, care este în același timp:

  • Inovatoare – în ceea ce privește conceptele, procesele și instrumentele,
  • Mobilizatoare – capabilă să atragă talent, finanțare, investiții și implicare și angajament din partea cetățenilor,
  • Integrată – să aibă legătură cu obiectivul fundamental al Strategiei Europa 2020, și anume creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii în întreaga Europă,
  • Interactivă – să creeze o comunitate preocupată de inovare la nivelul orașului propriu și în relațiile cu alte orașe.

Competiția este deschisă orașelor din toate statele membre și din țările care participă la programul-cadru de cercetare al UE. Premiul este rezervat orașelor cu peste 100 000 de locuitori și inițiativelor aflate în derulare cel puțin de la 1 ianuarie 2010. În țările unde nu există orașe cu peste 100 000 de locuitori, poate să candideze orașul cel mai mare.

Orașele candidate pot vizita site-ul dedicat competiției pentru a se informa în legătură cu regulile și condițiile de participare. De asemenea, se pot trimite întrebări referitoare la candidaturi, la următoarea adresă: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Context:

Inovarea este esențială pentru creșterea economică și competitivitatea întreprinderilor și reprezintă un element central al strategiei 2020. Uniunea Europeană are, de altfel, obiectivul de a deveni „o Uniune a inovării”.

Prin politicile sale regionale și de cercetare și inovare, UE promovează dezvoltarea urbană inteligentă și sustenabilă. Viitorul program de cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, care se va derula în perioada 2014-2020, se va concentra mai mult ca oricând pe finanțarea întregului „lanț al inovării”, de la descoperirile științifice la dezvoltarea pe piață. Viitoarele programe de finanțare regională ale UE vor fi și ele mai axate pe inovare, de exemplu pe crearea de infrastructuri pentru cercetare.

Pagini Utile

Bucuresti, 03.09.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *