Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Comisia Europeana ia masuri pentru a proteja intreprinderile impotriva practicilor de comercializare

impotriva practicilor de comercializare frauduloase

Pe 27 noiembrie, Comisia Europeană a definit o serie de acțiuni menite să combată practicile de comercializare frauduloase, cum ar fi cele ale societăților editoare de anuare profesionale înșelătoare. Obiectivul este de a proteja mai bine întreprinderile, persoanele care desfășoară activități independente și ONG-urile din întreaga Europă de comercianții necinstiți care nu respectă normele și utilizează practici de comercializare înșelătoare, cum ar fi trimiterea de formulare în care solicită întreprinderilor să își actualizeze detaliile de contact în anuarele lor, aparent în mod gratuit, și apoi le facturează taxe anuale. Întreprinderile mici sunt deosebit de vulnerabile în fața fraudatorilor, care operează adesea dintr-o altă jurisdicție din cadrul UE,  ceea ce face dificilă asigurarea respectării legii. Prin urmare, Comisia a anunțat că intenționează să consolideze legislația existentă (Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă) pentru a interzice în mod explicit practici precum disimularea intenției de ordin comercial a unei comunicări, intensificând în același timp asigurarea respectării normelor în cazurile transfrontaliere.

„Numai prin norme solide la nivel european vom putea stăvili înșelătoriile care vizează întreprinderile și ne vom putea asigura că autorii acestor fraude nu se pot ascunde în spatele granițelor naționale. Acesta este motivul pentru care astăzi prezentăm acest plan cuprinzător”, a declarat dna Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar al UE pentru justiție. „Practicile societăților editoare de anuarele profesionale înșelătoare, facturile false și alte escrocherii similare trebuie oprite.Întreprinderile mici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și nu își pot permite să piardă bani din cauza unor șarlatani. Suntem hotărâți să îmbunătățim securitatea activității antreprenoriale în Europa.”

Zilnic, întreprinderi stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, persoane care desfășoară activități independente și organizații ale societății civile cad victime ale practicilor de comercializare frauduloase. Acestea iau forme diferite, de la furnizarea de informații false sau înșelătoare privind un anumit serviciu, la trimiterea de oferte disimulate ca facturi sau de formulare înșelătoare solicitând actualizarea datelor în anuarele profesionale. Cifrele indică o nouă tendință care poate afecta întreprinderile din întreaga lume. Odată cu răspândirea tehnicilor de marketing nediferențiat, se pare că cei mai importanți operatori de anuare profesionale înșelătoare pot trimite până la 6 milioane de formulare pe an. Se estimează că, pentru societățile individuale, pagubele financiare rezultate din escrocheriile implicând anuarele profesionale înșelătoare se situează între 1 000 și 5 000 de EUR pe an pentru fiecare societate. Cele 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa reprezintă 99 % din întreprinderile Uniunii Europene și au creat 85 % din numărul net de noi locuri de muncă în UE între 2002 și 2010. IMM-urile reprezintă motorul principal al creșterii economice, iar drepturile lor trebuie protejate.

Pe 27 noiembrie, Comisia a publicat o strategie (o comunicare) care prezintă o listă detaliată de acțiuni pentru viitor, menite să consolideze protecția întreprinderilor.

1. Revizuirea normelor care interzic anumite practici în scopul de a le face mai stricte

● Pentru a spori securitatea juridică și pentru a se asigura faptul că nu există lacune, anumite practici în mod clar înșelătoare, cum ar fi cele ale societăților editoare de anuare profesionale înșelătoare, vor fi interzise în mod explicit, astfel încât comercianții să știe imediat că aceste practici fac obiectul Directivei privind publicitatea înșelătoare și comparativă și sunt, prin urmare, ilegale.
● Pentru a garanta că toți actorii respectă regulile jocului, Comisia intenționează să înăsprească sancțiunile pentru încălcarea normelor. Statele membre vor trebui să se asigure că legislația lor prevede sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

2. Consolidarea respectării normelor împotriva practicilor de comercializare înșelătoare în cazuri transfrontaliere

● Fiecare stat membru va trebui să desemneze o autoritate de asigurare a respectării legislației, care să dispună de competențele necesare pentru a garanta aplicarea normelor și în relațiile dintre întreprinderi. În prezent, nu în toate țările din UE există o astfel de autoritate.
● Comisia va institui o procedură de cooperare între autoritățile de asigurare a respectării legislației.Această rețea de asigurare a respectării legislației va permite autorităților relevante, cum ar fi agențiile în domeniul concurenței sau al protecției consumatorilor, să facă schimb de informații, să solicite reciproc asistență transfrontalieră și să pună capăt practicilor înșelătoare care afectează întreprinderile.

În vederea actualizării normelor actuale, Comisia intenționează să prezinte o propunere în cursul anului 2013, după o evaluare amănunțită a impactului.

Acțiunea Comisiei se derulează în urma unei anchete efectuate de Parlamentul European și a unei consultări publice (a se vedea IP/11/1224), în cadrul căreia întreprinderile de toate dimensiunile și din toate sectoarele au făcut un apel insistent pentru oferirea unei protecții sporite la nivelul UE împotriva practicilor de comercializare înșelătoare care vizează în mod specific întreprinderile. 84 % dintre respondenți au sprijinit ideea adoptării unui instrument legislativ la nivelul UE privind practicile comerciale cele mai prejudiciabile pentru întreprinderi.

Context

Legislația UE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (Directiva 2006/114/CE din 12 decembrie 2006) stabilește, la nivelul UE, un standard juridic minim de protecție a întreprinderilor împotriva practicilor de comercializare înșelătoare. De asemenea, directiva asigură faptul că publicitatea comparativă compară același tip de produse sau servicii, că nu denigrează mărcile comerciale ale altor întreprinderi și că nu creează confuzie în rândul comercianților.

Există mai multe practici de comercializare înșelătoare utilizate de comercianții necinstiți la scară largă. Cele mai frecvente escrocherii se bazează deseori pe o metodă clasică: un comerciant necinstit convinge o victimă să își dea consimțământul și, aparent, se încheie un contract care oferă în schimb un serviciu minim, sau chiar inexistent, la un preț exorbitant și cu clauze contractuale abuzive. Ulterior, comerciantul necinstit utilizează toate mijloacele posibile pentru ca plata să îi fie făcută.

O tehnică foarte comună este cea a societăților editoare de anuarele profesionale înșelătoare, care trimit formulare prin care cer operatorilor comerciali (cum ar fi proprietari de magazine, arhitecți sau medici) să își actualizeze datele de contact, aparent în mod gratuit. De îndată ce victima semnează, ea este apoi informată că a semnat un contract și i se facturează anual o sumă importantă. Un studiu la nivelul UE a înregistrat 13 000 de plângeri referitoare la escrocherii implicând anuarele profesionale – cifră considerată a fi doar vârful aisbergului. În acest context, asigurarea aplicării eficace a normelor UE este în prezent dificilă atunci când victima și autorul infracțiunii sunt din două țări diferite ale UE.

De asemenea, în numeroase ocazii, Parlamentul European a subliniat importanța acestui subiect. Problema societăților editoare de anuare profesionale înșelătoare, în special, a constituit subiectul a două rezoluții ale Parlamentului European, în 2008 și, mai recent, la 9 iunie 2011.

Pagini Utile

Comunicarea „Protejarea întreprinderilor împotriva practicilor de comercializare înșelătoare și asigurarea unei respectări efective a normelor”
Rezultatele consultării publice
Legislația UE privind publicitatea înșelătoare și comparativă
Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție

Bucuresti, 27.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *