metalshow

Comisia Europeana ia masuri pentru a asigura dreptul la un proces echitabil in UE

De la turistul italian implicat într-un accident de circulaţie în Suedia, căruia nu i s-a permis să discute cu un avocat vorbitor de italiană în cursul procesului, până la suspectul polonez care nu a putut vedea traducerile scrise ale probelor folosite împotriva sa într-un tribunal francez – bariere neprevăzute pot duce la condamnări incorecte în cursul procedurilor judiciare din alte ţări UE.Astăzi, Comisia Europeană a propus o măsură legislativă care va ajuta cetăţenii să îşi exercite dreptul la un proces echitabil peste tot în UE atunci când nu pot înţelege limba în care se judecă procesul.Ţările UE vor fi obligate să furnizeze persoanei suspectate servicii complete de interpretare şi traducere.Aceasta este prima etapă dintr-o serie de măsuri prin care se vor stabili standarde UE comune în procesele penale.Noul Tratat de la Lisabona permite UE să adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetăţenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

„Astăzi, facem un prim pas important către o Europă în care justiţia nu cunoaşte frontiere.Nicio persoană în UE nu ar trebui să simtă vreodată că drepturile şi protecţia sa sunt restrânse doar pentru că nu se află în ţara sa de origine”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisar UE pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.„Fără garanţii clare că toate ţările UE respectă drepturile fundamentale ale cetăţenilor noştri, cum putem construi încrederea între autorităţile care ar trebui să coopereze pentru a ne garanta securitatea?Justiţia şi securitatea merg mână în mână.Din acest motiv, mă aştept ca Parlamentul European şi Consiliul să acţioneze rapid în legătură cu această propunere pentru a asigura faptul că nimic nu împiedică cetăţenii să beneficieze de dreptul la un proces echitabil, care este garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.”

Din ce în ce mai mulţi europeni călătoresc, studiază şi lucrează în afara ţării lor de origine.Prin urmare, probabilitatea ca aceştia să fie implicaţi în proceduri judiciare în alt stat membru este mai ridicată.Este posibil ca cetăţenii să facă obiectul unei învinuiri penale şi să nu fie capabili să înţeleagă şi să vorbească limba utilizată de autorităţile judiciare.Persoanele nu îşi pot exercita pe deplin dreptul la apărare decât dacă înţeleg limba utilizată în cursul unei audieri, dacă au o traducere completă a tuturor probelor şi dacă pot comunica cu avocatul lor.Propunerea de astăzi consolidează dreptul cetăţenilor la interpretare şi traducere în trei moduri:
– prin asigurarea de servicii de interpretare în vederea comunicării cu avocaţii, precum şi pe parcursul anchetelor – de exemplu al interogatoriilor efectuate de poliţie – şi la proces;
– pentru a se asigura că procesele sunt echitabile, propunerea vizează traducerea scrisă a tuturor documentelor esenţiale, precum ordinul de reţinere, actul de acuzare ori rechizitoriul sau a unor probe vitale.Cetăţenii nu ar trebui să fie obligaţi să se bazeze doar pe o traducere orală care rezumă probele;
– cetăţenii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică înainte de a renunţa la dreptul la interpretare şi traducere.Nu ar trebui să se facă presiuni asupra acestora pentru ca ei să renunţe la drepturilor lor, cu excepţia cazului în care au discutat cu un avocat.

Costurile de traducere şi interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana suspectată – indiferent de hotărârea finală.În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autorităţile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată pentru a fi judecată într-o altă ţară.Drept urmare, măsurile UE de combatere a infracţionalităţii – precum mandatul european de arestare – ar putea să nu fie aplicate pe deplin.11 000 de mandate europene de arestare au fost emise în 2007, în creştere faţă de 6 900 în 2005.În viziunea Comisiei, toate aceste mandate ar trebui să respecte, în viitor, standardele UE privind dreptul la un proces echitabil, inclusiv dreptul la interpretare şi traducere.

Comisia vrea să acţioneze rapid în legătură cu dreptul la un proces echitabil

Directiva privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale, propusă astăzi de Comisie, va fi prima directivă care va consolida justiţia penală, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.„Propunerea de astăzi se întemeiază pe excelenta activitate pregătitoare efectuată deja de preşedinţiile suedeză şi spaniolă”, a declarat doamna Reding, comisarul UE pentru justiţie.„Vrem acum, în noile condiţii create de Tratatul de la Lisabona, să accelerăm procedura privind această importantă iniţiativă pentru protecţia drepturilor procedurale în Europa.Scopul meu este de obţine, până la vară, un acord politic ambiţios între Parlament şi Consiliu privind dreptul la interpretare şi traducere.Voi acţiona în mod hotărât împreună cu Parlamentul European şi cu preşedinţia spaniolă pentru a obţine acest rezultat.”

Context

Comisia a înaintat o decizie-cadru privind dreptul la interpretare şi traducere în iulie 2009. Toate propunerile de decizii-cadru au devenit nule odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. La 30 noiembrie 2009, guvernele UE au cerut Comisiei să înainteze propuneri pe baza unui proces gradual în vederea stabilirii de standarde la nivelul UE pentru o serie de drepturi procedurale. Astfel, Comisia transformă decizia-cadru propusă într-o directivă. Alte domenii în care se va acţiona în următorii anii includ:
– informaţii privind drepturile şi informaţii privind învinuirile (vara 2010);
– consiliere juridică, înainte de proces şi în timpul acestuia, şi asistenţă juridică;
– dreptul unei persoane reţinute de a comunica cu membrii familiei, cu angajatorii şi cu autorităţile consulare, şi;
– protecţia persoanelor suspectate vulnerabile.

Pagini Utile

* Propunerea de directivă privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale (versiunea provizorie)

//ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_82_en.pdf

* Întrebări şi răspunsuri despre noua propunere

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/70&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bucuresti, 10.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *