free download 78 travel guides written by experts

Comisia Europeana da publicitatii programe noi si ambitioase

in domeniul sanatatii si al protectiei consumatorilor

Ieri, 9 noiembrie 2011, Bruxelles – Comisia Europeană a adoptat propuneri pentru noul program Sănătate pentru creștere și pentru noul program privind protecția consumatorilor. Cele două programe urmăresc să dezvolte o Europă a unor cetățeni sănătoși, activi, informați și capacitați decizional, care pot contribui la creșterea economică.

Aceste noi programe se vor derula în perioada 2014 – 2020 și vor dispune de un buget de 446 milioane EUR pentru programul Sănătate pentru creștere și de 197 milioane EUR pentru programul privind protecția consumatorilor. Ele se vor concentra asupra unui număr mai mic de acțiuni concrete care evidențiază mai clar valoarea adăugată la nivelul UE.

Programul privind protecția consumatorilor va sprijini în anii următori politica UE în domeniul protecției consumatorilor. Obiectivul lui este de a plasa consumatorii în centrul pieței unice și de a-i capacita decizional pentru a participa în mod activ la piață și a o face să lucreze în beneficiul lor, în special prin:
– creșterea siguranței produselor prin supravegherea eficientă a pieței;
– îmbunătățirea informării, educării și conștientizării consumatorilor cu privire la drepturile lor;
– consolidarea drepturilor consumatorilor și a măsurilor eficiente de reparație, în special prin soluționarea alternativă a litigiilor;
– intensificarea măsurilor de asigurare a respectării transfrontaliere a drepturilor.

Anunțând noile programe în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor, comisarul John Dalli a declarat: „Aceste două programe se referă la oameni; la crearea condițiilor pentru ca oamenii să-și utilizeze întregul potențial și să joace un rol esențial în societate și în economie. Menținerea lor într-o bună stare de sănătate și în stare activă mai mult timp este bună atât pentru ei, cât și pentru locurile de muncă și creșterea economică. Consumatorii încrezători și capacitați decizional reprezintă baza unor piețe înfloritoare. Sunt încrezător că cele două programe vor avea o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 – realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii până la sfârșitul acestui deceniu.”

OBIECTIVELE PROGRAMULUI PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Acest program urmărește să continue realizările programului precedent prin concentrarea acțiunilor de capacitare decizională a consumatorului prin intermediul siguranței, al informării și educării, al drepturilor, precum și al acțiunilor în despăgubire și de asigurare a respectării legislației de profil. Acțiunile se vor concentra asupra:
– monitorizării și asigurării respectării siguranței prin intermediul unor sisteme active la nivelul întregii UE, cum ar fi RAPEX, sistemul de alertă rapidă al UE vizând produsele de consum periculoase
– inițiativelor de informare și educare pentru a conștientiza consumatorii, în special pe cei tineri, cu privire la drepturile lor. Acestea includ, de asemenea, dezvoltarea continuă a bazei de date pentru o mai bună elaborare a politicilor, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, care vizează aspecte ale protecției consumatorilor, de exemplu Tabloul de bord al piețelor de consum, care scoate în evidență piețele din Europa nefavorabile consumatorilor;
– Elaborarea de acte legislative menite să amplifice drepturile consumatorilor, de exemplu directiva privind creditul de consum, care asigură faptul că, în întreaga Europă, consumatorii se bucură de un set comun de drepturi de bază, inclusiv de dreptul de a primi informații clare și comparabile înainte de a-și asuma angajamente de ordin financiar; și despăgubirile, caz în care s-au desfășurat ample lucrări pregătitoare, în special privind căile alternative de soluționare a litigiilor
– măsurilor de asigurare a respectării legislației de profil prin intermediul acțiunilor de control de mare amploare, care sunt coordonate de Comisia Europeană și efectuate simultan de către autoritățile naționale responsabile de respectarea drepturilor consumatorilor pentru a verifica dacă drepturile consumatorilor sunt compromise sau refuzate.

Context

Aceste noi programe ale UE continuă activitățile actualelor programe privind sănătatea și protecția consumatorilor, care oferă statelor membre oportunități valoroase de a investi în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor. Programele actuale se derulează până la sfârșitul anului 2013. Noile programe privind sănătatea și protecția consumatorilor sunt o parte a priorităților financiare ale UE pentru perioada 2014 – 2020 (cadrul financiar multianual al UE), care au fost anunțate de Comisia Europeană în luna iunie.

PROCEDURĂ/CE URMEAZĂ?

În continuare, aceste propuneri vor fi discutate de Parlamentul European și Consiliul de Miniștri, în vederea adoptării lor până la sfârșitul anului 2013, pentru a permite lansarea noilor programe privind sănătatea și consumatorii în 2014. Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel.

Bucuresti, 10.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *