free download 78 travel guides written by experts

Comisia Europeana cere standarde stricte de reglementare a dronelor civile

Comisia Europeană a propus stabilirea de noi standarde stricte pentru reglementarea activităților dronelor civile – sisteme de aeronave pilotate de la distanță (remotely piloted aircraft systems, RPAS). Noile standarde vor acoperi domeniile siguranței, securității, vieții private, protecției datelor, răspunderii și asigurărilor. Scopul urmărit este de a permite industriei europene să devină un lider mondial pe piața acestei tehnologii emergente, asigurând în același timp activarea tuturor garanțiilor necesare.

Dronele civile sunt din ce în ce mai utilizate în Europa, în țări precum Suedia, Franța și Marea Britanie; ele sunt prezente în diferite sectoare, însă cadrul care reglementează activitatea acestora este fragmentat. La nivel național se aplică normele de siguranță de bază, însă ele diferă de la un stat membru la altul; în același timp, o serie de garanții fundamentale nu sunt abordate în mod coerent.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat: „Dronele civile pot detecta prezența unor eventuale avarii ale podurilor rutiere și feroviare, pot monitoriza catastrofe naturale precum inundațiile și pot stropi culturile cu extremă precizie. Dronele există într-o mare varietate de forme și mărimi. În viitor, ele v-ar putea chiar livra cărțile cumpărate de la detailistul dumneavoastră online preferat. Dar multe persoane, printre care și subsemnatul, se preocupă de anumite aspecte legate de aceste dispozitive, cum ar fi siguranța, securitatea și protecția vieții private.”

Tehnologia dronelor civile se află în plin proces de maturizare, ea oferind un potențial semnificativ de creștere economică și creare de locuri de muncă. Conform anumitor estimări, în următorii 10 de ani ea ar putea reprezenta 10% din piața aviației. Cu alte cuvinte, 15 miliarde de euro pe an. Vicepreședintele a adăugat: „Trebuie să acționăm acum și trebuie să o facem la nivel european. Aceasta pentru că, aproape prin definiție, aeronavele pilotate de la distanță vor traversa frontierele, iar industria de profil se află încă în fază incipientă. Avem acum ocazia de a stabili un set unic de norme, pe care fiecare le va putea aplica în propria activitate, așa cum se întâmplă în cazul aeronavelor mai mari.”

Domeniul de aplicare al noilor standarde

Norme stricte la nivelul UE privind autorizațiile de siguranță. Siguranța reprezintă principala prioritate a politicii UE în domeniul aviației. Standardele UE se vor baza pe principiul că dronele civile (aeronave pilotate de la distanță) trebuie să asigure un nivel de siguranță echivalent cu cel asigurat de operațiunile aviatice cu echipaj uman. AESA, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, va demara elaborarea de standarde specifice la nivelul UE pentru aeronavele pilotate de la distanță.

Controale stricte în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Datele colectate de aeronavele pilotate de la distanță trebuie să respecte normele aplicabile în materie de protecția datelor, iar autoritățile de protecție a datelor trebuie să monitorizeze colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal. Comisia va evalua modalitățile prin care se poate asigura aplicarea deplină a normelor privind protecția datelor în cazul aeronavelor pilotate de la distanță și va propune orientări sau modificări specifice, acolo unde este necesar.

Controale stricte în vederea asigurării securității. Dronele civile pot face obiectul unor eventuale acțiuni ilegale și amenințări la adresa securității, la fel ca orice altă aeronavă. AESA va începe să lucreze la elaborarea cerințelor necesare în materie de securitate, în particular pentru protejarea fluxurilor de informații, ea urmând apoi să propună instituirea de obligații legale specifice pentru toți actorii implicați (este vorba, de exemplu, despre managementul traficului aerian, operator, furnizorii de servicii de telecomunicații), a căror respectare va trebui asigurată de autoritățile naționale.

Un cadru clar în materie de responsabilitate și asigurare. Actualul regim de răspundere civilă a fost stabilit mai ales pentru aeronavele cu echipaj uman, în cazul cărora masa (începând de la 500 kg) determină valoarea minimă a asigurării. Comisia va evalua necesitatea modificării normelor actuale, pentru a se ține seama de particularitățile aeronavelor pilotate de la distanță.

Raționalizarea C&D și sprijinirea noii industrii. Comisia va raționaliza activitățile de cercetare și dezvoltare (C&D), în special fondurile UE destinate C&D, gestionate de întreprinderea comună SESAR (Single European Sky), pentru a respecta calendarul tehnologiilor promițătoare, în vederea introducerii RPAS în spațiul aerian european în cel mai scurt timp posibil. IMM-urile și întreprinderile nou-înființate din sectorul de profil vor primi sprijin industrial pentru dezvoltarea de tehnologii adecvate (programele Orizont 2020 și COSME).

Etape următoare

În 2014, Comisia va efectua o evaluare aprofundată (a impactului), pentru a examina problemele și a defini cele mai bune căi de soluționare a acestora. În urma acestei evaluări, Comisia ar putea lansa o propunere legislativă care va fi înaintată spre aprobare statelor membre și Parlamentului European. Pe lângă aceasta, AESA poate trece imediat la elaborarea normelor de siguranță necesare. Alte măsuri pot include acțiuni de sprijin întreprinse în cadrul programelor UE existente, cum ar fi SESAR, Orizont 2020 și COSME. Toate aceste lucrări vizează atingerea obiectivului fixat de Consiliul European din decembrie 2013, și anume asigurarea integrării progresive a RPAS în spațiul aerian, începând cu 2016.

Pagini Utile

Bucuresti, 08.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *