free download 78 travel guides written by experts

Comisia Europeana asigura conditii de concurentă echitabile pentru intreprinderile europene

pe pietele internationale ale achizitiilor publice

Comisia Europeană propune îmbunătățirea oportunităților de afaceri pentru firmele din UE pe piețele achizițiilor publice. Obiectivul principal al inițiativei este de a contribui la deschiderea piețelor achizițiilor publice pe plan mondial și de a garanta accesul echitabil al întreprinderilor europene la acestea. Propunerea urmărește de asemenea să asigure că toate companiile (atât cele europene, cât și cele din țări terțe) beneficiază de condiții egale în ceea ce privește concurența pentru oportunități de afaceri pe piața lucrativă a achizițiilor publice din UE.

Achizițiile publice constituie o parte substanțială din fluxurile comerciale internaționale și însumează 1 000 de miliarde de euro pe an. În UE, achizițiile publice reprezintă până la 19 % din PIB și sunt o pârghie esențială pentru relansarea creșterii, mai ales în contextul unei crize economice. Piața achizițiilor publice din UE a fost întotdeauna foarte deschisă. Partenerii noștri comerciali nu manifestă însă întotdeauna același grad de deschidere. Numai un sfert din piața mondială a achizițiilor publice este deschis concurenței internaționale. Restricțiile aplicate de partenerii noștri comerciali afectează sectoare în care UE este foarte competitivă, cum sunt construcțiile, transporturile publice, echipamentele medicale, producția de energie electrică și industria farmaceutică.

Această nouă inițiativă propusă de Comisie va crea și mai multe stimulente pentru ca partenerii comerciali ai UE să își deschidă piețele achizițiilor publice pentru ofertanții din UE, ceea ce va garanta posibilitatea societăților din UE de a concura pe piața internă cu societăți străine în condiții de egalitate. Această inițiativă sporește oportunitățile de afaceri pentru întreprinderile europene atât în UE, cât și la nivel internațional; stimulează potențialul întreprinderilor mici și mijlocii de a-și desfășura activitatea în condițiile unei economii globalizate; crește nivelul ocupării forței de muncă și promovează inovarea în UE.

Comisarul european responsabil pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „UE nu mai trebuie să fie naivă, ci să urmărească obținerea unor condiții de echitate și reciprocitate în comerțul internațional. Inițiativa noastră se bazează pe convingerea Europei că deschiderea pieței achizițiilor publice generează beneficii la nivel mondial și european. Piețele noastre sunt deschise pentru activități comerciale și suntem gata să le deschidem și mai mult, dar numai dacă toate întreprinderile pot concura în aceleași condiții. Comisia va rămâne vigilentă în apărarea intereselor europene, a întreprinderilor și locurilor de muncă din Europa.”

Karel De Gucht, comisarul european pentru comerț, a declarat: „Sunt un susținător convins al liberului schimb, iar achizițiile publice trebuie să reprezinte un element esențial al unor piețe mondiale deschise pentru comerț. Este benefic pentru mediul de afaceri și pentru consumatori și este avantajos din punct de vedere economic pentru contribuabili. Această propunere va consolida poziția Uniunii Europene în negocierile internaționale și în cele purtate cu partenerii noști în vederea deschiderii piețelor lor de achiziții pentru companiile europene. Sunt încrezător că acestea vor avea astfel posibilitatea să câștige contracte de achiziții publice în străinătate, creând astfel locuri de muncă.”

Această inițiativă respectă în totalitate angajamentele UE asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice și al acordurilor comerciale bilaterale. Inițiativa clarifică angajamentele internaționale ale UE pentru autoritățile contractante europene într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic.

Aspectele cheie ale propunerii de regulament sunt următoarele:
* Nivelurile importante de deschidere a pieței achizițiilor publice a UE sunt confirmate.
* În cazul contractelor care depășesc 5 milioane de euro și care nu sunt reglementate prin acordurile internaționale existente, Comisia ar putea aproba excluderea, de către autoritățile contractante din UE, a ofertelor care cuprind o parte semnificativă de bunuri și servicii străine.
* În caz de discriminare repetată și gravă față de furnizorii europeni în țările terțe, Comisia va avea la dispoziție un mecanism care să-i permită să restricționeze accesul la piața UE dacă țara din afara UE nu ia parte la negocieri pentru eliminarea dezechilibrelor de acces pe piață. Eventualele măsuri restrictive vor fi direcționate, luând, de exemplu, forma excluderii ofertelor originare dintr-o țară din afara UE sau a impunerii unei penalizări privind prețurile.
* În fine, propunerea îmbunătățește transparența în legătură cu ofertele anormal de scăzute, pentru a lupta împotriva concurenței neloiale din partea furnizorilor din țările terțe pe piața europeană.

Context

Atât comunicarea din 2011 a Comisiei referitoare la „Actul privind piața unică”, cât și cea din 2010 despre „Comerț, creștere și afaceri internaționale” au evidențiat concurența loială și accesul la piețele achizițiilor publice ca fiind unul dintre instrumentele cheie pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, în special în contextul crizei economice recente.

În concluziile sale din 23 octombrie 2011, Consiliul European a solicitat Comisiei să elaboreze o propunere pentru un instrument UE având ca scop deschiderea pieței achizițiilor publice, subliniind că Europa va continua să promoveze comerțul liber, echitabil și deschis și afirmându-și totodată interesele într-un spirit de reciprocitate și de avantaje comune în raport cu cele mai mari economii mondiale.

În decembrie anul trecut, Comisia Europeană a prezentat un program global de modernizare a achizițiilor publice din UE (IP/11/1580). Inițiativa completează aceste eforturi interne cu un set de reguli pentru dimensiunea externă a politicii de achiziții.

UE a fost întotdeauna o economie deschisă și adeptă a liberului schimb, inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice. Abordarea UE nu este pe deplin acceptată în întreaga lume. Majoritatea partenerilor comerciali majori ai UE aplică practici restrictive în materie de achiziții publice, care discriminează furnizorii din UE. Actuala criză economică a extins utilizarea unor astfel de practici.

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
John Clancy (+32 2 295 37 73)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Florian Schubert (+32 2 299 13 62)

Pagini Utile

* Întrebări adresate frecvent:
MEMO/12/201
* Pagina de internet a Comisiei Europene despre accesul internaţional pe pieţele de achiziţii:
//ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm
* Pagina de internet a Comisiei Europene achiziţiile publice:
//ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Bucuresti

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *