free download 78 travel guides written by experts

Comisia adopta Programul de lucru pentru anul 2013

În discursul său din 12 septembrie privind starea Uniunii1, președintele Barroso a prezentat o viziune ambițioasă pentru UE. Sarcina fundamentală rămâne revenirea UE la creșterea durabilă. Aceasta este principala misiune, care necesită un mod de gândire nou și acțiuni precise într-un număr restrâns de domenii-cheie în materie de politică. Programul de lucru al Comisiei pentru 2013, care a fost adoptat pe 23 octombrie, expune modul în care Comisia va lucra în acest scop în anul următor și în perioada ulterioară.

Programul de lucru al Comisiei prezintă pe scurt obiectivele Uniunii în șapte domenii-cheie și identifică ceea ce lipsește în prezent. Apoi, acesta explică modul în care Comisia va aborda obiectivele respective: prin continuarea inițiativelor esențiale care au fost deja înaintate, prin prezentarea de noi propuneri și prin asigurarea faptului că, datorită unei puneri în aplicare eficace, cetățenii beneficiază de avantajele reformei.

Președintele Barroso a declarat: „În discursul meu privind starea Uniunii, am propus un pact decisiv pentru Europa, care implică schimbări majore. Însă prezentul program de lucru arată cum lucrează zi de zi Comisia pentru a lua măsurile necesare. 2013 va fi un an crucial pentru a arăta cetățenilor noștri că UE deschide calea în ceea ce privește adoptarea măsurilor credibile și concrete de care avem nevoie ca să ieșim din criză și să construim punctul de plecare adecvat pentru viitoarea creștere durabilă.”

Vicepreședintele Šefčovič a declarat: „Acești ani sunt cruciali pentru Europa. Pașii pe care îi vom face în următorii câțiva ani ne vor decide viitorul. Nu există o soluție miraculoasă pentru a rezolva problemele noastre actuale, dar, la nivelul UE, putem cel puțin să sperăm că arătăm calea de urmat. De aceea, Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 pune accentul pe concentrarea eforturilor Europei în scopul de a încuraja creșterea și de a oferi din nou locuri de muncă pentru mai multe persoane."

În ceea ce privește noile propuneri, Programul de lucru al Comisiei anunță aproximativ 50 de noi inițiative, care urmează să fie înaintate în 2013 și în prima parte a anului 2014. Principalele inițiative legislative trebuie să țină cont de faptul că actuala legislatură parlamentară se încheie în 2014. Noile inițiative menite să abordeze provocări concrete în șapte domenii-cheie în materie de politică vor viza următoarele aspecte:

● o uniune economică și monetară reală: noi acte legislative pentru a consolida stabilitatea, transparența și protecția consumatorilor în sectorul financiar, bazate, în special, pe proiectul unei uniuni economice și monetare reale;
● stimularea competitivității prin intermediul pieței unice și al politicii industriale: inițiative de reducere a costurilor pentru întreprinderi în domenii cum ar fi TVA-ul și facturarea, eliminarea obstacolelor din calea competitivității și încurajarea principalelor sectoare de creștere prin parteneriate public – privat în domeniul cercetării;
● crearea de conexiuni pentru a fi competitivi:construirea astăzi a rețelelor de mâine: modernizarea rețelelor prin liberalizarea sectorului energiei, prin stimularea investițiilor în infrastructură, cum ar fi banda largă, și prin modernizarea transporturilor și a logisticii în Europa;
● creștere pentru locuri de muncă:incluziune și excelență: furnizarea de sprijin practic pentru șomeri în domenii cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și asigurarea faptului că UE depune eforturi maxime în scopul susținerii incluziunii sociale;
● utilizarea resurselor Europei pentru îmbunătățirea competitivității: oferirea perspectivei pe termen lung atât de importantă pentru creșterea durabilă, prin instituirea unui cadru pentru energie și schimbări climatice până în 2030 și prin luarea de măsuri specifice privind calitatea aerului și deșeurile;
● construirea unei Europe în care există un climat de siguranță și securitate: depunerea de eforturi pentru întărirea justiției prin instituirea Parchetului European, însărcinat cu protejarea intereselor financiare ale UE, creșterea securității prin combaterea traficului cu arme de foc și consolidarea cetățeniei în contextul Anului european al cetățenilor;
● asumarea contribuției noastre:Europa ca actor mondial: promovarea intereselor și a valorilor noastre printr-o nouă generație de acorduri comerciale, prin acțiuni specifice în vecinătatea noastră și prin favorizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în calitate de partener principal al cooperării pentru dezvoltare la nivel mondial.

O temă comună a tuturor acestor domenii este aceea că anul viitor va fi decisiv pentru a transforma un acord ambițios privind cadrul financiar multianual într-un motor al schimbării.

Adoptarea Programului de lucru al Comisiei urmează unui dialog structurat intens cu Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European pe tema priorităților Uniunii.

În prezent, Comisia colaborează îndeaproape cu Parlamentul European și Consiliul, precum și cu părțile interesate, inclusiv cu parlamentele naționale, pentru a înregistra progrese în îndeplinirea acestor obiective și a oferi rezultate concrete cetățenilor Europei.
1 //europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_ro.htm

Pagini Utile

● Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 este disponibil la următoarea adresă:
//ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_ro.htm

Bucuresti, 25.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *