free download 78 travel guides written by experts

Comisia adoptă o propunere de reglementare a agenţiilor de rating al creditelor

Comisia Europeană a înaintat o propunere de Regulament privind agenţiile de rating al creditelor.Această propunere face parte dintr-un pachet de propuneri ca răspuns la criza financiară şi se adaugă propunerilor Comisiei privind Solvabilitatea II, directiva privind cerinţele de capital, sistemele de garantare a depozitelor şi contabilitatea. Noile norme urmăresc garantarea unor rating-uri de înaltă calitate care nu sunt afectate de conflictele de interese inerente activităţii de rating.  
Comisarul pentru Piaţa Internă şi Servicii, Charlie McCreevy, a declarat: „Vreau ca Europa să aibă un rol de leader în acest domeniu. Propunerea noastră merge mai departe decât regulile care se aplică în alte jurisdicţii. Aceste reguli foarte stricte sunt necesare pentru a reinstaura în Uniunea Europeană încrederea pieţei în activitatea de rating."

Propunerea stabileşte condiţiile pentru acordarea rating-urilor de credit necesare pentru reinstaurarea încrederii pieţei şi mai buna protecţie a investitorilor. Ea introduce o procedură de înregistrare a agenţiilor de rating pentru a permite supraveghetorilor europeni să controleze activităţile agenţiilor de rating ale căror rating-uri sunt utilizate de către instituţiile de credit, firmele de investiţii, societăţile de asigurare şi reasigurare, organismele de plasament colectiv şi fondurile de pensii din Comunitate.

Agenţiile de rating vor trebui să respecte norme stricte pentru a garanta că (i) rating-urile nu sunt afectate de conflicte de interes, (ii) agenţiile de rating rămân vigilente cu privire la calitatea metodologiei de rating şi a rating-urilor şi (iii) agenţiile de rating acţionează într-o manieră transparentă. Propunerea include şi un sistem eficace de supraveghere în temeiul căruia autorităţile europene de reglementare vor supraveghea agenţiile de rating.     
    
Noile norme includ următoarele aspecte:
* agenţiile de rating nu pot furniza servicii de consiliere;
* nu li se va permite să noteze instrumentele financiare dacă nu dispun de informaţii de calitate satisfăcătoare pe care să îşi bazeze rating-urile;
* ele trebuie să facă publice modelele, metodologiile şi ipotezele-cheie pe care îşi bazează rating-urile;
* vor fi obligate să publice un raport anual de transparenţă;
* vor fi obligate să creeze un sistem de control intern al calităţii rating-urilor lor;
* trebuie să aibă cel puţin trei directori independenţi în consiliul de administraţie al căror salariu nu are voie să depindă de performanţele economice ale agenţiei.Aceştia vor fi numiţi pentru un singur mandat care nu poate fi mai lung de cinci anişi vor putea fi concediaţi doar în caz de abateri profesionale.Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie expert în securitizare şi finanţare structurată.

Unele dintre normele propuse se bazează pe standardele stabilite în codul Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO).Propunerea conferă acestor reguli un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.În cazurile în care standardele IOSCO nu sunt suficiente pentru a reinstaura încrederea pieţei şi a garanta protecţia investitorilor, Comisia a propus norme mai stricte.

Comisia a început să elaboreze o propunere legislativă în acest domeniu în vara anului 2007, când au apărut primele semne de practici incorecte în activitatea de rating. Această propunere este rezultatul unei evaluări complete şi exhaustive a impactului, precum şi a unor ample consultări. S-au primit informaţii utile de la Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare şi de la grupul european de experţi în pieţele valorilor mobiliare, state membre, BCE, mari agenţii de rating şi alte părţi interesate (asociaţii profesionale din sectorul asigurărilor, sectorul valorilor mobiliare şi sectorul bancar, furnizori de informaţii etc.)
          
Context

În octombrie 2007 miniştrii de finanţe din UE au căzut de acord asupra unor concluzii cu privire la criză („Foaia de parcurs Ecofin”) care conţineau şi propunerea de a evalua rolul agenţiilor de rating al creditelor şi de a remedia deficienţele importante. Consiliile UE din 20 iunie şi 16 octombrie au cerut o propunere legislativă care să îmbunătăţească normele privind agenţiile de rating şi supravegherea lor la nivelul UE, considerând că reinstaurarea încrederii şi a bunei funcţionări a sistemului financiar este o prioritate.

Propunerea este disponibilă la adresa: //ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Bucuresti, 12.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *