free download 78 travel guides written by experts

Comisia adopta noi norme pentru prevenirea si gestionarea crizelor aprovizionarii cu gaze naturale

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat un nou regulament pentru ameliorarea securităţii aprovizionării cu gaze în cadrul pieţei interne a gazelor naturale. Regulamentul propus ar consolida sistemul existent de securitate a aprovizionării cu gaze din Uniunea Europeană, garantând că toate statele membre şi actorii de pe pieţele gazelor naturale ale acestora adoptă cu anticipaţie măsuri eficace de prevenire şi de atenuare a consecinţelor unei eventuale întreruperi a aprovizionării cu gaze naturale. De asemenea, regulamentul ar institui mecanisme pentru a permite statelor membre să colaboreze în scopul de a face faţă în mod eficace oricăror întreruperi grave ale aprovizionării cu gaze care ar putea apărea.

Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Creşterea securităţii energetice va fi una dintre priorităţile principale ale anilor următori.Trebuie să facem eforturi pentru a obţine cele mai bune rezultate, dar să ne asigurăm că suntem pregătiţi pentru ce este mai rău.Europa trebuie să înveţe din lecţiile crizelor trecute şi să se asigure că cetăţenii europeni nu vor mai fi lăsaţi să sufere de frig fără a avea vreo vină. Această propunere a Comisiei ar obliga statele membre să fie pregătite şi să coopereze în cazul unor întreruperi viitoare ale aprovizionării cu gaze naturale.”

Comisarul pentru energie Andris Piebalgs a invitat Consiliul şi Parlamentul European să adopte rapid propunerea.„Instrumentele de care dispunem, în acest moment, pentru a face faţă urgenţelor din sectorul gazelor s-au dovedit deja de câtva timp a fi insuficiente. Disputa pe tema gazelor dintre Rusia şi Ucraina din ianuarie 2009 ne-a confirmat temerile. Toate statele membre recunosc că avem nevoie de standarde comune pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a întregii UE. Şi acestea sunt standardele pe care le propunem astăzi” a declarat comisarul Piebalgs.

Noul regulament solicită statelor membre să fie pe deplin pregătite în cazul unei întreruperi a aprovizionării, prin intermediul unor planuri de urgenţă clare şi eficace care să implice toate părţile interesate şi să încorporeze în totalitate dimensiunea comunitară a unei întreruperi grave. Planurile se vor baza pe evaluarea adecvată a riscurilor.

Regulamentul propus privind securitatea aprovizionării cu gaze ar furniza un indicator comun pentru definirea întreruperii grave a aprovizionării cu gaze. Acesta este cunoscut sub numele de N-1 şi corespunde închiderii unei infrastructuri majore de aprovizionare sau a unei structuri echivalente (de exemplu o conductă pentru import sau o instalaţie de producţie). Regulamentul ar impune statelor membre să creeze o autoritate competentă care să fie responsabilă cu monitorizarea evoluţiei aprovizionării cu gaze naturale, evaluarea riscurilor care planează asupra aprovizionării, instituirea unor planuri de acţiune preventivă şi elaborarea unor planuri de urgenţă. De asemenea, el ar impune statelor membre o colaborare strânsă în cazul unei crize, inclusiv prin intermediul unui Grup de coordonare pentru gaz mai consolidat şi prin accesul comun la informaţii şi date fiabile relative la aprovizionare.
   
Regulamentul propus ar permite tuturor consumatorilor din UE să beneficieze de niveluri ridicate de securitate a aprovizionării cu gaze. Acesta ar ameliora cadrul pentru investiţii în noi interconexiuni transfrontaliere, noi coridoare pentru import, capacităţi de inversare a fluxului de gaze şi instalaţii de stocare, care sunt sprijinite şi de Planul european de redresare economică. Regulamentul confirmă interdependenţa sporită a surselor de aprovizionare cu gaze în cadrul unei pieţe europene unice a gazelor naturale şi oferă UE o bază solidă pentru a-şi apăra interesele într-un mod mai eficace în relaţiile sale cu furnizorii externi de gaze.

Regulamentul propus a fost elaborat în strânsă colaborare cu statele membre şi sectorul gazelor naturale, inclusiv cu Grupul de coordonare pentru gaz. El răspunde unei cereri specifice a Consiliului European, Parlamentului European şi Consiliului Energie, care, la 19 februarie 2009, au solicitat comisarului pentru energie să pregătească imediat un nou instrument pentru ameliorarea capacităţii de reacţie a UE în cazul unei urgenţe în sectorul gazelor naturale, care să înlocuiască Directiva privind securitatea aprovizionării cu gaze din 2004.

Uniunea Europeană este un consumator important de gaze naturale, iar criza gazelor din ianuarie 2009 a scos în evidenţă slăbiciunile mecanismului actual de gestionare a întreruperilor aprovizionării. Gazele naturale constituie, pentru moment, mai mult de un sfert din aprovizionarea cu energie a UE. Mai mult de jumătate din aceste gaze naturale provin din surse externe, iar până în 2020 este probabil ca mai mult de 80% din gazele naturale ale UE să fie importate. Unele state membre depind deja în totalitate de importul de gaze.

Bucuresti, 16.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *