free download 78 travel guides written by experts

Comisia acorda Romaniei 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea balantei de plati

Comisia Europeană a virat luni în favoarea României prima tranşă, de 1,5 miliarde de euro, din împrumutul pentru balanţa de plăţi acordat de Uniunea Europeană pentru a răspunde problemelor de finanţare cu care se confruntă această ţară.În aceeaşi zi, Comisia a acordat Letoniei, în cadrul unui acord similar de împrumut pentru balanţa de plăţi, a doua tranşă în valoare de 1,2 miliarde de euro (a se vedea IP/09/1194). Împrumuturile sunt acordate pentru a sprijini implementarea de către cele două ţări a unor programe de reformă fiscală, financiară şi structurală, devenite necesare în condiţiile crizei economice mondiale.

„Împrumuturile pentru balanţa de plăţi oferă un sprijin vital din partea Uniunii Europene statelor membre care sunt grav afectate de criza financiară şi de dezechilibre majore. Ele confirmă angajamentul UE de a contribui la depăşirea crizei, alături de alte măsuri precum majorarea plăţilor în avans din fondurile structurale",a declarat comisarul european pentru Afaceri Economice şi Monetare, Joaquín Almunia, adăugând totodată: „Mă bucură faptul că Uniunea Europeană a reuşit să obţină în condiţii foarte avantajoase suma de 2,7 miliarde de euro necesară pentru a acorda asistenţă Letoniei şi României, ridicând astfel la 9,2 miliarde de euro suma strânsă de pe piaţă din decembrie 2008 pentru acordarea de asistenţă financiară pe termen mediu”.

Comisia Europeană a acordat astăzi autorităţilor letone 1,2 miliarde de euro (a se vedea IP/09/1194), reprezentând a doua tranşă dintr-un împrumut în valoare de 3,1 miliarde de euro aprobat de UE în ianuarie 2009. Prima tranşă, de 1 miliard de euro, a fost acordată în luna februarie.Dacă vor fi întrunite condiţiile necesare, încă 0,5 miliarde de euro vor fi acordate în ultimul trimestru al anului 2009, iar restul împrumutului între 2010 şi primul trimestru din 2011.

În cazul României, suma de 1,5 miliarde de euro acordată luni reprezintă prima tranşă dintr-un împrumut de 5 miliarde de euro aprobat de UE în luna mai.O a doua tranşă, în valoare de 1 miliard de euro, este prevăzută pentru ultimul trimestru al acestui an, tot sub rezerva întrunirii condiţiilor, urmând ca restul împrumutului să fie acordat în trei tranşe în 2010 şi primul trimestru din 2011 (a se vedea IP/09/611 şi Memorandumul de înţelegere ).

Asistenţa financiară pe termen mediu are menirea de a permite statelor UE care nu au adoptat moneda euro să facă faţă problemelor sau presiunilor de lichiditate.Ea este condiţionată de implementarea unor programe de reformă economică de către statele vizate şi de îmbunătăţirea competitivităţii pentru a spori soliditatea şi sustenabilitatea economiei.Asistenţa se acordă de regulă conjugat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu alte instituţii (Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), uneori şi cu state individuale.

La propunerea Comisiei, Consiliul a aprobat, de la sfârşitul anului trecut, împrumuturi pentru balanţa de plăţi în valoare totală de 14,6 miliarde de euro, din care 6,5 miliarde de euro pentru Ungaria. După operaţiunile de astăzi, sumele vărsate începând din decembrie se ridică la 9,6 miliarde de euro.Consiliul a hotărât în luna mai să majoreze plafonul instrumentului de asistenţă financiară pentru balanţa de plăţi până la 50 de miliarde de euro.

Obligaţiunile UE emise la data de 15 iulie pentru finanţarea celor două tranşe acordate Letoniei şi României au un cupon de 3,125% şi sunt scadente în 2015.Împrumutul este de tip back-to-back, fiind acordat în aceleaşi condiţii (rata dobânzii şi scadenţă) în care este obţinut de CE.

Bucuresti, 28.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *