free download 78 travel guides written by experts

Comisarul Piebalgs invita statele membre sa isi intensifice eforturile

in vederea majorarii ajutorului pentru dezvoltare

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Uniunea Europeană și statele sale membre au continuat să fie cel mai mare donator de ajutor din lume în 2013, furnizând mai mult de jumătate din asistența oficială pentru dezvoltare (AOD). Cifrele publicate marți, 8 aprilie, arată că AOD colectivă a UE (acordată de instituțiile UE și de statele membre) a crescut de la 55,3 miliarde EUR în 2012 la 56,5 miliarde EUR în 2013, după doi ani consecutivi în care a înregistrat o scădere. AOD colectivă a UE s-a menținut la 0,43% din venitul național brut (VNB) al UE, același nivel ca în anul precedent.

În 2005, statele membre ale UE s-au angajat să majoreze AOD la 0,7% din VNB-ul UE până în 2015. Consiliul European a confirmat, în iunie 2013, că respectarea acestui angajament constituie în continuare o prioritate-cheie pentru statele membre, pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) ale Organizației Națiunilor Unite.

10 state membre și-au majorat nivelurile AOD/VNB, 8 le-au menținut la aceeași valoare, iar 10 state membre și-au redus contribuția (lista țărilor în MEMO – pagina 5). Marea Britanie a ajuns la 0,72%, depășindu-și pentru prima dată obiectivul de 0,7%.

Andris Piebalgs, comisarul UE pentru dezvoltare, a declarat: „Mă bucur să constat că tendința de scădere a cheltuielilor cu AOD înregistrată recent pare să se fi inversat și că asistăm din nou la o tendință pozitivă. În mod evident, UE are încă un drum lung de parcurs până la îndeplinirea angajamentului nostru colectiv, însă măsurile adoptate de unele state membre demonstrează că putem să ne onorăm promisiunile, chiar și în condiții de dificultăți bugetare, dacă există voință politică. Sunt deosebit de încântat să constat că Regatul Unit a ajuns la o creștere atât de importantă. Încurajez toate statele membre să își intensifice eforturile pe ultima sută de metri înainte de 2015.”

Realizările statelor membre sunt diferite.

În total, 16 state membre și-au majorat în mod nominal AOD cu 3,91 miliarde EUR, în timp ce scăderile înregistrate în cazul celorlalte 12 au însumat 1,22 miliarde EUR.

Patru state membre ale UE – inclusiv, pentru prima oară, Marea Britanie – au depășit obiectivul de 0,7% din VNB destinat AOD (Danemarca, Luxemburg, Suedia și Marea Britanie). Danemarca își propune să ajungă la 1% din VNB, iar Luxemburg și Suedia au atins deja acest nivel în 2013.

Atingerea obiectivului de 0,7% din VNB-ul colectiv al UE până în 2015 ar necesita eforturi deosebit de mari din partea majorității statelor membre.

Context

În 2005, statele membre ale UE s-au angajat să majoreze până în 2015 asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) la 0,7% din venitul național brut (VNB), cu un obiectiv intermediar de 0,56% din VNB destinat AOD până în 2010. Niciun alt donator important nu și-a asumat un astfel de angajament semnificativ privind majorarea ajutorului.

Din 2002 până în 2010, AOD acordată de UE a urmat o tendință ascendentă în ansamblu, cu unele fluctuații. După scăderile înregistrate în 2011 și 2012, tendința pozitivă a reapărut în 2013.

Angajamentul este bazat pe ținte individuale de 0,7% din VNB destinat AOD pentru cele 15 state care erau membre ale UE înainte de 2004 și de 0,33% din VNB pentru statele membre care au aderat după aceea la UE. Țările care contribuiau deja cu 0,7% din VNB destinat AOD sau care depășiseră deja acest procent s-au angajat să își mențină eforturile la același nivel. Datele publicate se bazează pe informațiile preliminare transmise de către statele membre ale UE către OCDE și Comisia Europeană.

AOD colectivă a UE constă în totalul cheltuielilor pentru AOD ale celor 28 de state membre ale UE și în AOD oferită de instituțiile UE care nu este atribuită statelor membre (și anume resurse proprii ale Băncii Europene de Investiții).

Pagini Utile

  • MEMO/14/263: Publicarea datelor preliminare privind asistența oficială pentru dezvoltare

  • Pagina de internet a DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid

  • Pagina de internet a domnului Andris Piebalgs, comisarul european pentru dezvoltare

Bucuresti, 09.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *