free download 78 travel guides written by experts

Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, viziteaza Romania

Comisarul european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, va efectua o vizită oficială în județul Suceava, în data de 15 august 2015.

Înaltul oficial european va participa, la invitația Consiliului Județean Suceava, la manifestările ocazionate de Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului – Hramul Mănăstirii Putna și la Festivalul de Artă Medievală "Ștefan cel Mare," Suceava 2015.

Comisarul european va vizita, cu această ocazie, două dintre proiectele cu finanțare europeană din acest județ, respectiv proiectul de modernizare și conservare a Mănăstirii Putna și proiectul de reabilitare a Cetății de Scaun și a zonei sale de protecție.

Evenimentele cu acces deschis presei sunt marcate în agenda vizitei.
Informații despre proiectele cu finanțare europeană vizitate

1. PROIECT: „Restaurare, modernizare și conservare a patrimoniului cultural național și a infrastructurii conexe la Mănăstirea Putna”

◊Obiectivul general al proiectului este restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea şi valorificarea durabilă a Mănăstirii Putna, monument istoric aflat în patrimoniul naţional, în scopul salvării de la distrugere, a conservării moştenirii culturale şi a sporirii atractivităţii acestor obiective pentru turismul cultural.

◊Lucrările propuse vizează aspectele referitoare la instalațiile interioare, învelitori şi lucrări de şarpantă, refacerea aleilor pietonale de vizitare pentru turişti cu facilităţi ce permit accesul pentru persoanele cu dizabilităţi, aspecte legate de instalaţiile electrice pentru Casa Domnească și pentru chiliile din partea de sud și de nord, de instalaţii electrice exterioare și de iluminatul arhitectural de punere în evidenţă, de instalaţii electrice de degivrare, precum şi de punerea la punct a unui sistem de informare turistică pentru promovarea monumentelor istorice ale ansamblului.

◊Grupul ţintă vizat în mod direct şi principalul beneficiar al proiectului e constituit din turiştii care vizitează Bucovina, în special din cei care sunt interesaţi de turismul cultural religios. Mănăstirea Putna este una dintre cele mai reprezentative destinaţii, iar proiectul prin derularea investiţiilor propuse şi aplicarea planului de marketing vizează atragerea a cât mai mulţi turişti şi asigurarea celor mai bune condiţii de vizitare şi informare pentru aceştia.

◊Durata de implementare a proiectului este de 19 de luni, cu termen-limită: 31 octombrie 2015.

◊Valoarea totală a proiectului: 14.672.685,96 RON, din care 10.550.477,90 RON (aprox. 2,4 mil. euro) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
2. PROIECT: „Reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia”

◊Principalele activităţi vizate de reabilitarea monumentului istoric şi de punerea în valoare a zonei de protecţie a acestuia se referă la:

  • Intervenţii de restaurare a Cetăţii de Scaun a Sucevei;
  • Activităţi de consolidare a Cetăţii de Scaun a Sucevei;
  • Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivul reabilitat, în interiorul zonei de protecţie ;
  • Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ şi de punere în valoare a obiectivului reabilitat;
  • Dotarea cu instalaţii şi echipamente pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie;
  • Lucrări de modernizare a utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu: energie electrică, alimentare cu apă, canalizare;
  • Intervenţii pentru amenajarea zonei de protecţie;
  • Reamenajarea / Construcţia utilităţilor anexe.

◊Durata de implementare a proiectului este de 70 de luni, cu termen-limită: 31 decembrie 2015.

◊Valoarea totală a proiectului: 44.097.605,22 RON, din care 32.355.601,15 RON reprezintă asistența financiară nerambursabilă solicitată (85% FEDR și 13% bugetul de stat).

Bucuresti, 14.08.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *