free download 78 travel guides written by experts

Comisarul european Dacian Ciolos s-a intalnit la Bruxelles

cu Ministrul agriculturii din Republica Moldova, Vasile Bumacov

Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş a avut, la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, o întrevedere cu Ministrul agriculturii şi industriei alimentare din Republica Moldova, Vasile Bumacov.

Discuţiile celor doi oficiali au vizat în principal viitorul Program European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD) dar şi evoluţii recente ale dialogului Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum deschiderea negocierilor pentru Acordul privind zona de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare (DCFTA) şi încheierea acordului privind Indicaţiile Geografice.

"ENPARD este o şansă reală pentru dezvoltarea şi modernizarea agriculturii şi a mediului rural din Republica Moldova. Dincolo de finanţare, va veni cu modele de lucru deja probate în statele care au aderat recent la Uniunea Europeană. Mai mult, valoarea programului ENPARD este că va sprijini agricultorii din Republica Moldova să beneficieze de un acces îmbunătăţit pe piaţa europeană, odată ce acordul DCFTA va fi încheiat" a declarat comisarul european după întâlnire. "În măsura în care autorităţile din Republica Moldova vor considera agricultura şi dezvoltarea rurală ca un domeniu prioritar şi acest lucru se va reflecta în solicitările de asistenţă transmise Comisiei europene, viitorul program ENPARD va putea fi folosit în aceasta direcţie", a subliniat comisarul Cioloş.

Fotografii de la întâlnire, accesaţi pagina de internet a Serviciului Audiovizual al Comisiei Europene

Context

Înalți funcționari din domeniul agriculturii din țările din vecinătatea Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre modernizarea sectorului agricol din țările lor în cadrul unei conferințe pe tema Programului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD).

Evenimentul, la care a participat şi ministrul Vasile Bumacov, a fost deschis de Comisarul Dacian Cioloș (Agricultură și Dezvoltare Rurală) și comisarul Štefan Füle (Extindere și politica europeană de vecinătate).

Conferința a oferit participanților posibilitatea de a discuta despre modul în care programul poate răspunde cel mai bine dificultăților din zonele agricole și rurale ale propriilor țări. Totodată, participanții au discutat experiențele pe care noile state membre ale Uniunii Europene (UE-12) le-au avut în privința modernizării agriculturii și a zonelor rurale, fiind prezentate exemple din cadrul programelor SAPARD și IPARD, care au adus rezultate semnificative în faza de preaderare.

ENPARD a fost creat prin două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale Serviciului European de Acțiune Externă, din martie și mai 2011.

UE oferă tuturor țărilor partenere în Programul de Vecinătate posibilitatea de a participa la un dialog pe tema ENPARD și este pregătită să îi ajute pentru implementarea politicilor ENPARD și a reformelor conexe pe toți cei angajați să transforme agricultura/dezvoltarea rurală într-un sector prioritar al cooperării lor cu UE.

Acest lucru va include asistență în pregătirea strategiilor de dezvoltare agricolă și rurală pe termen lung împreună cu toate părțile interesate relevante, precum și în crearea capacităților instituționale necesare la nivel național și local. ENPARD se va baza pe experiența dobândită de UE în procesul de reformare a agriculturii și a zonelor rurale în țările aflate în faza de preaderare și va ține seama de diversitatea experiențelor și a eforturilor din țările partenere.

ENPARD adoptă, de asemenea, o abordare strategică și holistică, cu accent puternic pe participarea societății civile și a părților interesate din sector.

Strategia sectorială națională, care definește provocările și obiectivele sectoarelor, constituie baza unui dialog politic între UE și partenerii săi. Pentru ENPARD, dialogul ar trebui să conducă la programe de lucru multianuale comune, pregătite de țările partenere și convenite cu UE, în cadrul cărora țările să își definească obiectivele politicilor în materie de agricultură și dezvoltare rurală. Acest dialog va facilita și schimburile regionale și va contribui la identificarea acțiunilor-pilot acolo unde este necesar.

Pagini Utile

* Înregistrări de la conferinţa ENPARD care a avut loc la Bruxelles pe 31 mai – 1 iunie 2012 pot fi urmărite pe internet aici:
o Joi 31 mai 2012 10.00-17.00: //scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=c922de9e01cba8a4684f6c3471130e4c
o Vineri 1 iunie 2012 09.00-12.30: //scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=54fda78aa8a09b4d77b5aaec57b7502
* Politica europeană de vecinătate:
//ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
* Comunicările prin care a fost creat programul ENPARD:
//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:EN:HTML și //ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
* SAPARD://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/l60023_en.htm
* IPARD:
//ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_fr.htm

Bucuresti, 01.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *