free download 78 travel guides written by experts

Comisarul Danuta Hubner si oficialii romani discuta pasii necesari

unei implementări fructuoase a politicii de coeziune în România

Comisarul European pentru politica regională, Danuta Hübner va trece în revistă progresul înregistrat de la ultima sa vizită, cu un an în urmă, împreună cu Primul Ministru şi miniştrii responsabili de implementarea politicii de coeziune în România, pe 18 Septembrie, la Palatul Victoria.
După vizita sa în regiunea Nord-Est, comisarul va analiza metodele optime de alimentare a potenţialului de creştere a României printr-o mai bună guvernare, structuri funcţionale, lupta împotriva corupţiei şi o abordare coerentă a politicii de dezvoltare. Accelerarea proiectelor ex-ISPA şi a celor din sectorul transporturi, sprijinirea strategiei polilor de creştere şi identificarea grupărilor de competitivitate vor fi de asemenea discutate.
Dna Hübner intenţionează să vorbească despre realizările semnificative înregistrate de la adoptarea, de către România, în iulie anul trecut, a celor cinci programe operaţionale, mai ales în sectorul de mediu, unde şapte proiecte majore au fost aprobate de Comisie. Ea va încuraja autorităţile române să adauge acestui început remarcabil accelerarea implementării proiectelor ex-ISPA, pentru a preveni pierderea resurselor, şi prezentarea cât mai rapidă a proiectelor majore planificate în sectorul transporturi, aşa încât să poată fi aprobate de Comisie în 2008. În acest sector; Comisarul se aşteaptă de asemenea ca ţintele strategice pentru vitezele de operare pe reţelele de cale ferată să fie menţinute, iar reforma administrativă discutată cu Ministerul Transporturilor să fie implementată.

Pentru a beneficia din plin de politica de coeziune, România trebuie să-şi îmbunătăţească în continuarea capacitatea administrativă şi să asigure o implementare mai eficientă a acestei politici, în special la nivel regional şi local. Judeţele şi oraşele vor fi beneficiari substanţiali ai fondurilor dedicate şi trebuie să fie pregătite să le gestioneze.

Procedurile de achiziţie publică trebuie respectate cu rigurozitate, iar intervenţiile politice în selectarea şi implementarea proiectelor trebuie evitate. Implementarea mecanismului de control ex-ante este crucială pentru garantarea transparenţei şi unei concurenţe echitabile. Comisia va face tot ce îi stă în putinţă, alături de autorităţile române, pentru a garanta o abordare de tip "toleranţă zero" faţă de toate tipurile de corupţie şi pentru a asigura luarea de decizii transparente, bazate pe criterii obiective şi cunoscute publicului larg.

Contribuţia strategiei polilor de creştere, respectiv identificarea şi sprijinirea unui număr limitat de centre regionale care să acţioneze ca nuclee de creştere în regiunile înconjurătoare, va avea un impact maxim atunci când va fi recunoscută şi susţinută ca atare de către toate părţile implicate şi de finanţatori. Dna Hübner salută recenta Hotărâre de Guvern care nominalizează şapte oraşe mari drept poli de creştere şi le alocă o parte din bugetul Programului Operaţional Regional. Pentru ca acest proiect să se bucure de succes, structurile de gestionare adecvate sunt esenţiale.

Comisia aşteaptă cu interes şi rezultatele procesului de definire a unei strategii de formare a unor grupări de competitivitate şi de investiţii în reţelele broadband şi în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Bucuresti, 18.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *