free download 78 travel guides written by experts

Comerciantii cu amanuntul iau masuri pentru a preveni generarea de deseuri alimentare

Comercianții cu amănuntul s-au angajat să ia măsuri voluntare pentru prevenirea generării de deșeuri, în special a celor alimentare. Cu ocazia forumului comercianților cu amănuntul care a avut loc pe 9 octombrie la Bruxelles, aceștia și-au reafirmat convingerea că este necesar să se evolueze către o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în ciuda situației economice dificile. În ceea ce privește obiectivele legate de sustenabilitate pe care și le-au stabilit în unele domenii cheie în ultimii ani, cum ar fi cel de a vinde mai multe produse ecologice, comercianții cu amănuntul au constatat progrese importante.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Risipa de alimente are efecte negative, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere moral. Din acest motiv, Comisia și-a propus să reducă la jumătate cantitatea de deșeuri alimentare până în 2020.Comercianții cu amănuntul intervin într-un moment crucial, adică atunci când consumatorii decid ce alimente să cumpere. Ei au un rol esențial, sunt chiar responsabili de orientarea consumatorilor către alegeri mai sustenabile. Comercianții cu amănuntul trebuie să dea un bun exemplu în crearea economiei ecologice prin adoptarea unor acțiuni progresive și ambițioase, chiar dacă acestea nu sunt ușor de realizat. Astăzi ei pornesc în direcția cea bună, având ca obiectiv lupta contra deșeurilor alimentare.”

„Fiind cei mai mari comercianți cu amănuntul din Europa, vom continua să inovăm la scara globală necesară pentru a asigura o economie mai ecologică. Ambiția noastră este de a găsi o abordare comună a amprentei ecologice a produselor noastre. Astfel, vom putea ameliora funcționarea lanțului de aprovizionare și vom putea comunica și mai eficient cu clienții cu privire la sustenabilitatea produselor noastre”, a spus Dick Boer, președintele European Retail Round Table (EERT).

„Aceste exemple arată că, în pofida crizei, comercianții cu amănuntul încurajează clienții să opteze pentru un stil de viață mai sustenabil. Provocarea cu care se confruntă comercianții cu amănuntul este de a face ca alegerea unui stil de viață sustenabil să fie una ușoară pentru clienți. Acolo unde este posibil, vom fi alături de ei pentru a-i îndruma”, a declarat Dame Lucy Neville-Rolfe, președintele EuroCommerce.

Comercianții cu amănuntul participanți la forum se angajează să întreprindă acțiuni specifice de protecție a mediului pentru a contribui la un consum sustenabil și la utilizarea eficientă a resurselor. Numărul de angajamente de mediu a crescut într-un an cu 30%, ajungând la peste 500; acestea pot fi împărțite în 3 categorii („ce vindem”, „cum vindem” și „comunicare”).

În acest an, 19 membri ai forumului comercianților cu amănuntul și-au prezentat propriile inițiative privind deșeurile. Ei s-au angajat să deruleze campanii de sensibilizare privind deșeurile și prevenirea și reducerea generării de deșeuri alimentare. Această inițiativă va completa politicile relevante ale UE privind deșeurile, astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Obiectivele avute în vedere sunt, printre altele, reducerea la jumătate până în 2020 a deșeurilor alimentare, transformarea deșeurilor în resurse și eliminarea completă a aruncării la groapa de gunoi. Semnatarii inițiativei vor prezenta un raport privind rezultatele obținute la viitoarele reuniuni ale forumului comercianților cu amănuntul.

Angajamentele asumate de membrii forumului se concentrează din ce în ce mai mult pe furnizarea de produse mai sustenabile, cum ar fi fructe de mare și textile din surse sustenabile, produse ecologice și care provin din comerț echitabil, lemn și hârtie certificate. Cu ocazia evenimentului anual din 2012, au fost puse în evidență o serie de realizări din domeniul bunelor practici. De exemplu, IKEA s-a asigurat că 86% din deșeurile provenite de la magazinele sale sunt reciclate și a elaborat proiecte sustenabile în țările furnizoare de bumbac care implică 100 000 de agricultori. C&A și-a dublat vânzările de bumbac ecologic în 3 ani, ajungând anul trecut la 32 de milioane de articole din acest material. Mai mulți comercianți cu amănuntul, cum ar fi Metro Group, și-au extins gama de pește din surse sustenabile, în timp ce grupul REWE a furnizat informații detaliate consumatorilor cu privire la subiectul extrem de sensibil al reziduurilor de pesticide din fructe și legume.

Context

Forumul comercianților cu amănuntul a fost lansat în martie 2009 ca platformă multipartită voluntară. Calitatea de membru poate fi obținută de orice comerciant cu amănuntul care aderă la Retailers’ Environmental Action Programme (REAP – Programul de acțiune pentru mediu al comercianților cu amănuntul), precum și de orice organizație a societății civile. Forumul a fost instituit pentru a facilita dialogul dintre Comisia Europeană, comercianți cu amănuntul și principalele părți interesate cu scopul de a asigura o mai bună înțelegere a măsurilor practice necesare promovării unui consum sustenabil.

Pagini Utile

Forumul comercianților cu amănuntul:

Http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
● Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor:
//ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Bucuresti, 11.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *