metalshow

Comercializarea certificatelor de emisii: au fost adoptate reguli

privind alocarea tranzitorie gratuita de certificate in sectorul productiei de energie electrica

Începând cu cea de-a treia etapă a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (2013-2020), sectorul producţiei de energie electrică va trebui, de regulă, să își cumpere toate certificatele. Totuși, până în 2019, zece state membre[1] pot alege să aloce în mod gratuit un număr limitat de certificate unor centrale electrice, în loc să le vândă. Decizia adoptată astăzi de Comisie stabilește regulile pe care statele membre trebuie să le respecte dacă aleg să acorde în mod gratuit certificate de emisii și este însoțită de o comunicare care cuprinde indicații suplimentare privind modul în care vor fi evaluate cererile primite în acest sens. 

[1] Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia și România.

Decizia stabilește regulile privind alocarea în mod gratuit de certificate de emisii centralelor electrice eligibile. Ea a fost aprobată în mod unanim de statele membre la reuniunea din noiembrie 2010 a Comitetului UE privind schimbările climatice, în cadrul căruia sunt reprezentate toate statele membre, și a fost adoptată oficial de Comisie astăzi.

Comunicarea prezintă elementele pe care Comisia trebuie să le evalueze atunci când primește o cerere de alocare gratuită de certificate de emisii în sectorul producţiei de energie. De asemenea, oferă clarificări cu privire la diferite elemente ale dispozițiilor legale.

Termenul de depunere a cererilor

Oricare dintre cele zece state membre care doresc să aloce în mod gratuit certificate de emisii unor centrale electrice trebuie să trimită Comisiei o cerere până cel târziu la data de 30 septembrie 2011.

Comisia trebuie să evalueze în termen de șase luni orice cerere primită și poate respinge cererea sau o parte din aceasta. Dat fiind că o astfel de cerere reprezintă o abatere de la regula generală conform căreia, începând cu 2013, sectorul producţiei de energie trebuie să își cumpere toate certificatele de emisie, fie la licitație, fie pe piața secundară, Comisia trebuie să se asigure că aceste derogări nu subminează obiectivele generale ale Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și nu sunt incompatibile cu regulile UE privind ajutoarele de stat sau cu regulile privind piața internă.

Venituri mai reduse din licitații

În conformitate cu prevederile Directivei revizuite privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră[2], certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică vor fi deduse din numărul total de certificate pe care statul membru în cauză le primește pentru a fi scoase la licitație. Astfel, alocarea cu titlu gratuit va reduce veniturile naționale provenite din licitații, dar nu va afecta numărul total de certificate emise și nici alocările sau veniturile din licitații în alte state membre.

[2] Directiva 2009/29/CE.

Context

Decizia și comunicarea fac parte din procesul de implementare a Directivei revizuite privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, adoptată în 2009 în cadrul unui pachet legislativ privind clima și energia.

Pagini Utile

* Întrebări și răspunsuri privind propunerea Comisiei:

MEMO/11/201
* Pentru mai multe informații privind schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, puteți consulta:

//ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
* Mai multe informații privind scoaterea la licitație a certificatelor de emisii sunt disponibile la adresa:

//ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm
* Mai multe informaţii despre derogările opţionale pot fi găsite în pagina: //ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

Bucuresti, 29.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *