Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Combaterea formelor actuale de sclavie: 40 de noi masuri

pentru o strategie la nivelul Uniunii Europene impotriva traficului de persoane

În fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Femei și bărbați, fete și băieți, aflați în situații vulnerabile, sunt vânduți în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al prelevării de organe, dar și pentru cerșit, aservire domestică, căsătorii forțate, adopție ilegală, precum și alte forme de exploatare.

Comisia a adoptat Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, reprezentând un set de măsuri concrete și practice care urmează să fie puse în aplicare pe parcursul următorilor cinci ani. Printre măsuri se numără înființarea unor unități naționale de aplicare a legii specializate în problematica traficului de persoane și crearea la nivel european a unor echipe comune în vederea urmăririi cazurilor de trafic transfrontalier.

„Din păcate, sclavia nu se întâlnește numai în manualele de istorie.Faptul că, în vremurile noastre, ființe umane sunt puse în vânzare și sunt victime ale traficului de persoane în scopul de a fi supuse la muncă forțată sau prostituție reprezintă o constatare îngrozitoare. În centrul acțiunilor noastre se află garantarea faptului că victimele pot obține sprijin și că traficanții sunt aduși în fața justiției. Mai sunt multe de făcut, însă nu putem avea decât un singur scop: eradicarea traficului de persoane”, a declarat Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne.

O nouă strategie europeană

Strategia include atât prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor, cât și urmărirea penală a traficanților. Sunt identificate cinci priorități și, pentru fiecare dintre ele, se definesc o serie de inițiative, precum:
● sprijinirea instituirii unor unități naționale de aplicare a legii specializate în combaterea traficului de persoane;
● crearea de echipe comune de investigare cu participarea Europol și Eurojust în toate cazurile de trafic transfrontalier;
● furnizarea de informații clare victimelor referitoare la drepturile pe care le au în conformitate cu legislația UE și cu legislațiile naționale, în special în ceea ce privește drepturile lor la asistență și îngrijire medicală, dreptul lor la un permis de ședere, precum și drepturile pe care le au în calitate de lucrători;
● crearea unui mecanism la nivelul UE pentru identificarea mai precisă, orientarea, protecția și acordarea de asistență victimelor traficului;
● instituirea unei „coaliții europene a întreprinderilor împotriva traficului de persoane” pentru a se îmbunătăți cooperarea dintre întreprinderi și părțile interesate;
● instituirea unei platforme europene a organizațiilor societății civile și a furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor și al asistenței în statele membre și în țări terțe;
● sprijinirea proiectelor de cercetare care examinează rolul internetului și al rețelelor sociale ca instrumente de recrutare tot mai populare pentru traficanți.

Câteva cifre

Potrivit unor estimări recente ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), numărul victimelor muncii forțate, inclusiv ale exploatării sexuale, se ridică la 20,9 milioane la nivel mondial. 5,5 milioane dintre acestea sunt copii. Conform Europol, copiii forțați să participe la activități infracționale precum cerșitul organizat și furtul organizat din spații comerciale, sunt vânduți ca „mărfuri” la „prețul” de 20 000 EUR.

Numărul estimat al victimelor din țările dezvoltate (SUA, Canada, Australia, Japonia, Norvegia și țările UE) se ridică la 1,5 milioane de lucrători supuși la muncă forțată, adică 7 % din totalul pe plan mondial. Traficul de persoane generează profituri de peste 25 miliarde EUR anual pentru organizațiile criminale internaționale din întreaga lume. În vreme ce multe victime vin din țări din afara Uniunii Europene, se constată o creștere a traficului intern (adică cetățeni europeni victime ale traficului pe teritoriul UE).

Datele preliminare colectate de statele membre la nivelul UE sunt în concordanță cu cele furnizate de organizații internaționale precum Biroul ONU pentru droguri și criminalitate (UNODC) și arată că trei pătrimi din victimele identificate în statele membre ale UE sunt victime ale traficului de persoane în vederea exploatării sexuale (76 % în 2010). Alte victime sunt forțate la muncă (14 %), cerșit (3 %) și aservire domestică (1 %).

În ceea ce privește distribuția pe sexe, datele preliminare disponibile arată că femeile și fetele sunt principalele victime ale traficului de persoane; din totalul victimelor înregistrate în perioada 2008 – 2010, femeile reprezintă 79 % (dintre care 12 % fete), iar bărbații – 21 % (dintre care 3 % băieți).

Prea puțini sunt încă autorii infracțiunilor care ajung după gratii, în timp ce victimele luptă să se redreseze și să se reintegreze în societate: rezultatele preliminare ale unor date colectate recent arată că numărul condamnărilor în cazuri de trafic de persoane a scăzut de la aproximativ 1 500 în 2008 la aproximativ 1 250 în 2010. Europenii sunt de acord că este nevoie să se ia măsuri: potrivit celui mai recent sondaj, 93 % dintre cetățenii UE sunt de acord că statele membre ar trebui să coopereze în vederea combaterii traficului de persoane.

Context

Prin „Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane”, Comisia se concentrează pe acțiuni concrete care vor sprijini și completa punerea în aplicare a legislației UE în materie de trafic de persoane (Directiva 2011/36/UE) – a cărei dată limită de transpunere este aprilie 2013.

Măsurile incluse în strategie sunt rezultatul unor ample consultări cu experți, guverne, societatea civilă, organizații internaționale, cu partenerii sociali și cu reprezentanți ai mediului academic. Consultările reflectă principalele preocupări ale acestora, precum și punctele de vedere ale victimelor, și vor completa eforturile în curs.

Strategia urmează să fie discutată de Parlamentul European și Consiliu.

Comisia va continua să evalueze progresele înregistrate în domeniul combaterii traficului de persoane și va prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului o dată la doi ani. Primul raport, care va fi publicat în 2014, va include o evaluare intermediară a strategiei.

Persoane de contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pagini Utile

● Pentru mai multe informaţii:
MEMO/12/455
● Interviuri cu victimele (versiuni care pot fi descărcate electronic):
//ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en
● Pagina de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
● Pagina de internet a DG Afaceri Interne:
//ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
● Pagina de internet a Comisiei Europene destinată combaterii traficului de persoane:
//ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Bucuresti, 19.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *