Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Combaterea evaziunii fiscale: Comisia propune un domeniu de aplicare cat mai larg

pentru schimbul automat de informatii in cadrul UE

Comisia a propus extinderea schimbului automat de informații între autoritățile fiscale ale statelor membre ale UE ca parte a acțiunilor intensificate de combatere a evaziunii fiscale. Conform propunerii, dividendele, câștigurile de capital, precum și toate celelalte forme de venituri financiare și soldurile conturilor vor fi adăugate la lista categoriilor care fac obiectul schimbului automat de informații în cadrul UE (a se vedea MEMO/13/533). Astfel, UE va avea cel mai cuprinzător sistem de schimb automat de informații din lume.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, a declarat: „Prin propunerea aceasta, statele membre vor avea la dispoziție un instrument mai bun pentru estimarea și colectarea impozitelor datorate, iar UE va fi mai în măsură să insiste pentru instaurarea unor standarde mai înalte de bună guvernanță fiscală la nivel mondial. Propunerea va reprezenta o armă puternică în arsenalul de care avem nevoie pentru a combate evaziunea fiscală”.

Două acte legislative esențiale prevăd deja schimbul automat de informații în interiorul UE.

Directiva UE privind impozitarea economiilor prevede ca statele membre să colecteze datele privind economiile persoanelor nerezidente și să transmită automat aceste date autorităților fiscale din țara de reședință a persoanelor în cauză. Acest sistem este în vigoare din 2005. La Consiliu, este în lucru o propunere de consolidare a acestei directive și de extindere a domeniului său de aplicare. La Consiliul European din mai 2013, statele membre s-au angajat să adopte Directiva revizuită privind economiile până la sfârșitul anului.

Directiva privind cooperarea administrativă prevede schimbul automat de informații cu privire la alte forme de venituri începând de la 1 ianuarie 2015. Acestea sunt: veniturile profesionale, onorariile directorilor, asigurările de viață, pensiile și proprietatea. Propunerea de astăzi are ca scop revizuirea Directivei privind cooperarea administrativă, astfel încât schimbul automat de informații să se aplice de la data respectivă și în cazul dividendelor, al câștigurilor de capital, al altor forme de câștig financiar și al soldurilor conturilor.

Conform acestei propuneri, coroborate cu prevederile de mai sus privind schimbul automat de informații, statele membre vor schimba între ele la fel de multe informații pe cât s-au angajat să schimbe și cu SUA în temeiul legii americane a conformității fiscale a conturilor deschise în străinătate (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA).

Context

În decembrie 2012, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru un răspuns mai eficace al UE în fața evaziunii și a fraudei fiscale (a se vedea IP/12/1325). Planul cuprindea un set cuprinzător de măsuri menite să ajute statele membre să-și protejeze baza impozabilă și să recâștige miliardele de euro care li s-ar datora în mod legitim. Planul de acțiune a pus în evidență necesitatea promovării schimbului automat de informații ca standard european și internațional de transparență și a schimbului de informații în materie fiscală.

Consiliul ECOFIN din 14 mai 2013 a salutat planul de acțiune. Consiliul European din 22 mai 2013 a cerut extinderea schimbului automat de informații la nivelul UE și la nivel internațional, în vederea unei mai bune combateri a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, și a salutat intenția Comisiei de a formula o propunere în acest sens.

Pagini Utile

• Propunerea este disponibilă la adresa:
//ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance

• Planul de acțiune și recomandările Comisiei pot fi consultate la adresa:
//ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation

• Pagina de internet dedicată evaziunii și fraudei fiscale:
//ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

• Pagina de internet a comisarului pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, Algirdas Šemeta:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

• Urmăriți activitatea comisarului Algirdas Šemeta pe Twitter

Bucuresti, 12.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *