free download 78 travel guides written by experts

Colaborarea ceho-romana: baze bune si potential important

Sunt politician în primul rând (dar ca profesie, economist). De aceea, consider că este indispensabil să plasăm colaborarea ceho-română într-un cadru mai larg. In primul rând – nivelul foarte bun al relaţiilor bilaterale, care se bazează în plan simbolic pe conştiinţa atitudinii principiale a ambelor ţări în momentele cheie ale istoriei lor moderne. Iar cheia pentru viitor o constituie calitatea ambelor ţări de membru al Uniunii Europene şi a NATO. Faptul că România este un partener important şi tradiţional al Rep. Cehe în Europa de sud-est şi că relaţiile bilaterale nu sunt împovărate de probleme litigioase, în nici un caz nu este doar o constatare politicoasă. Dialogul reciproc s-a intensificat în ultimii ani, atât la nivel de factori instituţionali, cât şi la nivel de resorturi guvernamentale. Sunt dese contactele dintre cele două Camere ale Parlamentului, lucru confirmat şi de vizita mea actuală la Bucureşti. O foarte bună colaborare există între ministerele apărării, al mediului înconjurător (printre altele şi în cadrul unor proiecte twinning), învăţământului, agriculturii, internelor şi justiţiei. Pe lângă problema relaţiilor bilaterale, un obiect de interes îl constituie largul spectru de tematici europene şi internaţionale, cum ar fi de exemplu evoluţia ulterioară a UE, problematica securităţii, colaborarea regională, etc.

Acest cadru general a început să se manifeste treptat în colaborarea economică. Interesul subiecţilor cehi faţă de piaţa românească a crescut mai ales în ultimii patru-cinci ani. Firmele cehe şi-au dat în sfârşit seama, că orientarea numai către pieţele vestice nu este suficientă, iar pieţele din Europa de sud-est, în ciuda specificului şi problemelor lor, sunt foarte atractive pentru expansiune. De fapt, aceasta este o direcţie pe care eu personal, o sprijin. Şi asta nu numai în relaţiile cu România, ci şi cu celelalte ţări din regiune.

Neîndoios, un lucru pozitiv îl reprezintă faptul că cifra de afaceri din ultimii şapte ani s-a mărit de cinci ori, iar în acest an va depăşi suma de 1,5 mld. EURO. Valoarea exportului din Rep. Cehă în România este mai mare decât cea a exportului în Ucraina, Turcia sau Grecia.

Aş putea menţiona formele şi direcţiile tradiţionale de colaborare. Dar pentru mine important este faptul că firmele cehe se pot impune în domenii noi, moderne sau netradiţionale, ori specifice, în care deţinem o experienţă tradiţională, sau cu aplicabilitate nouă. Este vorba de exemplu, de livrări de linii tehnologice mici şi de mărime medie sau de componente ale lor, software sau aplicaţii speciale. O direcţie interesantă se poate dovedi ajutorul de specialitate şi cel comercial în domenii legate de prevenirea catastrofelor naturale, împărtăşirea experienţei şi a know-howului în absorbţia fondurilor UE împreună cu implicarea practică în acest proces, la fel ca şi implicarea în crearea concepţiei şi a planurilor de dezvoltare regională. De mare perspectivă se dovedeşte a fi domeniul serviciilor, în special cele financiare, inclusiv a experienţei de la centrele IT&C şi diferitele centre de servicii.

Un important impuls pentru sporirea ulterioară a schimburilor comerciale dintre cele două state a fost şi este dezvoltarea investiţiilor cehe în România. Exportul reuşit de capital din Rep. Cehă înregistrează pe lângă un impact direct asupra sporirii competitivităţii şi a cifrei de afaceri de pe piaţa indigenă, şi o influenţă pozitivă indirectă asupra apariţiei de noi posibilităţi de livrare a produselor şi serviciilor ceheşti. Nu în ultimul rând, consider important faptul că referinţele pozitive din acţiunea investitorilor cehi pe piaţa locală, cum ar fi de exemplu ČEZ, ZENTIVA, PPF Investments, Hamé, etc.ajută la crearea imaginii Rep. Cehe drept un partener comercial de încredere şi un investitor strategic, ceea ce îmbunătăţeşte poziţia de start pentru alte firme.

Vizitez România în fruntea unei delegaţii parlamentare, care va discuta cu cei mai înalţi reprezentanţi români despre adâncirea colaborării politice. Dar la Bucureşti m-au însoţit şi întreprinzători cehi. De aceea, consider că este important că pot lua parte la deschiderea oficială a celei de-a 34-a ediţii a Târgului internaţional tehnic (TIB), care este cel mai mare şi mai important târg din ţară. In acelaşi timp, mă bucur de faptul că Rep. Cehă este un participant tradiţional la acest târg. Acest lucru este confirmat şi de participarea celor 24 de expozanţi cehi din cadrul expoziţiei oficiale, ca şi de ceilalţi 9 participanţi prezenţi în afara participării oficiale a Rep. Cehe.

Miloslav VLČEK
Preşedintele Camerei Deputaţilor
Parlamentul Rep. Cehe

Bucuresti, 02.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *