free download 78 travel guides written by experts

Coalitia Economiei Sociale inregistreaza un prim succes

Proiectul Legii Antreprenorului Social intors in Comisia de Politică Economică, Reformă şi Privatizare!

Coaliţia Economiei Sociale a derulat o campanie intensă în ultimele luni, în dorinţa de a împiedica aprobarea unei legi greşite. Coaliţia, creată la iniţiativa Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi formată din 140 de organizaţii din întreaga ţară, a dezaprobat încă de la început Proiectul “Legii antreprenorului social”, iniţiat de deputatul PSD Iulian Iancu. Ieri, în cadrul sesiunii de plen a Camerei Deputaţilor, Proiectul Legii Antreprenorului Social a fost retrimis spre evaluare către Comisia de Politică Economică. Eugen Nicolaescu, reprezentant PNL, a precizat că “legea are unele inadvertente care trebuie corectate, inadvertente care au fost semnalate de numeroase organizaţii neguvernamentale”. 16 organizaţii au fost prezente ieri la şedinţa de plen de la Camera Deputaţilor şi au susţinut dezaprobarea fata de acest proiect legislativ greşit: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia Estuar, ONPHR, Romanian Angel Appeal, Asociaţia Pro Democraţia, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Viitor Plus, Ateliere Fără Frontiere, Asociaţia Omnimind, CARP Omenia, Terra Mileniul III, REPER 21, Federaţia Naţională a Asistenţilor Sociali, Fundaţia Motivation, Federaţia Filantropia, Fundaţia Noi Orizonturi. În ultima săptămână, în întreaga ţară, organizaţiile şi-au exprimat dezacordul fata de controversatul proiect legislativ. În Timişoara, Iaşi, Neamţ, Craiova, Târgu Mureş vocea ONGurilor s-a făcut auzită în presa locală. Legea propusă contravine teoriei şi practicii europene şi internaționale în materie şi pleacă de la falsa premisă că actorii economiei sociale nu există în România şi că este nevoie de înfiinţarea lor. Sunt ignorate peste 26.000 de organizaţii, actori important ai economiei sociale din România, care generează 165.000 de locuri de muncă, adică 4,3% din locurile de muncă din sectorul privat din România. Societatea civilă dezaprobă o lege absurdă prin care statul şi corporaţiile sunt declaraţi antreprenori sociali, iar adevăraţii actori ai economiei sociale (asociaţii, fundaţii, cooperative, CAR-uri etc.) pot fi doar parteneri ai acestora. Revenirea Proiectului de lege in Comisia de Politică Economică, Reformă şi Privatizare indeamnă societatea civilă să lupte in continuare impotriva adoptării unei legi gresite.

Societatea civilă are o voce puternică: Proiectul Legii Antreprenorului Social, dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor, a fost retrimis ieri spre revizuire către Comisia de Politică Economică. Eugen Nicolaescu, reprezentant PNL, a precizat că “legea are unele inadvertente care trebuie corectate, inadvertente care au fost semnalate de numeroase organizaţii neguvernamentale”. 27 de persoane, reprezentand organizaţii neguvernamentele au fost prezente ieri în loja şi şi-au susţinut dezaprobarea fata de o lege greşită: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia Estuar, ONPHR, Romanian Angel Appeal, Asociaţia Pro Democraţia, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Viitor Plus, Ateliere Fără Frontiere, Asociaţia Omnimind, CARP Omenia, Terra Mileniul III, REPER 21, Federaţia Naţională a Asistenţilor Sociali, Fundaţia Motivation, Federaţia Filantropia, Fundaţia Noi Orizonturi. În ultima săptămână, organizaţiile din întreaga ţară şi-au arătat dezacordul fata de controversatul proiect legislativ. În Timişoara, Iaşi, Neamţ, Craiova, Târgu Mureş vocea organizaţiilor s-a făcut auzită în presa locală Iniţiativa FDSC de a contesta proiectul de lege a fost intens susţinută de peste 140 de organizaţii (printre care şi Federaţia Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor Omenia care are 1.400.000 de membri şi Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor, al căror număr de membri este, de asemenea, foarte mare). Revenirea Proiectului de lege in Comisia de Politică Economică, Reformă şi Privatizare indeamnă societatea civila să lupte in continuare impotriva adoptării unei legi greşite.

În ciuda protestelor şi a acţiunilor derulate până acum de către reprezentanţii societăţii civile (scrisori de protest către membrii Comisiilor responsabile, întâlniri cu reprezentanţi ai Grupurilor Parlamentare, cu alţi membri ai comisiilor, dar şi cu iniţiatorul legii – deputatul Iulian Iancu, participarea la şedinţele Comisiilor din Camera Deputaţilor, acţiuni de presă etc.), în luna septembrie 2011, Comisia pentru Politica Economică, Reforma şi Privatizare, condusă de deputatul Mihai Tudose, a avizat pozitiv legea antreprenorului social.

Proiectul legislativ iniţiatul de deputatul PSD ignoră faptul că economia socială există în România şi are un rol economic şi social important. Faptul că ponderea sa ca angajator este de 4,3% din totalul locurilor de muncă din sectorul privat din România nu reprezintă, conform demersului legislativ, o dovadă a existenţei celui de al treilea sector. Aşadar, deputatul PSD propune crearea acestui sector, de la zero, pornind de la falsa premisă că economia socială este inexistentă în ţara noastră.

Faptul că economia socială exista şi mai ales că ea funcţionează, este demonstrat de cele 165 000 de locuri de muncă din sector, de reţelele de membri ale CAR – urilor , CARP-urilor şi de cele 495 de unităţi protejate care funcţionează pe teritoriul ţării noastre. Fondul Social European recunoaşte existenţa şi susţine economia socială româneasca prin finanţări ale proiectelor de economie socială, aflate în plină desfăşurare.

Legea propusă are un fundament eronat şi tratează într-o manieră inadecvată conceptul de economie socială. Conform articolul 3 din lege, corporaţiile și instituțiile publice sunt declarate drept antreprenori sociali, în timp ce, actorilor economiei sociale (asociaţii, fundaţii, cooperative, etc.) li se acordă “privilegiul” de a se implica în calitate de parteneri ai statului sau companiilor.

Vă prezentăm mai jos cele 5 avize negative pe care Legea antreprenorului social le-a primit până acum:
• Consiliul Legislativ aviz negativ conform avizului nr.55 din 19 ianuarie 2011;
• Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 523 din 4 martie 2011, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative;
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 22/241 din 8 iunie 2011;
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului nr. 31/531 din 14 iunie 2011;
• Comisia pentru munca şi protecţie socială a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului nr. 27/286 din 16 iunie 2011.

Continuând în aceeaşi notă eronată, iniţiativa confundă antreprenoriatul social cu responsabilitatea socială a companiilor şi propune creşterea de 33 de ori a sumelor deductibile pentru "investiții sociale". Din păcate, acestea nu sunt clar definite, astfel încât orice tip de proiect social, cu orice tip de beneficiar, profit sau non-profit, poate fi considerat o investiţie socială. La nivel internaţional, exista standarde recunoscute (de ex. SA8000), care atestă gradul de responsabilitate socială a companiilor. Legea în cauză nu face nicio referire la aceste aspecte. Mai mult, nu există niciun precedent prin care un stat să fi reglementat beneficii fiscale pentru companiile care demonstrează responsabilitate socială sau fac investiţii sociale.

Pentru a reveni în sfera juridică, proiectul de lege “utilizează noţiuni care nu se regăsesc în legislaţia actuală” şi “nu stabileşte concret situaţiile în care o persoană poate deveni antreprenor social şi nici modalitățile de acțiune ale acestuia”. Menţiunile au fost făcute de către Consiliul Legislativ, care a acordat aviz negativ demersului.

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile le mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat în campania de advocacy menită să împiedice adoptarea unei legi greşite. Acţiunile societăţii civile nu se vor opri până când în peisajul legislativ romanesc nu va apărea o lege corectă şi coerentă, care să recunoască existenţa economiei sociale şi să o sprijine. Toate organizaţiile care doresc să se implice în demersurile FDSC sunt binevenite în urmatoarea perioadă, crucială în ceea ce priveste Proiectul Legii Antreprenorului Social.

Bucuresti, 16.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *