free download 78 travel guides written by experts

Cerul unic: Comisia ia masuri pentru a elimina blocajele de trafic din spatiul aerian al Europei

Comisia Europeană a luat măsuri pentru a accelera reforma sistemului european de control al traficului aerian. Comisia dorește să prevină o criză de capacitate, dat fiind că numărul de zboruri este preconizat să crească cu 50 % în următorii 10-20 de ani. Ineficiențele din spațiul aerian european fragmentat generează costuri suplimentare de aproape 5 miliarde EUR în fiecare an pentru companiile aeriene și pentru clienții acestora. Ele adaugă 42 de kilometri unui zbor pe distanță medie, obligând aeronavele să consume mai mult combustibil, să genereze mai multe emisii, să plătească mai multe taxe costisitoare de utilizare și să sufere întârzieri mai mari. Statele Unite ale Americii controlează un spațiu aerian cu aceleași dimensiuni și cu un trafic mai intens, dar cheltuie aproape de două ori mai puțin.

Comisarul UE responsabil cu transporturile, Siim Kallas, a declarat: „Companiile noastre aeriene și pasagerii lor au trebuit să îndure mai mult de 10 ani de servicii reduse și de termene depășite pe calea realizării cerului unic european. Nu ne putem permite să continuăm în acest mod. Astăzi consolidăm angrenajele sistemului, astfel încât să poată rezista la o presiune și mai mare și să permită realizarea de reforme ambițioase chiar și în perioade dificile din punct de vedere economic. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea sectorului european al aviației și să creăm mai multe locuri de muncă în companiile aeriene și în aeroporturi”.

Comisia propune actualizarea a patru regulamente de creare a cerului unic european (SES), precum și modificarea normelor care reglementează Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA). Printre elementele principale ale propunerilor cunoscute sub denumirea de „SES2+” se numără:

Siguranță și supraveghere îmbunătățite

Siguranța rămâne prioritatea principală în domeniul aviației. Auditurile AESA (Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) au relevat mari deficiențe în supravegherea organizațiilor de control al traficului aerian din statele membre. Comisia propune o separare organizațională și bugetară deplină a autorităților naționale de supraveghere de organizațiile de control al traficului aerian pe care le supraveghează, asigurându-se în același timp faptul că autoritățile naționale de supraveghere dispun de suficiente resurse pentru a-și îndeplini sarcinile. Acest lucru va avea un efect pozitiv categoric atât asupra activității de supraveghere, cât și asupra siguranței. În prezent, multe autorități de supraveghere nu dispun de resurse suficiente și depind de sprijinul entităților pe care ar trebui să le supravegheze.

În viitor, companiile aeriene vor avea un nou rol în ceea ce privește avizarea planurilor de investiții ale organizațiilor de control al traficului aerian pentru a se asigura că acestea sunt mai bine axate pe satisfacerea nevoilor clienților.

Îmbunătățirea performanțelor în materie de management al traficului aerian

Reforma sistemului european de management al traficului aerian este determinată de patru obiective-cheie de performanță: siguranță, rentabilitate, capacitate și mediu. Aceste obiective se află în centrul procesului de reformă, deoarece pentru îndeplinirea lor organizațiile de control al traficului aerian trebuie să sufere schimbări și să ofere servicii mai bune la prețuri mai scăzute.

În ultimii ani, gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță a scăzut semnificativ sub nivelul general de ambiție. Acest lucru se datorează faptului că, în cadrul sistemului actual, statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce privește obiectivele și adoptarea de măsuri corective în cazul în care obiectivele nu sunt atinse.

Propunerea Comisiei va consolida sistemul de performanță, permițând ca stabilirea obiectivelor să se facă într-un mod mai independent, mai transparent și mai ușor de aplicat. De asemenea, ea va consolida rolul Comisiei în stabilirea unor obiective ambițioase și, în același timp, va spori gradul de independență al organismului de evaluare a performanțelor – în calitatea sa de consilier tehnic principal – și va permite aplicarea de sancțiuni atunci când obiectivele nu sunt îndeplinite.

Noi oportunități de afaceri în domeniul serviciilor de suport

Comisia propune crearea unor noi oportunități de afaceri privind oferirea de către companii a unor servicii de suport pentru organizațiile de control al traficului aerian. Serviciile de suport, precum serviciile meteorologice, de informare aeronautică, de comunicații, de navigație sau de supraveghere, vor trebui să fie separate, astfel încât să poată fi licitate în cadrul unei proceduri de ofertare competitive, în mod deschis și transparent, cu respectarea normelor uzuale privind achizițiile publice. Serviciile esențiale de control al traficului aerian sunt monopoluri naturale și nu vor face obiectul noilor norme.

Serviciile de suport sunt în prezent cel mai important factor generator de costuri în managementul traficului aerian și în acest moment pot fi achiziționate de la furnizori care dețin o poziție de monopol, fără o evaluare adecvată a costurilor și beneficiilor. Estimările prudente arată că, în urma introducerii unor norme uzuale privind achizițiile publice, se poate preconiza realizarea unor economii de 20 %.

Promovarea parteneriatelor industriale

Se intenționează ca blocurile funcționale de spațiu aerian (FAB) să înlocuiască actualul mozaic de 27 de blocuri de trafic aerian naționale, urmând ca rețeaua mai amplă de blocuri regionale astfel creată să sporească eficiența, să scadă costurile și să reducă emisiile. În pofida faptului că statele membre trebuiau să instituie FAB-urile până la termenul limită obligatoriu din decembrie 2012, niciunul dintre cele 9 FAB-uri care au fost create nu este pe deplin operațional. Comisia examinează în prezent deschiderea unor cauze de neîndeplinire a obligațiilor împotriva tuturor statele membre în ceea ce privește FAB-urile, în special în cazurile în care nu se va înregistra niciun progres în sensul reformei în următoarele luni.

Până acum, însă, FAB-urile au avut structuri destul de inflexibile. Prin urmare, Comisia propune să se asigure posibilitatea stabilirii într-un mod mai flexibil a cooperării dintre furnizorii de servicii prin intermediul FAB-urilor, pentru a le permite acestora să creeze parteneriate industriale și să colaboreze cu o gamă mai largă de parteneri în vederea îmbunătățirii performanțelor.

Rolul administratorului de rețea (Eurocontrol) va fi de asemenea consolidat, pentru ca acesta să desfășoare servicii centralizate în Europa într-un mod mai eficient. Consolidarea administratorului de rețea înseamnă, în special, că rutele pot fi scurtate, fapt care, la rândul său, reduce consumul de combustibil și emisiile generale de poluanți în aer.

Ce se va întâmpla în continuare?

Înainte de a deveni act normativ, propunerile Comisiei trebuie aprobate de statele membre și de Parlamentul European.

Cerul unic european: fapte și cifre esențiale

Spațiile aeriene și aeroporturile europene riscă să devină saturate. Deja aproximativ 800 de milioane de pasageri trec în fiecare an prin cele peste 440 de aeroporturi din Europa. În fiecare zi, aproximativ 27 000 de zboruri controlate se intersectează pe cerul european, ceea ce înseamnă 9 milioane pe an. 80 % din aceste zboruri sunt operate în interiorul UE.

Situația actuală este gestionată cu competență de sectorul transportului aerian din Europa, dar se preconizează că, în condiții economice normale, traficul aerian va crește cu până la 3 % pe an. Prognoza este că numărul zborurilor va crește cu 50 % în următorii 10-20 de ani.

Dacă nu facem ceva, se va instaura haosul. Nu numai că Europa ar fi incapabilă să satisfacă o mare parte din cererea potențială, însă ar risca în plus să se confrunte cu un număr fără precedent de întârzieri și de anulări de zboruri. Dacă vom continua la fel ca până acum, costurile generate de congestionarea traficului vor crește cu aproximativ 50 % până în 2050.

Problema principală este că sistemele de management al traficului aerian din Europa sunt fragmentate și ineficiente.

Spațiul aerian al UE rămâne fragmentat, cu 27 de sisteme naționale de control al traficului aerian și servicii furnizate de aproximativ 60 de centre de control al traficului aerian, în vreme ce spațiul aerian este divizat în peste 650 de sectoare. Aceasta înseamnă că spațiul aerian este în prezent organizat în funcție de granițele naționale, astfel încât adesea zborurile nu pot urma rute directe. În Europa, din cauza fragmentării spațiului aerian, un avion parcurge în medie cu 42 km mai mult decât este absolut necesar, ceea ce antrenează prelungirea duratei zborului, întârzieri, un consum mai mare de carburant și emisii suplimentare de CO2.

În plus, tehnologiile actuale de management al traficului aerian au fost concepute în anii ’50, fiind acum perimate.

Ineficiențele cauzate de fragmentarea spațiului aerian european generează costuri suplimentare de aproximativ 5 miliarde EUR pe an. Aceste costuri se repercutează asupra întreprinderilor și pasagerilor. În prezent, controlul traficului aerian reprezintă 6-12 % din costul unui bilet de avion.

Sistemul de management al traficului aerian din SUA este de două ori mai eficient decât cel din UE, gestionând un număr dublu de zboruri, cu costuri similare și cu un număr de centre de control care reprezintă doar o treime din cel al UE.

În fața acestor provocări, la sfârșitul anilor 1990 s-au formulat propuneri privind crearea unui cer unic european care să elimine frontierele naționale în aer, pentru a da naștere unui spațiu aerian european unic:

(a) care să crească de zece ori nivelul siguranței;

(b) care să tripleze capacitatea spațiului aerian;

(c) care să scadă cu 50 % costurile de management al traficului aerian;

(d) care să scadă cu 10 % impactul asupra mediului.

Bucuresti, 12.06.2013

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *