free download 78 travel guides written by experts

Central Europe Media Enterprises Ltd. anunță rezultatele pentru primul trimestru încheiat la 31 martie 2018

– Veniturile nete au crescut cu 25% la rate efective și 7% la rate constante, până la 139,2 milioane USD –
– Veniturile din exploatare au crescut cu 61% la rate efective și 43% la rate constante până la 20.9 milioane USD –
– Profitul Operațional Înainte de Depreciere și Amortizare (OIBDA) a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, până la 30,7 milioane USD –

ANUNŢĂ RECALCULAREA DATORIEI, REDUCEREA COSTURILOR CU ÎNDATORAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROFILULUI DE MATURITATE

SE VOR RAMBURSA 110.0 MILIOANE DE EURO DIN DATORIE CU VENITURI DIN GARANŢII NOI

HAMILTON, BERMUDA, 26 aprilie 2018 – Central Europe Media Enterprises Ltd. („CME” sau „Compania”) (NASDAQ/Bursa din Praga – CETV) a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018.

CME logo

În urma vânzării anunțate anterior a operațiunilor din Croația și Slovenia, aceste întreprinderi sunt clasificate ca fiind deținute pentru vânzare și prezentate ca operațiuni întrerupte pentru toate perioadele. Discuția din această comunicare se referă la operațiunile continue în cele patru segmente de operare rămase.

Principalele informaţii despre situaţia operaţională şi financiară:
• Pieţele de publicitate TV au crescut cu 26% la rate efective și cu 7% la rate constante.
• Taxele de difuzare și veniturile din abonamente au crescut cu 23% la rate efective și cu 8% la rate constante.
• OIBDA a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, ceea ce a dus la o creștere a marjei OIBDA, la 22% de la 19%.
• Creșterea OIBDA a îmbunătățit veniturile din exploatare cu 61% la rate efective și cu 43% la rate constante.
• Fluxul de numerar liber disponibil pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 a crescut cu 37%.
• Îmbunătățirea operațiunilor noastre a redus coeficientul net de influenţare a profitului la 4,8x la sfârșitul trimestrului. În urma recalculării datoriei convenite, costul împrumutului nostru va scădea cu aproape 200 de puncte de bază, până la aproximativ 4,0%, începând cu luna mai 2018.
• La data de 25 aprilie 2018, Time Warner a exercitat 100.926.996 de mandate și vom aplica încasările de 100.9 milioane USD, împreună cu excedentul de numerar, pentru a rambursa 110.0 milioane EUR din soldul principal al împrumutului Euro la Termen 2018.
• Încasările din vânzarea operațiunilor noastre în Croația și Slovenia, care se așteaptă să se închidă în al doilea trimestru, în funcţie de aprobările regulamentare necesare şi alte condiţii de închidere, vor fi utilizate pentru a rambursa datoria și împreună cu recalcularea agreată se așteaptă să scadă costul curent de împrumut cu încă 80 de puncte de bază până la aproximativ 3,2%.

Michael Del Nin, Co-Chief Executive Officer CME, a comentat: “Seria de anunțuri de astăzi este foarte bună pentru viitorul CME. În primul rând, rezultatele financiare pentru primul trimestru reprezintă cel mai puternic început din ultimul deceniu. Creșterea profitabilității și a fluxurilor de numerar în trimestru au contribuit la scăderea ratei de îndatorare și, împreună cu veniturile din garanțiile care au fost acum exercitate, ne permit să finalizăm un alt pas important în planul nostru permanent de reducere a gradului de îndatorare. Dar, la fel de important, noile tranzacții de refinanțare, care abordează profilul de maturitate al datoriei noastre și reduc semnificativ costurile de împrumut la cele mai scăzute niveluri, au pus în aplicare structura de capital de care avem nevoie pentru următoarea fază interesantă a viitorului companiei.”

Christoph Mainusch, Co-Chief Executive Officer CME, a adăugat: „Am câștigat grila de prime time în fiecare țară în aproape fiecare seară în timpul primului trimestrului, ceea ce a contribuit la o creștere semnificativă a veniturilor. Canalele noastre oferă o largă acoperire pentru advertiseri, deoarece acestea continuă să fie cea mai populară sursă de știri și divertisment din țările noastre. Vom investi în conținutul local, concentrându-ne în același timp pe controlul costurilor în ansamblu și vom rămâne lideri de piață pe teritoriile noastre”.

În acest comunicat de presă facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv OIBDA, marja OIBDA, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și împărțirea constantă a procentajului de valută. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

Rezultatele consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017 sunt:

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune)

Încheiate la 31 martie

(ne-auditat)

2018

2017 % Actual

% Lfl (1)

Venituri nete

$ 139.182

$ 111.732 24,6 %

6,8 %

Venituri din exploatare

20.945

13.024 60,8 %

43,3 %

Marja de operaţională

15,0%

11,7% 3,3 p.p.

3,8 p.p.

OIBDA

30.667

21.092 45,4 %

26,4 %

Marja OIBDA

22,0%

18,9% 3,1 p.p.

3,4 p.p.

Pierderea din operațiunile continue

6.084

(5.982) NM(2)

NM(2)

Pierderea din operațiuni continue per acțiune – de bază

0,01

(0,05) NM(2)

NM(2)

Pierderea din operațiuni continue per acțiune – diluată

$ 0,01

$ (0,05) NM(2)

NM(2)

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.
(2) Numărul nu este semnificativ.

Previziuni şi Note de avizare

Acest comunicat de presă conține previziuni. Pentru toate previziunile, solicităm protecția cadrului sferei de siguranţă pentru declarațiile anticipative conținute în Legea de reformă a Litigiului cu privire la Titlurile de Valoare Private din 1995. Declarațiile anticipative sunt în mod inerent supuse unor riscuri și incertitudini, dintre care multe nu pot fi prezise cu precizie sau sunt dincolo de controlul nostru și unele dintre ele nu ar putea fi anticipate. Declarațiile anticipative reflectă punctele noastre actuale de vedere în ceea ce privește evenimentele viitoare și deoarece activitatea noastră comercială este supusă unor astfel de riscuri și incertitudini, rezultatele efective, planul nostru strategic, poziția noastră financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de trezorerie ar putea să difere semnificativ de cele descrise în sau presupuse de declarațiile anticipative.

Factorii importanți care contribuie la astfel de riscuri includ, dar nu se limitează la acei factori stabiliți în „Factorii de risc” din Raportul nostru trimestrial privind Formularul 10-Q pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2017, precum și următoarele: termenul aşteptat pentru finalizarea operaţiunilor noastre din Croația și Slovenia și aplicarea profitului din aceasta; efectul nesiguranţei economice globale globale sau regionale și instabilitatea zonei Euro pe piețele noastre, nivelurile cheltuielilor cu publicitatea TV și rata de dezvoltare a piețelor de publicitate în țările în care ne desfășurăm activitatea; măsura în care constrângerile noastre de lichiditate și obligațiile legate de datorii ne limitează activitatea; expunerea noastră la obligaţii fiscale suplimentare, precum și la datorii rezultate din procedurile de statutare sau legale demarate împotriva noastră; capacitatea noastră de a refinanța datoriile existente; succesul în continuarea inițiativelor noastre de diversificare și îmbunătățire a fluxurilor de venituri; capacitatea noastră de a face investiții rentabile în activitățile noastre de televiziune, inclusiv investiții în programe; capacitatea noastră de a dezvolta și de a obține programele necesare și de a atrage audienţă; și schimbările în mediile politice și de reglementare în care ne desfășurăm activitatea și în aplicarea legilor și normelor relevante.

Revizuirea anterioară a unor factori importanți nu ar trebui interpretată ca exhaustivă. Pentru o descriere mai detaliată a acestor incertitudini și a altor factori, consultați secțiunile „Factori de risc” și „Previziuni” din raportul trimestrial al CME privind formularul 10-Q pentru perioada încheiată la 31 martie 2018. Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații anticipative, fie ca urmare a unor noi informații, dezvoltări viitoare sau altfel.

Acest comunicat de presă trebuie citit împreună cu raportul nostru trimestrial privind formularul 10-Q pentru perioada încheiată la 31 martie 2018, care a fost depus la Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare la data de 26 aprilie 2018.

Punem la dispoziţie gratuit pe site-ul nostru la www.cme.net rapoartele anuale pe formularul 10-K, rapoartele trimestriale privind formularul 10-Q, rapoartele curente privind formularul 8-K și modificările aduse acestor rapoarte cât mai curând posibil în mod rezonabil după ce trimitem electronic aceste materiale sau le furnizăm Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare. Vă rugăm să rețineți că putem anunța informații importante folosind fișiere SEC, comunicate de presă, teleconferințe publice, transmisiuni web și postări la secțiunea Investitori a site-ului nostru, www.cme.net.În viitor, vom continua să folosim aceste medii pentru a comunica informații importante despre CME și despre operațiunile noastre. Informațiile pe care le publicăm pe site-ul nostru ar putea fi considerate importante. Prin urmare, încurajăm investitorii, mass-media, clienții noștri și pe alții interesați de CME să revadă informațiile pe care le publicăm la www.cme.net.

CME este o companie media și de divertisment care continuă să opereze companii de top în patru piețe din Europa Centrală și de Est cu o populație totală de peste 40 de milioane de oameni. În prezent, CME difuzează 27 de canale de televiziune în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady and Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova Action și Nova Gold), România (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV Internațional, MTV România, PRO TV Chișinău și PRO 2 MOLDOVA) și Republica Slovacia (TV Markíza, Doma și Dajto). CME este tranzacționată pe piața NASDAQ Global Select și la Bursa de Valori din Praga, sub simbolul „CETV”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *