free download 78 travel guides written by experts

Cartea înțelepciunii lui Solomon

Editura Herald

Cartea înțelepciunii lui Solomon este una dintre lucrările apocrife importante. Deși nu există un consens cu privire la anul în care a fost scrisă și nici cu privire la Cine este autorul, cartea rămâne importantă și în zilele noastre.

Cartea intelepciunii lui Solomon

Se consideră că această lucrare poate fi împărțită în trei secțiuni, din punct de vedere al conținutului. Prima parte arată destinele pe care le vor avea cei drepți și nelegiuiții, inclusiv după moarte:

“niciun om care grăiește lucruri nelegiuite nu poate să se ascundă;
Nici Dreptatea, când pedeapsă va da, de el nu va trece.
Căci uneltirile nelegiuitului vor fi cercetate;
Și zvonul vorbelor sale va ajunge pînă la Domnul
Spre pedeapsa faptelor sale nedrepte”

“pe cei drepţi îi aşteaptă o viaţă viitoare, şi atunci îi vor birui pe nelegiuiţi.”

“Dumnezeu nu face oamenii să sufere de bunăvoie; ei singuri atrag asupra lor pedeapsa și moartea.”

Urmează un panegiric Înțelepciunii ca Ființă cerească, iar partea finală tratează istoria Israelului în Egipt.

Versurile sunt simple și ușor de urmărit, iar cartea apărută la Editura Herald se evidențiază prin numeroasele note de subsol deosebit de interesante și utile cititorului. Lucrarea cuprinde și o amplă introducere care îi ajută pe cei interesați să afle mai multe despre Cartea înțelepciunii lui Solomon, punând în context informațiile și învățămintele din carte și făcând paralele cu pasaje din Biblie. Veți remarca unele diferențe față de Cartea Sfântă, dar și asemănări interpretări ale unora dintre pasajele din Biblie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *