Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Camera Deputatilor si Reprezentanta UNICEF

– un parteneriat pentru promovarea drepturilor copilului

Copiii din lumea întreaga au dreptul la supravieţuire, la dezvoltare, la protecţie împotriva oricărei forme de abuz şi exploatare şi la participare deplină la viaţa familială, culturală şi socială. Adulții și guvernele au responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate. În 1989 liderii tuturor țărilor membre ONU s-au întâlnit pentru a întocmi acest set de promisiuni pentru copii reunite în Convenția cu privire la Drepturile Copilului, care a fost semnată pe 20 noiembrie. Astfel, această dată a devenit Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. România a fost una dintre primele ţări semnatare ale Convenţiei.

De Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, 20 noiembrie, Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea, a semnat, alături de reprezentantul UNICEF în România, doamna Sandie Blanchet, Scrisoarea de intenţie privind colaborarea dintre cele două instituţii pentru următorii ani în beneficiul copiilor din România.

„UNICEF este o organizaţie recunoscută la nivel global pentru proiectele sale dedicate copiilor. În România, UNICEF a contribuit activ în ultimii ani la dezvoltarea de politici pentru protejarea drepturilor şi pentru sporirea bunăstării copiilor români. Avem nevoie de experienţa UNICEF în acest domeniu, tocmai de aceea îmi face o deosebită plăcere să anunţ semnarea Scrisorii de intenţie care va contribui la o mai strânsă cooperare pentru următorii patru ani între Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF în România. Cred cu tărie că acest parteneriat va duce la o promovare şi o susţinere mai bune a drepturilor copiilor în România şi va reprezenta un sprijin pentru toţi deputaţii care vor promova acţiuni şi legi în acest domeniu”, a declarat Valeriu Zgonea.

La rândul său, reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, a subliniat: “Mă bucur că semnarea acestei scrisori de intenţie a avut loc chiar de Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului ca recunoaştere a faptului că, în ultimii 20 de ani, România a facut progrese considerabile în ceea ce priveşte respectarea drepturilor copilului. Prin acest parteneriat, Camera Deputaţilor şi UNICEF vor colabora îndeaproape pentru ca toţi copiii şi, în special, copiii vulnerabili să se bucure de drepturile lor: să crească în familiile lor biologice, să aibă acces la servicii de sănătate, să meargă la şcoală, să fie protejaţi împotriva violenţei. Chiar dacă mai sunt chestiuni nerezolvate de pe agenda privind drepturile copilului, UNICEF recunoaşte că România poate să ofere exemple de bună practică şi să împărtăşească din experienţa sa ţărilor din regiune”.

În cadrul parteneriatului, Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF în România se angajează să sprijine punerea în aplicare şi monitorizarea drepturilor copilului în România, în regiune şi în întreaga lume, inclusiv prin organizarea de dezbateri naţionale şi internaţionale. De asemenea, în domeniile de interes comun, Camera Deputaţilor şi UNICEF se vor informa reciproc şi se vor consulta cu privire la progresele făcute în respectarea drepturilor copilului.

În plus, Camera Deputaţilor va susţine iniţiativele UNICEF în favoarea copiilor şi mobilizarea resurselor pentru drepturile copilului, inclusiv prin organizarea de întâlniri, conferinţe şi evenimente sub Înaltul Patronaj al Camerei Deputaţilor.

Scrisoare de intenţie privind Colaborarea între Camera Deputaţilor a Parlamentului României şi Reprezentanţa UNICEF în România

Având în vedere că România a ratificat Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului în 1990, precum şi alte instrumente europene şi internaţionale şi că, de atunci, s-au înregistrat progrese semnificative în îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor prin reforme continue şi investiţii importante realizate împreună cu partenerii,

Preocupați de faptul că grupul cel mai afectat de sărăcie sunt copiii cu vârste până în 18 ani, că aproximativ 400.000 de copii nu merg la şcoală, 23.000 de copii trăiesc în instituţii rezidenţiale, iar alţi 42.000 de copii sunt separaţi de familiile lor, că mulţi dintre copii sunt expuşi diverselor forme de violenţa în familie, la şcoală şi în societate, că starea sănătăţii copiilor români este printre cele mai precare din Uniunea Europeană, iar consumul de droguri şi transmiterea HIV iau amploare în rândul adolescenţilor vulnerabili,

Constatând totodată că cei mai mulţi copii din familiile sărace, din zonele rurale și din zonele urbane sărace, precum şi din comunităţile de romi, sunt extrem de vulnerabili şi, în consecinţă, necesită atenţie şi preocupare specială,

Ţinând cont de cercetările din întreaga lume care arată că investiţiile în dezvoltarea copiilor (sănătate, nutriţie, educaţie, dezvoltare timpurie şi protecţie) sunt printre investiţiile care aduc beneficiile cele mai mari pentru societate,

Recunoscând rolul esenţial al Parlamentului României de a susţine dezvoltarea, adoptarea şi monitorizarea implementării cadrului normativ şi a bugetelor aferente care promovează şi protejează drepturile tuturor copiilor,

Amintind că România şi UNICEF sunt pe cale de a semna un nou parteneriat pentru perioada 2013-2017, concentrându-se pe accesul la educaţie de calitate pentru copiii vulnerabili, pe sprijinirea familiilor şi copiilor dezavantajaţi pentru prevenirea separării copiilor de familiile lor şi a tuturor formelor de violenţă, pe protecţia adecvată acordată celor deja afectaţi, susţinând o mai bună guvernare pentru drepturile copiilor (inclusiv monitorizarea, descentralizarea şi alcătuirea bugetului) şi canalizând resursele în direcţia copiilor vulnerabili,

Camera Deputaţilor a Parlamentului României şi Reprezentanţa UNICEF în România îşi iau anagajamentul de a consolida parteneriatul pentru următorii patru ani în beneficiul copiilor din România. În acest scop, ambele părţi vor dezvolta un parteneriat la începutul anului 2013 prin care:
· Camera Deputaţilor şi UNICEF vor sprijini împreună în numele şi împreună cu copiii respectarea, punerea în aplicare şi monitorizarea drepturilor copilului în România, în regiune şi în întreaga lume, inclusiv prin organizarea de dezbateri naţionale şi internaţionale, conferinţe şi evenimente, împărtăşirea în interiorul ţării de bune practici şi lecţii învăţate în România şi, totodată, împărtășirea acestora cu alte state;
· În domeniile de interes comun, Camera Deputaţilor şi UNICEF se vor informa reciproc şi se vor consulta cu privire la progresele făcute în respectarea drepturilor copilului;
· UNICEF va asigura expertiză în domeniul drepturilor copilului Camerei Deputaţilor, în special pentru Comisiile de Specialitate pentru a facilita integrarea bunelor practici, normelor şi standardelor de la nivel european şi internaţional, precum şi colectarea şi analiza datelor esenţiale şi dezagregate şi utilizarea acestora la dezvoltarea, adoptarea şi monitorizarea legilor, politicilor şi bugetelor, inclusiv pentru analiza ex ante şi de impact;
· Camera Deputaţilor împreună cu UNICEF vor contribui la dezvoltarea continuă a cadrului legal şi inter-instituţional care să identifice mecanismele şi procedurile adecvate de punere în practică a normelor care privesc drepturile copiilor separaţi sau nu de părinţii lor, afectaţi de sărăcie, marginalizare socială, migratie;
· Camera Deputaţilor va susţine iniţiativele UNICEF în favoarea copiilor şi mobilizarea resurselor pentru drepturile copilului, inclusiv prin organizarea de întâlniri, conferinţe şi evenimente sub înaltul patronaj al Camerei Deputaţilor.

Semnat la __ noiembrie 2012 de:
Dl. Valeriu Zgonea Dna. Sandie Blanchet
Preşedintele Camerei Deputaţilor Reprezentant
Parlamentul României UNICEF România

Preşedinţii tuturor grupurilor parlamentare
Dl.Mircea Nicu Toader, Lider al Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal
Dl. Marian Neacşu, Lider al Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat
Dl.Călin Popescu-Tăriceanu, Lider al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal
Dl. András-Levente Máté, Lider al Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Dl.. Varujan Pambuccian, Lider al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale
Dna. Luminiţa Iordache, Lider al Grupului parlamentar progresist

UNICEF în România

UNICEF este cea mai mare organizaţie din lume pentru copii, prezentă în România şi în alte 190 de ţări și teritorii pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, companiilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

În România, UNICEF şi-a început activitatea în anul 1991 la cererea Guvernului pentru a oferi suport mai ales în domeniul protecţiei copilului. În toţi aceşti ani, UNICEF a lucrat şi lucrează în continuare alături de Guvern, autorități centrale şi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali, mass media pentru a se asigura că toţi copiii merg la şcoală, au acces la servicii de sănătate şi sunt protejaţi împotriva violenţei, neglijării, abuzului, exploatării şi a HIV/SIDA.

UNICEF aduce și aplică în România cele mai bune practici pentru a consolida sistemele şi serviciile de sănătate, educaţie şi protecţie a copilului şi pentru a transmite familiilor cunoştinţele necesare pentru a-și îngriji cât mai bine copiii şi nepoţii. Programele UNICEF au adresat problemele cu consecinţele cele mai grave pentru un număr mare de copii şi familiile lor: mortalitate infantilă, instituţionalizarea copiilor, integrarea copiilor cu dizabilităţi, abandonul şcolar, incluziunea socială a copiilor romi, urgenţe.

În ultimii 20 de ani, UNICEF a lucrat cu Guvernul, societatea civilă, donatori şi cu media, contribuind la:
· Scăderea numărului copiilor instituţionalizaţi de la aproximativ 100.000 la aproximativ 20.000 şi crearea de alternative astfel încât, chiar dacă copiii sunt separaţi de familiile lor biologice, să fie crescuţi într-un mediu apropiat de cel al familiei;
· Reducerea mortalităţii infantile cu 45% în ultimii zece ani, salvând sute de vieţi şi îmbunătăţind protecţia copilului, inclusiv protejarea lor împotriva HIV/SIDA;
· Creşterea accesului la şcoală şi grădiniţă pentru cei mai vulnerabili copii. În Campania „Hai la Şcoală!”, UNICEF lucrează cu partenerii pentru a preveni şi reduce absenteismul şi abandonul şcolar, punând accent pe instruirea profesorilor şi a directorilor de şcoală, dar şi pe implicarea comunităţii şi a părinţilor. În cadrul acestei iniţiative pilot, după al doilea an de campanie 2011 – 2012, rezultatele arată că 80% dintre copiii în risc major de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară.

Noul parteneriat România – UNICEF 2013 – 2017

Intenţia strategică care stă la baza cooperării şi parteneriatului dintre UNICEF şi România vizează reducerea disparităţilor şi promovarea incluziunii sociale la nivelul întregii ţări. O atenţie deosebită se acordă copiilor vulnerabili – copii foarte săraci, în special din zone rurale, copii din comunităţile rome şi copii cu dizabilităţi.

Planul de acţiune pentru următorii patru ani va viza consolidarea sistemului de monitorizare a drepturilor copilului, creşterea accesului la servicii de calitate la nivel local, cu focus special pentru comunităţile de romi şi populaţia defavorizată, îmbunătăţirea eficacităţii serviciilor descentralizate.

Principalele obiective vizează:
· Dublarea numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire, cu un accent mai mare asupra copiilor din zonele şi categoriile marginalizate, reducerea numărului de noi cazuri înregistrate în sistemul public de protecţie;
· Reducerea proporţiei copiilor instituţionalizaţi cu 25%, concentrându-ne pe copiii sub 3 ani şi copiii cu dizabilităţi;
· Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii de la 16,6% la 12,8%, cu accent pe judeţele cele mai afectate, şi reducerea ratei abandonului şcolar în cazul copiilor de etnie romă de la 44% la 30%;
· Fetele şi băieţii aflaţi la vârsta adolescenţei să fie susţinuţi să adopte comportamente mai sigure şi să acceseze servicii de bază şi de specialitate.

Bucuresti, 20.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *