free download 78 travel guides written by experts

Camera Deputatilor – ANPDCA – UNICEF: investitia in copii trebuie sa fie o prioritate

În contextul celebrării a 25 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului, Camera Deputaților, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), și UNICEF au organizat astăzi o dezbatere pe tema protejării drepturilor copilului. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, ai ONG-urilor active în protecția drepturilor copilului și jurnaliști. Dezbaterea moderată de dna. deputat Gabriela Podașcă a luat în discuție progresele înregistrate de țara noastră în domenii precum sănătatea, educația și protecția copilului, dar și provocările cu care încă ne confruntăm și posibilele soluții pentru acestea.

Din 1990, când România a semnat Convenția ONU privind drepturile copilului și până în prezent, țara noastră a înregistrat progrese remarcabile în acest domeniu, începând cu scăderea mortalității infantile și a numărului de copii instituționalizați, până la creșterea ratei de înscriere în învățământul preșcolar.

"De la ratificarea Convenției cu privirile la Drepturile Copilului numeroase progrese au fost înregistrate în domenii precum educație, sănătate și protecție socială. Trebuie să recunoaștem însă că încălcarea drepturilor copilului rămâne o preocupare constantă în România. A sosit momentul accelerării reformelor și, în continuare, Parlamentul va susține promovarea și realizarea drepturilor copilului prin adaptarea cadrului legislativ în linie cu noile strategii din România și de la nivel european", a declarat Florin Iordache, Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților.

Reprezentanții instituțiilor statului cu un rol esențial în realizarea cadrului legislativ și a politicilor publice care să răspundă necesităților copiilor vulnerabili au reafirmat, cu această ocazie, că investiția în copii este o prioritate a statului român.

“Progresul înregistrat în domeniul protecției drepturilor copilului este rezultatul unui efort de echipă al autorităților statului, de la nivel central și local, al specialiștilor și al profesioniștilor care lucrează zi de zi cu copiii și al organizațiilor nonguvernamentale și partenerilor internaționali ai României, cărora și astăzi le mulțumim pentru sprijin. Noi nu ne oprim aici. Eforturile noastre vor continua. Vrem să avem copii sănătoși, educați, care să fie îngrijiți de proprii lor părinți în familie. Unii părinți trebuie ajutați. Acesta este motivul pentru care susținem necesitatea asigurării accesului lor la servicii comunitare integrate. Asistentul social, asistentul medical comunitar sau mediatorul școlar din cadrul serviciilor comunitare integrate sunt specialiștii pe care ne bazăm. Profit de ocazie să le mulțumesc în avans și să îi asigur de tot sprijinul meu în viitor”, a declarat Gabriela Coman, Președintele ANPDCA.

În contextul crizei financiare și a noilor provocări din domeniul protecției drepturilor copilului, există încă sectoare care necesită o atenție sporită, precum și trecerea de la servicii specializate la servicii de prevenție în beneficiul celor mai vulnerabili copii și a familiilor lor.

"Pentru a asigura bunăstarea copiilor, în special a celor mai vulnerabili, și pentru a contribui la dezvoltarea economică a societății per ansamblu, România trebuie să crească investițiile în copii. Pe baza experienței internaționale, naționale și locale, pledăm pentru adoptarea Pachetului Minim de Servicii care să le asigure copiilor protecție împotriva separării inutile de familiile lor, să le permită tuturor să meargă la școală și să beneficieze de asistență medicală primară și axată pe prevenție", a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

România a fost una dintre primele țări din lume care a ratificat Convenția cu privire la Drepturile Copilului și trebuie să ne asigurăm că ea este implementată în beneficiul tuturor copiilor din țara noastră indiferent dacă trăiesc în mediul urban sau rural, provin din familii dezavantajate, de etnie romă sau sunt copii cu dizabilități. Pentru ca acest lucru să se întâmple autorități centrale și locale, Parlament, societate civilă, sector privat, media, părinții și copiii trebuie să lucreze împreună.

“Este obligația constituțională a Parlamentului României de a întări legislația țării în materia drepturilor copilului și de a veghea, cu instrumentele pe care le are la dispoziție, la respectarea acestora. Este de condamnat orice formă de violență sau discriminare împotriva cetățenilor și orice formă de încălcare a drepturilor acestora”, a afirmat Angel Tîlvăr, Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene.

Discursul dnei. Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România, prilejuit de Dezbaterea organizată de Camera Deputaților – ANPDCA – UNICEF la 25 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului

Vă urez bun venit și vă mulțumesc pentru participarea la această a doua dezbatere privind Drepturile Copilului, găzduită, în parteneriat, de către Camera Deputaților, Guvernul României și UNICEF. Ne aflăm azi aici pentru a discuta cu privire la drepturile copiilor din România și pentru a sărbători 25 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a Convenției privind drepturile copilului. Poate părea de neînchipuit dar, până în 1989, singurele ființe pentru care drepturile omului nu erau recunoscute la nivel internațional erau persoanele sub 18 ani – copiii.

În textul acestei Convenții s-a formulat clar, pentru prima dată, faptul că și copiii au drepturi de la naștere, aceleași cu cele ale adulților: dreptul la sănătate, la educație, la protecție și la egalitate de șanse – indiferent de gen, de situația materială, etnie, credință, dizabilități sau mediu de rezidență. Respectând principiile cuprinse în Carta Națiunilor Unite și în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția recunoaște faptul că aceste drepturi reprezintă „fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume”.

În ultimii 25 de ani, România, la fel ca alte țări ale lumii, a realizat progrese impresionante și importante în beneficiul copiilor. Acum, mai mult ca oricând, copiii trăiesc peste vârsta de cinci ani, cresc într-un mediu familial și au acces la îngrijire medicală și la educație. Chiar și în decursul crizei economice, am fost martorii scăderii sărăciei în rândul copiilor din România, în timp ce majoritatea țărilor bogate au înregistrat o creștere. În luna aprilie a acestui an, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a fost reînființată – semn important că România realizează faptul că e nevoie să acorde mai multă atenție copiilor săi, astfel încât aceștia să se bucure azi de drepturile lor și să asigure un viitorul mai bun pentru țară.

La nivel global, este recunoscut faptul că drepturile copilului constituie cheia prezentului și viitorului. În câteva ore, pentru prima dată în istorie, un copil va primi Premiul Nobel pentru Pace. Malala Yousefzai, o tânără de 17 ani, și Kailash Satyarthi primesc o recunoaștere a dedicației și luptei lor pentru drepturile copilului. Decizia Comitetului Nobel reprezintă o reafirmare binevenită a drepturilor fiecărui copil la educație, la o viață fără violență, exploatare sau abuz și la exprimarea opiniei. Ne este astfel reamintit cât de puternică poate fi vocea unui om – adesea tânăr – atunci când este vorba de schimbarea lumii în care trăiește.

Și totuși, știm că recunoașterea unui drept nu înseamnă neapărat și respectarea lui. În România, progresul indicat de datele statistice naționale ascunde adesea situația disperată a prea multor copii. Sunt copii părăsiți pentru că trăiesc într-o comunitate săracă, în mediul rural; pentru că sunt de etnie romă; pentru că au dizabilități. Aproape 400,000 de copii nu frecventează școala în mod regulat; peste 320,000 de copii trăiesc în sărăcie cu nici doi euro pe zi; aproape 25% din copii nu au ce mânca, cu ce se îmbrăca sau încălța; peste 60,000 de copii sunt separați de familiile lor.

Drepturile copiilor devin realitate nu prin declarații, ci printr-un angajament politic susținut. Puterea și demnitatea unei țări nu sunt asigurate cu bune intenții, ci cu investiții strategice.

Schimbarea societății se poate face nu numai prin vorbe de impact, ci și prin acțiuni concrete însuflețite de astfel de vorbe.

La dezbaterea privind Drepturile Copilului organizată anul trecut s-a făcut un apel pentru interzicerea instituționalizării copiilor cu vârsta de până la trei ani. În doar câteva luni, a luat naștere o inițiativă parlamentară, care a fost susținută și adoptată. În urma acestei inițiative, începând de anul viitor, aproape 700 de copii cu vârsta sub trei ani aflați în instituții vor reveni treptat în mijlocul familiilor lor sau vor fi plasați în îngrijire de tip familial. Aș dori, pe această cale, să salut angajamentul asumat de dna. Deputat Gabriela Podașcă și de cei 60 de deputați din toate partidele care au susținut revizuirea legislației. Vom continua să acordăm ANPDCA asistența tehnică și sprijinul necesare implementării acestei importante reforme care face ca România să fie una din puținele țări ce interzice instituționalizarea copiilor cu vârsta sub trei ani.

Cu prilejul dezbaterii de azi, UNICEF România dorește să lanseze un nou îndemn la acțiune. Facem apel la Parlament și la Guvernul României să crească investiția în copii și să asigure o și mai bună protecție a drepturilor copiilor, așa cum recomandă Comisia Europeană și Parlamentul European. Pe baza experienței noastre atât globale, cât și locale, susținem cu tărie adoptarea unui Pachet Minim de Servicii pe baza căruia copiii să poată fi protejați împotriva separării inutile de familiile lor, toți copiii și adolescenții să poată merge la școală și acumula toate cunoștințele de care au nevoie în viață și toți copiii să aibă acces la asistența medicală primară și preventivă.

Implementarea unui astfel de Pachet Minim de Servicii necesită implicarea cel puțin a unui asistent social, a unui asistent medical comunitar și a unui consilier școlar în fiecare comunitate; în plus, în comunitățile cele mai defavorizate, a unui mediator școlar și a unui mediator sanitar. Colaborând cu autoritățile și partenerii de la nivel local, acești trei profesioniști pot identifica copiii vulnerabili și familiile lor, pot determina care sunt nevoile lor și cum îi pot ajuta de la caz la caz. Financiar, aceasta implică o investiție modestă, ce poate fi asigurată de la bugetul de stat și prin fondurile europene. Privind însă din altă perspectivă, avem toate dovezile că o astfel de investiție poate îmbunătăți rapid bunăstarea copiilor, dar și viitorul României, pe termen lung.

România a fost una dintre primele țări din lume care a ratificat Convenția privind Drepturile Copilului. Trebuie să continuăm eforturile noastre și să ne asigurăm că toți copiii din România beneficiază de principiile sale și că respectarea universală a drepturilor copiilor se află în topul priorităților de pe agenda publică. Acesta nu este un demers numai pentru UNICEF – necesită angajamentul tuturor partenerilor aflați aici de față, ca și al multor altora: autorități centrale și locale, Parlament, societate civilă, mass-media, sector privat, chiar și familiile și copiii înșiși. Dacă acțiunile noastre urmăresc tot ce e mai bun pentru copii, nu numai că asigurăm respectarea drepturilor lor, dar și construim propriul nostru viitor.

Vă mulțumesc.

Credit foto: @UNICEF/Cosmin Baluta.

Bucuresti, 10.12.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *