free download 78 travel guides written by experts

Calitatea – acces la succes

A apărut numărul 3/2006 al revistei „Calitatea – acces la succes”, editată de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – SRAC, care vă oferă informaţii din domeniul sistemelor de management: calitate, mediu, siguranţa alimentului, sănătate şi securitate ocupaţională, securitatea informaţiilor.

Cititorii revistei pot afla ultimele apariţii la ISO: standarde pentru simbolurile grafice pentru echipamente şi simbolurile grafice pentru diagrame, demararea acţiunii de stabilire a standardelor pentru nanotehnologii. Pentru cei care utilizează computerele în activitatea lor, revista prezintă raportul IBM cu privire la atacurile cibernetice în 2005 şi previziunile pentru 2006.  Rubrica „Companii de succes” prezintă una dintre cele mai importante companii din Europa Centrală şi de Est, în domeniul software, SOFTWIN. Managerii pot afla despre efectele implementării unui sistem de managementul calităţii asupra IMM-urilor din România, un studiu aprofundat efectuat de doamna ing. Drd. Ghiorghiţa Stoleriu, sub îndrumarea bine-cunoscutei Marieta Olaru, şeful catedrei UNESCO din ASE Bucureşti şi despre impactul schimbării prin implementarea unui sistem integrat calitate-mediu, un studiu de caz asupra Companiei Apa Braşov, studiu al cărei autor este doamna drd. ing. Daniela Moldovan. Pentru cititorii fideli ai revistei se continuă serialele: Etapele implementării unui sistem de management al calităţii, autor doamna profesor Lidia Niculiţă, Model de îmbunătăţire a performanţei, având ca autor pe renumitul consultant în managementul calităţii şi îmbunătăţirea performanţei, Firică Popa, Şase Sigma, ajuns la episodul al VI-lea, scris de bine-cunoscutul matematician Viorel Vodă. În rubrica Academica puteţi citi primul episod dintr-un original serial, de mare interes pentru cei care lucrează în domeniul calitaţii, dar nu numai, Capabilitatea proceselor tehnologice, având ca autori renumiţii matematicieni Voicu Boşcaiu şi Viorel Gh. Vodă. Cei interesaţi de calitatea învăţământului pot citi articolul Universitatea antreprenorială. Practici curente în învăţământul superior economic din SUA, scris de doamna conferenţiar Carmen Păunescu, beneficiara unei burse Fulbright.

Cei interesaţi de managementul mediului pot citi despre Sistemele de management de mediu, un articol al lui Vlad Marţian.

Cunoscutul cercetător Steluţa Nisipeanu vine în întâmpinarea celor interesaţi de managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi prezintă modele de bune practici în domeniu şi cum se poate integra un sistem modern de managementul securităţii şi sănătăţii în muncă. Despre noutăţile din domeniul informaticii aflaţi citind rubrica profesorului universitar Ioan Bacivarov. Din rubrica Biblioteca managerului vă puteţi informa asupra unor apariţii editoriale de succes din domeniul managementului mediului şi al protecţiei şi valorificării proprietăţii industriale.

SRAC – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – a fost înfiinţată în 1993 şi are sediul la Bucureşti.

SRAC este o asociaţie profesională, organizaţie neguvernamentală, non-profit şi independentă, al cărei principal obiect de activitate îl constituie certificarea de terţă parte a sistemelor de management şi promovarea culturii calităţii în România.

Lider pe piaţa românească de certificare a sistemelor de management (50% cotă de piaţă la nivel naţional), SRAC are ca obiective: promovarea culturii calităţii şi a competitivităţii agenţilor economici; promovarea sistemelor de management performante; sprijin pentru sporirea eficienţei organizaţiilor certificate.

SRAC este membru IQNet – The International Certification Network –, asociaţia celor mai importante organisme de certificare pe plan mondial, lideri de piaţă în ţările pe care le reprezintă – 38 de organisme partenere din 35 de ţări; IQNet este lider pe piaţa mondială de certificare a sistemelor de management (30% cotă de piaţă la nivel global). Firmele certificate de SRAC primesc, alături de certificatul SRAC, certificatul IQNet, valabil pretutindeni în lume.

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *