free download 78 travel guides written by experts

Calificari profesionale – Franta

Comisia Europeană transmite o scrisoare de notificare oficială Franţei referitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale pentru români şi bulgari

Comisia Europeană a decis să transmită Franţei o scrisoare de notificare oficială, în conformitate cu articolul 228 din Tratatul CE, relativ la neexecutarea sentinţei Curţii Europene de Justiţie din 10.2.2009 (caz C-224/08) referitoare la necomunicarea măsurilor luate pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/100/EC. Această directivă prevede adaptări tehnice ale directivelor din domeniul calificărilor profesionale în urma aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, la data de 1 ianuarie 2007. Ea actualizează, printre altele, listele de calificări ce beneficiază de recunoaşterea automată prin adăugarea calificărilor corespondente din Bulgaria şi România. Termenul-limită pentru transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2006/100/EC a expirat la 1 ianuarie 2007. Franţa nu a pus în practică încă toate prevederile necesare.

Atâta timp cât directiva nu este transpusă în legislaţia naţională, specialiştii ce deţin documente de calificare profesională din Bulgaria sau România riscă să fie supuşi unor proceduri birocratice lente şi nenecesare înainte de a putea să îşi exercite dreptul de a munci oriunde în Uniunea Europeană, iar utilizatorii potenţiali ai serviciilor oferite de aceşti specialişti pot fi privaţi de posibilitatea de a beneficia de expertiza lor.

Dacă nu sunt luate măsuri în acest sens, Curtea Europeană de Justiţie poate impune Franţei plata unei sume globale sau a unor penalităţi.

Informaţii recente pentru toate statele membre referitoare la procedurile de încălcare a legislaţiei comunitare pot fi găsite la: //ec.europa.eu/community_law/index_en.htm {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *