free download 78 travel guides written by experts

În cadrul Zilelor europene de sprijin parental și educație parentală, România împărtășește din exemplele sale de bună practică

UNICEF în România în parteneriat cu HoltIS și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților au organizat Zilele europene de sprijin parental și educație parentală la Iași, în intervalul 19-20 aprilie 2018.

Conferința europeană a avut ca scop informarea și pregătirea specialiștilor în domeniul sprijinului parental și educației parentale pozitive prin intermediul prezentărilor academice, workshopurilor, intervențiilor și studiilor de caz. În cadrul conferinței au prezentate exemple de bună practică în educația parentală din șapte țări: România, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Republica Moldova și Bulgaria.

Zilele europene de sprijin parental si educatie parentala la Iasi

UNICEF și HoltIS au dezvoltat în România curricula pentru părinți cu copii de la naștere la 18 ani. De asemenea, în cadrul proiectului pilot Educație Incluzivă de Calitate, UNICEF împreună cu HoltIS au reușit să obțină o implicare record a taților. Pe durata proiectului, media participanților tați la cursurile de educație parentală a fost de 25 %, în timp ce media la nivel internațional este de 5,9%.

„Fiecare copil este diferit, iar fiecare vârstă vine cu provocările ei. Este important ca părinții să știe cum să gestioneze relația cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă provocărilor folosind abordarea apreciativă. Experiența noastră din diferite modele arată că educația parentală contribuie atât la o mai bună relație și comunicare între copii și părinți, cât și la creșterea participării școlare, mai ales a celor mai vulnerabili copii. UNICEF a sprijinit dezvoltarea unei Strategii Naționale de Educație Parentală și este gata să colaboreze cu autoritățile centrale, județene și locale pentru ca toți părinții din România să aibă acces la aceste cursuri, iar copiii lor să se bucure de mai multă atenție și să beneficieze de educație pozitivă”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

În ultimii șase ani, UNICEF împreună cu HoltIS au construit o rețea de peste 800 de educatori parentali care au sprijinit peste 31.000 de părinți din întreaga țară să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele pentru a avea grijă de copiii lor.

Pe parcursul a două zile, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, ai Parlamentului României, educatori parentali, profesori, asistenți sociali și alți specialiști naționali și internaționali care lucrează cu copii și părinți, precum și jurnaliști.

„Numeroase studii privind competențele parentale și nevoia de educație parentală în România au evidențiat necesitatea unor demersuri de conștientizare a părinților asupra implicării lor active în strategiile pedagogice de educare și formare a copilului. De asemenea, se impune participarea autorităților și a instituțiilor publice, a specialiștilor în acest domeniu și considerăm că este necesară implementarea într-un orizont de timp cât mai scurt a Strategiei Naționale în domeniul educației parentale”, a declarat doamna prof.dr. Camelia Gavrilă, Președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților.

Mai multe detalii și resurse despre educația parentală găsiți aici:
• Ce este educația parentală https://www.unicef.ro/publicatii/ce-este-educatia-parentala/
• Educaţia parentală în România – https://www.unicef.ro/publicatii/educatia-parentala-in-romania/
• Copilul meu este o persoană importantă https://www.unicef.ro/publicatii/copilul-meu-este-o-persoana-importanta/
• Abordarea pozitivă a comportamentelor copiilor https://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Abordarea-pozitiv%C4%83-a-comportamentelor-copiilor_2015.pdf.

Foto copyright Corina Matei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *