free download 78 travel guides written by experts

CA al SRTv a aprobat Raportul de activitate pe 2008

Consiliul de Administraţie al SRTv a aprobat, astăzi, 13 aprilie a.c., Raportul de activitate al instituţiei pe anul 2008.

Analiza activităţii instituţiei pe anul 2008 a relevat faptul că SRTv a reuşit, în anul precedent, în ciuda problemelor financiare majore, generate mai ales de factori externi, să menţină un nivel ridicat al calităţii programelor şi să pună bazele strategice, pe termen mediu, pentru o dezvoltare eficientă a instituţiei, în acord cu trendurile europene în domeniu. În acest sens, au fost făcute în special eforturi în sensul retehnologizării pentru alinierea la standardele europene de digitalizare până în 2012.

SRTv a realizat în anul 2008 o serie de investiţii importante pentru instituţie, pornind de la achiziţiile de aparatură pentru proiectul mai amplu al digitalizării, până la lansarea de noi canale cu cheltuieli minime – TVR 3, TVR Info, TVR HD, TVR Târgu Mureş.

De asemenea, SRTv şi-a regândit politica de resurse umane şi a fluxurilor de producţie, astfel încât, în contextul lansării de noi canale, activitatea să se desfăşoare, în 2008, mai eficient cu un număr sensibil redus de angajaţi.

În plan editorial, SRTv şi-a îndeplinit cu succes misiunea publică, acoperind eficient evenimentele importante ale ţării, precum campaniile electorale sau Summit-ul NATO de la Bucureşti, dar a readus în atenţia publicului şi o serie de programe majore precum teatru TV, Cerbul de Aur sau Festivalul Mamaia, care s-au bucurat de un real succes. De asemenea, SRTv a reuşit achiziţia drepturilor de televizare a meciurilor şi rezumatelor din Champions League după o absenţă de 8 ani.

Din analiza situaţiei economice, Consiliul de Administraţie a constatat, în acelaşi timp, faptul că modificările legislative, apărute în ultimii ani în materie fiscală, au avut un puternic impact negativ asupra rezultatelor financiare ale societăţii. Acest fapt a generat închiderea anului precedent cu un deficit bugetar de aproximativ 9%, care are acoperire în profiturile înregistrate până acum. Pe de altă parte, graţie eforturilor depuse, cifra de afaceri netă a crescut cu 5.8% faţă de anul precedent.

CA al SRTv subliniază, în Raportul de activitate pe 2008, faptul că modificarea reglementărilor fiscale privind taxa pe valoarea adăugată conform Codului fiscal (art.141, al.1 lit.o) a determinat creşterea cheltuielilor cu impozitele şi taxele cu 58,364,145 lei mai mult.

De asemenea, creşterea impozitelor şi taxelor locale faţă de anul precedent cu 213.29% a grevat bugetul SRTV cu 3,191,104 lei mai mult.

O altă influenţă negativă a avut-o aplicarea O.G. nr. 39/2005 referitoare la constituirea fondului pentru susţinerea producţiei naţionale de film către Centrul Naţional al Cinematografiei care a adus cheltuieli de 10,394,503 lei. Menţionăm că SRTv este singura televiziune care este obligată la plata unei astfel de contribuţii.

Totodată, creşterea nivelului remuneraţiilor datorate de SRTv către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe, ca urmare a modificării în acest sens a Legii nr. 8/1996 a drepturilor de autor şi conexe prin O.U.G. nr. 123/2005 şi, ulterior, prin Legea nr. 329/2006, a determinat o influenţă în valoare de 12,081,775 lei.

Menţionăm că în anul 2008 SRTv a achitat toate obligaţiile curente privind drepturile de autor, restanţe neachitate de SRTv în perioada 2000 – 2005 în valoare de 2,443,306 lei.

Tot pe bugetul aferent anului 2008 au grevat o serie de contracte de achiziţii filme care au fost încheiate anterior, cuprinzând clauze nefavorabile SRTv, care dau posibilitatea unei companii de a decide în mod unilateral prelungirea contractului cu efecte pe termen lung, impunând SRTv angajarea unor cheltuieli semnificative.
Nu este de neglijat, în opinia CA al SRTv, nici criza economică mondială ale cărei efecte au început să se simtă încă din trimestrul IV 2008, cu impact direct asupra nivelului venitului din publicitate, ca urmare a diminuării bugetelor de publicitate ale marilor companii.

Au produs efecte negative asupra bugetului SRTv, fără ca acestea să poată fi acoperite din sursele de venit existente, şi următorii factori:
·    creşterea presiunilor inflaţioniste şi modificările permanente ale preţurilor materiilor prime, energiei, combustibilului, apă, cu o influenţă faţă de anul precedent, în valoare de 1,508,849 lei în plus;
·    deprecierea monedei naţionale a determinat apariţia unor cheltuieli din diferenţe de curs valutar în valoare de 5,220,807 lei, cu impact direct asupra rezultatului financiar al anului 2008.

Confruntându-se cu un asemenea climat economic, Consiliul de Administraţie al SRTv a fost nevoit să ia următoarele măsuri strategice de reducere a costurilor şi  de creştere a veniturilor aplicate în anul 2008:
ü    negocierea Contractului Colectiv de Muncă, cu solicitarea rămânerii salariilor negociate la nivelul contractului anterior (singura excepţie fiind indexarea la indicele creşterii preţurilor de consum – respectiv de 2.06% în februarie şi 1.58% în iulie);
ü    utilizarea judicioasă a resursei umane, având ca efect reducerea orelor suplimentare cu 17,038 ore, reprezentând o valoare de 315,234 lei şi a altor cheltuieli de natură salarială, în sumă totală de 1,010,575 lei;
ü    diminuarea cheltuielilor de licenţă programe prin renunţarea la achiziţionarea unor programe şi producerea acestora în cadrul societăţii, cu o influenţă în valoare de 3,458,940 lei;
ü    creşterea veniturilor din taxa pentru serviciul public de televiziune, cu 3.7% mai mari decât anul precedent;
ü    creşterea altor venituri din exploatare, constând în prestări interne şi externe privind servicii tehnice, licenţe, chirii, sponsorizări şi venituri din penalizări, cu 35.81% mai mari faţă de anul precedent.

Raportul de activitate al SRTV pe anul 2008 va fi depus miercuri,15 aprilie a.c., la Parlamentul Românei, conform prevederilor legale în vigoare.

Bucuresti, 13.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *