free download 78 travel guides written by experts

C4C a lansat primul compendiu din Romania care aduce impreuna parintele si copilul cu dizabilitati

· În compendiu, sunt incluse toate alternativele educaţionale recunoscute în România;
· Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale constituie, încă, o provocare pentru sistemul de învăţământ românesc;
· Compendiu abordează subiecte precum abandonul şcolar, politicile educaţionale pentru copiii cu cerinţe educative speciale sau aplicarea metodelor alternative pentru diferite categorii de dizabilităţi.

Asociaţia C4C – Communication for Community a lansat compendiul „Educaţie Alternativă”, dedicat tuturor celor care iau parte la educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale. Această lucrare face parte din programul "Să redescoperim şcoala" POSDRU/91/2.2/S/63355, derulat în perioada martie 2011 – martie 2013 prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” şi este implementat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

”Pe parcursul proiectului ‹Să redescoperim școala›, am întâlnit o mulțime de părinți care pur și simplu nu își cunoșteau copiii, fiind preocupați pe găsirea de noi terapii și terapeuți sau resurse pentru a-și permite aceste tratamente. Așa ne-a venit ideea elaborării unei astfel de lucrări”, declară Simona Danciu, coordonator ştiinţific al compendiului.

INFORMAREA şi ACŢIUNEA sunt direcţiile care au ghidat conceperea acestui compendiu.

Informaţiile se referă la cerinţele educaţionale speciale, legislaţie, traseul educaţional şi dreptul la educaţie de calitate pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi la riscul de părăsire timpurie a şcolii de către aceştia.

Prin activităţile organizate şi desfăşurate în cadrul proiectului „Să redescoperim şcoala”, am adus împreună copiii, părinţii şi specialiştii. Adaptarea activităţilor fiecărui tip de dizabilitate, recunoaşterea specialistului şi susţinerea părintelui ca resursă în educaţie constituie direcţii de acţiune prin care promovăm incluziunea atât în mediul şcolar, cât şi în afara lui.

„Sperăm sincer ca lucrarea să contribuie la o mai bună şi corectă înţelegere a problematicii copiilor cu nevoi speciale şi, implicit, a necesităţii unui program educaţional coerent, care să urmărească obţinerea maximumului de autonomie posibil pentru copil”, adaugă Simona Danciu.

Compendiul este structurat pe 7 capitole, care abordează teme precum: abandonul şcolar, politici educaţionale pentru copiii cu cerinţe educative speciale, aplicarea metodelor alternative la diferite categorii de dizabilităţi sau rolul specialistului în desfăşurarea activităţilor.

”Alternativele educaţionale pot constitui o variantă de educaţie pentru copiii cu nevoi speciale, fiind bazate pe teorii pedagogice şi utilizând metode şi strategii centrate pe elev şi pe progresul acestuia. În lucrare sunt prezentate alternativele recunoscute în România: Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet, Jena şi Pedagogia curativă”, a mai adăugat Simona Danciu.

Aceasta mai este de părere că prezența copiilor cu dizabilități în școlile de masă nu scade deloc din calitatea actului educațional.

Compendiul va putea fi procurat, gratis, de la sediul Asociaţiei C4C – Communication for Community din Bld. Mihail Kogălniceanu nr. 53, sector 5, Bucureşti.

Această lucrare vine în contextul în care educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale constituie o provocare pentru sistemul de învăţământ românesc.

Considerată prea scumpă, în unele cazuri ineficientă, neadaptată nevoilor şi particularităţilor psihoindividuale ale copiilor cu deficienţe, educația copiilor cu nevoi speciale a fost supusă în ultimii ani reformei care a cuprins întregul sistem de educaţie.

Reducerea numărului şcolilor speciale şi integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă au constituit, în România, politici educaţionale implementate brusc, fără o pregătire suficientă a sistemului educaţional, provocând confuzie, teamă de respingere şi autoizolare.

Atitudinea discriminatorie şi etichetarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale se manifestă şi în mediul şcolar, fiind însoţită, de cele mai multe ori, de ruşinea părinţilor şi rezistenţa în a recunoaşte dificultăţile cu care se confruntă copiii lor. Astfel, le este diminuată implicarea şi participarea la actul educaţional.

Despre proiectul “Să redescoprim şcoala”

“Să redescoperim şcoala” este un proiect derulat de Asociaţia C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Implementat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în Oameni!”, proiectul este derulat în perioada 1 martie 2011 – 28 februarie 2014 în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, scopul fiind sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar.

Grupul ţintă implică preşcolari şi elevi cu dizabilităţi de auz, de vorbire, locomotorii, de integrare psiho-comportamentală, de autism şi diabet (precum şi alte tipuri de dizabilităţi conform clasificării din legislaţia naţională), cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani, integraţi într-o formă de şcolarizare.

Despre C4C – Communication for Community

Înfiinţată în anul 2001, Asociaţia C4C – Communication for Community intenţionează să devină un actor social care se luptă cu stereotipurile, propunând metode alternative de educaţie şi comunicare.

Începând cu anul 2010, C4C derulează proiecte finanţate din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), prin următoarele linii de buget: 9 – A doua şansă în educaţie, şi 97 – Şanse egale şi respect, axându-se pe sprijinirea celor mai puţin favorizaţi, ajutându-i să se integreze în societate, să devină un factor pozitiv în cadrul societăţii.

Bucuresti, 17.12.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *