free download 78 travel guides written by experts

Bulgaria si Romania fac progrese, insa raman inca multe de facut

în domeniul reformei judiciare şi al luptei împotriva corupţiei

Comisia Europeană a publicat astăzi rapoartele sale privind progresele înregistrate de Bulgaria şi România referitor la respectarea măsurilor de acompaniere decise de Comisia Europeană în momentul aderării celor două ţări la Uniunea Europeană. Comisia constată că au fost depuse eforturi reale şi s-au înregistrat unele progrese ca urmare a activităţii legislative intense desfăşurate de guvernele celor două ţări, dar acum acestea ar trebui să se axeze pe punerea în aplicare. Rapoartele se axează în principal asupra reformei judiciare şi asupra luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii organizate. Acestea subliniază că este nevoie de un angajament politic susţinut şi de o punere în aplicare efectivă pentru a putea realiza integral obiectivele stabilite în momentul aderării. Rapoartele prezintă o serie de măsuri concrete de urmat. Acestea includ planuri de acţiune care să fie elaborate de cele două state membre, stabilirea domeniilor către care să fie direcţionate fondurile disponibile, sprijinirea în continuare a consolidării instituţionale de către Comisie, precum şi acordarea de asistenţă din partea celorlalte state membre.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Aceste rapoarte sunt o analiză a situaţiei existente – ele indică modul în care guvernele Bulgariei şi României abordează reforma judiciară, lupta împotriva corupţiei şi criminalitatea organizată. Ambele guverne sunt de acord că trebuie să le demonstreze propriilor cetăţeni şi celorlalte state membre ale UE că depun eforturi reale pentru eficientizarea sistemului judiciar şi combaterea corupţiei. Rapoartele arată faptul că se înregistrează într-adevăr progrese, însă acum nu trebuie să se mai pună accentul pe adoptarea legilor, ci pe punerea lor în aplicare. Deşi în acest stadiu Comisia nu propune clauze de salvgardare, vom rămâne vigilenţi. Realizarea schimbărilor suplimentare necesare cere un angajament pe termen lung. Vom coopera în parteneriat cu Bulgaria şi România şi vom continua să elaborăm periodic rapoarte.”

Vicepreşedintele Comisiei Europene, dl Franco Frattini, comisar pentru justiţie, libertate şi securitate, a declarat: „Rapoartele se bazează pe fapte şi sunt corecte. Acestea prevăd în mod clar că ambele guverne au dat dovadă de bune intenţii şi de hotărâre în ceea ce priveşte angajamentul pe care şi l-au asumat în procesul reformei judiciare şi în eliminarea corupţiei din sistem. Sunt în curs de adoptare acte legislative, precum şi dispoziţiile instituţionale şi constituţionale necesare. Totuşi, aceste eforturi trebuie consolidate, în special în domeniul luptei împotriva corupţiei. Sunt necesare rezultate mai concrete, aducerea în faţa justiţiei a persoanelor care încalcă legea şi pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti disuasive. ”

În ceea ce priveşte Bulgaria, Comisia a analizat, de asemenea, situaţia în domeniul fondurilor agricole, al siguranţei alimentelor şi al siguranţei aeriene, domenii în care Comisia a considerat că este nevoie de o atenţie specială după aderare. Rapoartele cuprind, de asemenea, o evaluare detaliată a progreselor realizate de Bulgaria în ceea ce priveşte reforma judiciară şi lupta împotriva corupţiei şi criminalităţii organizate. Referitor la cele şase obiective stabilite de Comisie în decembrie 2006, care fac parte din mecanismul său de cooperare şi verificare, Comisia concluzionează că Bulgaria a continuat să facă progrese în ceea ce priveşte remedierea slăbiciunilor, dar este nevoie de o punere în aplicare hotărâtă a acestora pentru a garanta schimbări ireversibile. Pentru un rezumat mai detaliat al raportului cu privire la Bulgaria, puteţi consulta MEMO/07/261.

În ceea ce priveşte România, Comisia a analizat situaţia în domeniul fondurilor agricole şi al siguranţei alimentelor, domenii în care Comisia a considerat că este nevoie de o atenţie specială după aderare. Rapoartele cuprind, de asemenea, o evaluare detaliată a progreselor realizate de România în ceea ce priveşte cele patru obiective stabilite de Comisie în decembrie 2006 în domeniile reformei judiciare şi luptei împotriva corupţiei. Comisia concluzionează că România a continuat să facă progrese în privinţa remedierii slăbiciunilor care ar putea împiedica aplicarea eficientă a legislaţiei, politicilor şi programelor UE, dar este nevoie de o punere în aplicare hotărâtă a acestora pentru a garanta schimbări ireversibile. Pentru un rezumat mai detaliat al raportului privind România, puteţi consulta MEMO/07/262.

Comisia nu a propus în acest stadiu utilizarea clauzelor de salvgardare prevăzute în Tratatul de aderare, dat fiind că progresele realizate sunt suficiente pentru a sugera că, în timp, guvernele Bulgariei şi României pot atinge obiectivele stabilite. Totodată, Comisia a precizat că diferitele obiective sunt legate între ele şi trebuie abordate unitar, în contextul unei reforme mai ample a tuturor domeniilor vizate, pentru care este nevoie de un angajament politic pe termen lung.

Context
Măsurile de acompaniere pentru Bulgaria şi România vizează fondurile agricole UE, siguranţa alimentelor, siguranţa aeriană (numai în cazul Bulgariei), reforma judiciară, lupta împotriva corupţiei (şi a criminalităţii organizate, în cazul Bulgariei). Rapoartele Comisiei realizează o evaluare sumară a progreselor înregistrate în toate aceste domenii, acordând o atenţie deosebită reformei judiciare, luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii organizate. Rapoartele se bazează pe informaţiile furnizate de guvernele bulgar şi român, de Comisie şi de misiunile diplomatice ale statelor membre în cele două ţări, precum şi de organizaţiile societăţii civile, de asociaţii şi de rapoartele de specialitate.

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare şi verificare pentru a evalua angajamentele asumate de Bulgaria şi România în domeniul reformei judiciare, al luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii organizate. Comisiei i s-a cerut să întocmească periodic rapoarte privind măsurile de acompaniere. În cazul mecanismului de cooperare şi verificare, au fost cerute rapoarte semestriale, începând din iunie 2007.
Pentru o prezentare mai detaliată a mecanismului de cooperare şi verificare şi a clauzelor de salvgardare, puteţi consulta MEMO/07/260.

Puteţi accesa textele integrale ale rapoartelor la adresa:
//ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Bucuresti, 27.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *