Bugetul UE pentru redresare crește fondurile pentru o Europă mai puternică pe plan internațional

Ca parte a pachetului revizuit privind bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus un buget de 118,2 miliarde EUR pentru acțiuni externe, suplimentat cu o sumă de 15,5 miliarde EUR pentru a-și sprijini partenerii în eforturile de redresare de pe urma pandemiei de COVID-19, conform rolului Uniunii Europene de actor global mai puternic.

Din actualul buget al UE este prevăzută o altă sumă de 1 miliard EUR pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), pentru un răspuns imediat la criză, totalul fondurilor suplimentare fiind de 16,5 miliarde EUR.

Din cele 118,2 miliarde EUR (în prețurile din 2018, echivalentul a 132,6 miliarde EUR în prețuri curente), principalul instrument, ,,Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (NDICI), va beneficia de 86 miliarde EUR (96,4 miliarde EUR în prețuri curente), inclusiv 10,5 miliarde EUR din noul Instrument european de redresare („Next Generation EU”).

Bugetul pentru ajutor umanitar va crește cu 5 miliarde EUR datorită acestui nou instrument, ajungând la 14,8 miliarde EUR (16,5 miliarde EUR în prețuri curente).

Bugetul UE pentru redresare

În ceea ce privește asistența pentru preaderare, Comisia menține suma de 12,9 miliarde EUR (14,5 miliarde EUR în prețuri curente) pentru următorul cadru financiar multianual.

Conferința de presă a Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui Borrell și a comisarilor Várhelyi și Urpilainen este disponibilă pe EbS.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta un document cu întrebări și răspunsuri, o fișă informativă privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA), dar și o secțiune de întrebări și răspunsuri privind Instrumentul european pentru pace. Toate textele juridice referitoare la noua propunere privind cadrul financiar multianual sunt disponibile aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *