free download 78 travel guides written by experts

Bugetul UE pentru perioada 2014 – 2020: Comisia Europeana da publicitatii programe noi

si ambitioase in domeniul sanatatii si al protectiei consumatorilor

Comisia Europeană a adoptat propuneri pentru noul program Sănătate pentru creştere şi pentru noul program privind protecţia consumatorilor. Cele două programe urmăresc să dezvolte o Europă a unor cetăţeni sănătoşi, activi, informaţi şi capacitaţi decizional, care pot contribui la creşterea economică.

Aceste noi programe se vor derula în perioada 2014 – 2020 şi vor dispune de un buget de 446 milioane EUR pentru programul Sănătate pentru creştere şi de 197 milioane EUR pentru programul privind protecţia consumatorilor. Ele se vor concentra asupra unui număr mai mic de acţiuni concrete care evidenţiază mai clar valoarea adăugată la nivelul UE.

Programul Sănătate pentru creştere urmăreşte să sprijine şi să completeze activităţile statelor membre care vizează realizarea următoarelor patru obiective:
– dezvoltarea unor sisteme de sănătate bazate pe inovaţie şi sustenabile;
– creşterea accesului cetăţenilor la o asistenţă medicală de o mai bună calitate şi mai sigură;
– promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor; şi – protejarea cetăţenilor de ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii.

Programul privind protecţia consumatorilor va sprijini în anii următori politica UE în domeniul protecţiei consumatorilor. Obiectivul lui este de a plasa consumatorii în centrul pieţei unice şi de a-i capacita decizional pentru a participa în mod activ la piaţă şi a o face să lucreze în beneficiul lor, în special prin:
– creşterea siguranţei produselor prin supravegherea eficientă a pieţei;
– îmbunătăţirea informării, educării şi conştientizării consumatorilor cu privire la drepturile lor;
– consolidarea drepturilor consumatorilor şi a măsurilor eficiente de reparaţie, în special prin soluţionarea alternativă a litigiilor;
– intensificarea măsurilor de asigurare a respectării transfrontaliere a drepturilor.

Anunţând noile programe în domeniul sănătăţii şi al protecţiei consumatorilor, comisarul Dalli a declarat: „Aceste două programe se referă la oameni; la crearea condiţiilor pentru ca oamenii să-şi utilizeze întregul potenţial şi să joace un rol esenţial în societate şi în economie. Menţinerea lor într-o bună stare de sănătate şi în stare activă mai mult timp este bună atât pentru ei, cât şi pentru locurile de muncă şi creşterea economică. Consumatorii încrezători şi capacitaţi decizional reprezintă baza unor pieţe înfloritoare. Sunt încrezător că cele două programe vor avea o contribuţie semnificativă la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 – realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii până la sfârşitul acestui deceniu.”

OBIECTIVELE PROGRAMELOR

Programul în domeniul sănătăţii

Acest program urmăreşte să continue realizările programelor precedente în domeniul sănătăţii prin sprijinirea şi realizarea de acţiuni care au drept obiectiv încurajarea utilizării inovaţiilor în domeniul sănătăţii, promovarea unei asistenţe medicale de o mai bună calitate şi mai sigură, promovarea unei bune stări de sănătate şi a prevenirii bolilor, precum şi protejarea cetăţenilor de ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii.

Exemple de acţiuni care vor sta la baza viitoarelor acţiuni:
– cooperare în domeniul evaluării tehnologiei medicale (health technology assessment – HTA), prin intermediul unei reţele constituită pe bază de voluntariat incluzând agenţii HTA ale statelor membre pentru a face schimb de informaţii cu privire la eficienţa tehnologiilor în domenii medicale, cum ar fi medicamentele, dispozitivele medicale şi măsurile preventive, pentru a sprijini procesul decizional de la nivel naţional cu privire la aspectele tehnologice;
– cooperare la nivel european în domeniul bolilor rare pentru a îmbunătăţi prevenirea, diagnosticarea şi tratarea pacienţilor cu boli rare de pe întreg teritoriul UE, inclusiv portalul UE dedicat bolilor rare (www.orpha.net), baza de date de referinţă la nivel mondial în domeniul bolilor rare;
– prevenirea şi controlul cancerului, prin intermediul ghidurilor de screening aplicabile la nivel UE menite a îmbunătăţi depistarea timpurie, astfel încât boala să fie diagnosticată în stadiu incipient şi să se poată salva vieţi; şi prin intermediul schimbului de cunoştinţe şi de cele mai bune practici în domeniul prevenirii cancerului, al cercetării şi al tratamentului.

Programul privind protecţia consumatorilor

Acest program urmăreşte să continue realizările programului precedent prin concentrarea acţiunilor de capacitare decizională a consumatorului prin intermediul siguranţei, al informării şi educării, al drepturilor, precum şi al acţiunilor de reparaţie şi de asigurare a respectării legislaţiei de profil. Acţiunile se vor concentra asupra:
– monitorizării şi asigurării respectării siguranţei prin intermediul unor sisteme active la nivelul întregii UE, cum ar fi RAPEX, sistemul de alertă rapidă al UE vizând produsele de consum periculoase
– iniţiativelor de informare şi educare pentru a conştientiza consumatorii, în special pe cei tineri, cu privire la drepturile lor. Acestea includ, de asemenea, dezvoltarea continuă a bazei de dovezi pentru o mai bună elaborare a politicilor, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, care vizează aspecte ale protecţiei consumatorilor, de exemplu Tabloul de bord al pieţelor de consum, care scoate în evidenţă pieţele din Europa nefavorabile consumatorilor;
– Elaborarea de acte legislative menite să amplifice drepturile consumatorilor, de exemplu directiva privind creditul de consum, care asigură faptul că, în întreaga Europă, consumatorii se bucură de un set comun de drepturi de bază, inclusiv de dreptul de a primi informaţii clare şi comparabile înainte de a-şi asuma angajamente de ordin financiar; şi reparaţiile, caz în care s-au desfăşurat ample lucrări pregătitoare, în special privind căile alternative de soluţionare a litigiilor
– măsurilor de asigurare a respectării legislaţiei de profil prin intermediul acţiunilor de control de mare amploare, care sunt coordonate de Comisia Europeană şi efectuate simultan de către autorităţile naţionale responsabile de respectarea drepturilor consumatorilor pentru a verifica dacă drepturile consumatorilor sunt compromise sau refuzate.

Context

Aceste noi programe ale UE continuă activităţile actualelor programe privind sănătatea şi protecţia consumatorilor, care oferă statelor membre oportunităţi valoroase de a investi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei consumatorilor. Programele actuale se derulează până la sfârşitul anului 2013. Noile programe privind sănătatea şi protecţia consumatorilor sunt o parte a priorităţilor financiare ale UE pentru perioada 2014 – 2020 (cadrul financiar multianual al UE), care au fost anunţate de Comisia Europeană în luna iunie.

Procedură/ce urmează?

În continuare, aceste propuneri vor fi discutate de Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri, în vederea adoptării lor până la sfârşitul anului 2013, pentru a permite lansarea noilor programe privind sănătatea şi consumatorii în 2014. Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel.

Pagini Utile

* Informaţii suplimentare:
Pentru informaţii referitoare la cadrul financiar multianual 2014 – 2020, vă rugăm să consultaţi:
//europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

* Pentru informaţii referitoare la programul în domeniul sănătăţii derulat în perioada 2008 – 2013 şi intitulat „Împreună pentru sănătate”:
//ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

* Pentru informaţii referitoare la programul privind protecţia consumatorilor derulat în perioada 2008 – 2013:
//ec.europa.eu/eahc/consumers/index.html

* Pagina de internet a comisarului John Dalli:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

* A se vedea, de asemenea:
MEMO/11/764

* Persoane de contact:
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Bucuresti, 10.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *