free download 78 travel guides written by experts

Broadband: diminuare a discrepantelor

dintre tarile cu cele mai bune performante si tarile cu cele mai modeste rezultate

Rata de penetrare a internetului de bandă largă (broadband) în Europa continuă să crească, de la 18,2% în iulie 2007 la 21,7% în iulie 2008, după cum indică un raport dat publicităţii astăzi de Comisia Europeană. Acelaşi raport mai arată că discrepanţele existente între ţările UE s-au micşorat, de la 28,4 puncte procentuale în iulie 2007 la 27,7 în iulie 2008. În condiţiile în care într-un singur an s-au deschis 17 milioane de linii broadband fixe, cifrele actuale indică faptul că, în UE, internetul de mare viteză a devenit mai rapid şi mai răspândit, iar în reţelele mobile internetul broadband începe să fie tot mai prezent, cu o rată de penetrare de 6,9%. Trei sferturi dintre liniile broadband din UE oferă viteze de descărcare de cel puţin 2 milioane de biţi pe secundă (Mbps), viteză care permite, de exemplu, recepţionarea programelor TV prin internet.

„Creşterea înregistrată în domeniul internetului broadband continuă să fie considerabilă, iar cele mai avansate ţări din UE sunt în continuare lideri mondiali în ceea ce priveşte penetrarea internetului broadband,” a afirmat comisarul UE pentru telecomunicaţii, Viviane Reding. „În acelaşi timp, sunt încântată că şi alte ţări din Europa reuşesc să-şi recupereze întârzierile. În cadrul Planului european de relansare economică, prezentat în această săptămână de Comisie, ne propunem să alocăm o finanţare suplimentară de un miliard de euro pentru infrastructurile de internet de mare viteză. Am convingerea că această măsură suplimentară, alături de accentul pus, la nivel de politică, pe necesitatea unei concurenţe reale şi pe o mai mare deschidere a pieţei, vor crea condiţiile necesare pentru ca în 2010 să avem „broadband pentru toţi europenii”, iar până în 2015 să beneficiem de „internet de mare viteză pentru toţi europenii”.

Noile cifre publicate astăzi de Comisia Europeană arată că, în ciuda diminuării perspectivelor de creştere economică în general, dezvoltarea internetului broadband a continuat în ultimul an la nivelul întregii UE, cu o creştere de 19,23% în perioada iulie 2007 iulie 2008. La 1 iulie 2008, în UE existau peste 107 milioane de linii broadband fixe, dintre care 17 milioane au fost adăugate începând cu iulie 2007. Cea mai mare rată de creştere s-a înregistrat în Malta (6,7 linii la 100 de locuitori), urmată de Germania (5,1 la 100 de locuitori) şi de Cipru (4,9 la 100 de locuitori) şi cea mai mică în Finlanda (1,9 la 100 de locuitori) şi Portugalia (1,0 la 100 de locuitori).

La nivel global, Danemarca şi Ţările de Jos continuă să fie lideri mondiali pe segmentul broadband, cu o rată de penetrare de 35%. Nouă ţări UE (Danemarca, Ţările de Jos, Suedia, Finlanda, Regatul Unit, Luxemburg, Belgia, Franţa şi Germania) se situează deasupra Statelor Unite, care au atins o rată de penetrare de 25%, conform statisticilor OCDE din iunie 2008.

Diferenţa dintre ţara cu cele mai bune performanţe (Danemarca 37,2%) şi ţara cu cele mai modeste rezultate în materie de broadband (Bulgaria 9,5%) rămâne considerabilă, însă este pentru prima dată în curs de diminuare (în iulie 2007, rata de penetrare în Danemarca a fost de 34,1%, iar în Bulgaria de 5,7%). Diferenţa poate fi explicată în principal de lipsa concurenţei şi de deficienţele în materie de reglementare. De exemplu, în timp ce cota de piaţă deţinută de operatorii istorici ai reţelelor broadband fixe începe să se stabilizeze la aproximativ 45%, în anumite ţări (Austria, Bulgaria, Franţa, Irlanda, Lituania, România şi Spania) aceasta a crescut începând cu luna iulie 2007. Principalele obstacole care frânează dezvoltarea segmentului broadband trebuie eliminate prin intermediul reformei normelor UE în domeniul telecomunicaţiilor, dezbătută în prezent de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri (MEMO/08/739).

Comisia a publicat, de asemenea, primele cifre care indică vitezele oferite de reţelele broadband fixe, care reprezintă un indicator important în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere. În cazul a 74,8% dintre liniile declarate din UE, viteza oferită este de cel puţin 2 Mbps: 62% oferă viteze cuprinse între 2 şi 10 Mbps, iar 12,8% viteze de peste 10 Mbps. Vitezele de transmisie mai mari oferă în general utilizatorilor o gamă mai largă de opţiuni, la un tarif mai mic per megabit. Doar 1,4% dintre abonaţii la internet din Europa dispun de conexiuni extrem de rapide (până la 100 Mbps sau chiar mai mult), cum ar fi cele prin fibră optică.

Digital Subscriber Line (DSL) este principala tehnologie broadband din UE, cu aproximativ 86 milioane de linii. Cu toate acestea, creşterea DSL continuă să se diminueze rapid, cu 10,9% faţă de iulie 2007, în beneficiul altor tehnologii broadband fixe cum ar fi cablul, tehnologia fibre to the home (FTTH) şi buclele locale wireless.

Ilustrând concurenţa din ce în ce mai mare la nivel de infrastructuri, produsele cu acces necondiţionat la bucla locală continuă să înregistreze o creştere importantă, în mare parte ca urmare a bunei reglementări din ultimii doi ani. 65,3% din liniile DSL ale tuturor operatorilor alternativi (24,7 milioane de linii) oferă, integral sau parţial, acces necondiţionat, în comparaţie cu 45,4% în iulie 2007. Acest lucru este în detrimentul unor tipuri importante de acces en gros pentru operatorii alternativi, a căror cotă de acces de tip bitstream (5,9 milioane de linii) şi de revânzare (6,9 milioane de linii) continuă să scadă.

O serie de alte cifre, date publicităţii pentru prima dată, indică faptul că internetul broadband bazat pe tehnologii mobile de tipul 3G şi transferurile de date prin carduri specifice par să se dezvolte în mai multe state membre. Danemarca, Grecia, Germania, Italia, Slovenia şi Spania au anunţat o rată de penetrare a internetului broadband mobil de peste 10%. La 1 iulie 2008, în UE existau 34 de milioane de abonaţi ai serviciilor de internet broadband (fără a lua în considerare Franţa, Ţările de Jos şi Regatul Unit, care nu au furnizat informaţii pe această temă). Rata de penetrare a internetului mobil, care ia în considerare procentul din totalul populaţiei care utilizează activ internetul broadband mobil, este cuprinsă între mai puţin de 1% (Belgia şi Cipru) şi aproximativ 20% (Spania). Media UE este de 6,9%. Numărul conexiunilor mobile broadband care utilizează exclusiv carduri/modemuri/taste speciale pentru date, care permit accesul la internetul mobil de pe laptop, este considerabil mai mic (în jur de 2-3%).

Context:
Disponibilitatea internetului broadband este un indicator-cheie al dezvoltării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. De două ori pe an, Comisia dă publicităţii rapoarte privind evoluţia pieţelor internetului broadband în UE, rapoarte bazate pe date validate de statele membre. Planul european de relansare economică, prezentat de Comisie în această săptămână (IP/08/1771, MEMO/08/735), propune mobilizarea finanţării UE pentru perioada 2009/2010 în scopul realizării obiectivului „internet de mare viteză pentru toţi” în Europa.

Raportul este disponibil la adresa:
//ec.europa.infso.cec.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/broadband_ access/Broadband_data_july_08.pdf

Anexă

DK penetration has been corrected after deadline for submission of data. Actual DK penetration is lower and stands at 37.2%.

Bruxelles, 29 noiembrie 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *