Când au ap?rut primele telefoane mega inteligente care î?i permiteau s? te dai pe net ?i s? prime?ti emailuri, am spus un mare nu! ?i a?a eram tot timpul cu ochii în computer, o pauz? de la emailuri nu strica! Dar, încet-încet, am cedat, mi-am luat telefon superde?tept, mi-am configurat contul de email de serviciu ?i cel personal, ?i d?-i înainte cu trimisul ?i primitul de email. Aplica?iile… le foloseam ?i nu prea.

Le-a venit ?i lor rândul, ceva ani mai târziu. Când social media a devenit o bucat? mai important? din activitatea mea, câdn m-am prins c? aplica?ia de Gmail e mai dr?gu?? decât programul de email nativ, când am descoperit AccuWeather în varianta mobile, ?i uite a?a motivele s? îmi instalez câteva aplica?ii au început s? se înmul?easc?. Emailul era îns? de baz?, al?turi de browser eventual. Mai o adres? a unui restaurant, mai un program de lucru, mai un num?r de contact, am început s? le caut repede pe telefon.

În ultimul timp îns?, cam de un an, ?i mai ales în ultimele câteva luni, mi-am umplut mobilul de diverse aplica?ii. Majoritatea utile, câteva s? m? distrez când nu am alt? activitate, mi-au umplut ele frumu?el ecranul ?i deja m-am apucat s? le grupez pe categorii. Mult din timpul petrecut pe canalele social media este acum pe telefon. De la simplu Facebook ?i eventual un Hootsuite, am ajuns s? am ?i 4square, ?i Pinterest, ?i LinkedIn, ?i Google+. Am un folder plin cu aplica?ii din sec?iunea c?l?torii, tot felul de convertoare ?i multe altele, c? nici nu le mai ?tiu pe toate!

Ne-am mutat de pe desktop pe laptop ?i acum o lu?m frumos înspre tablet? ?i smartphone. ?i observ cumva pe mine explica?iile altora: când au ap?rut telefoanele inteligente, erau interesante ?i impresionante, dar nu ?tiam ce s? facem cu ele. Apoi le-am g?sit o utilitate ?i au început s? fie utilizate tot mai mult. Pân? la urm?, a?a se întâmpl? cu orice nou? tehnologie. Mai întâi ?i se spune cât de cul e, câte chestii ?mechere poate face, iar apoi, dup? ce te minunezi, ai nevoie s? ?tii ce poti face cu noua inven?ie la modul practic. Ce probleme po?i rezolva ?i ce activit??i vor fi simplificate?

Pe mine smartphone-ul m? ajut? extrem de mult, mai ales când e vorba de lucru. Sau… m? p?c?lesc singur? ?i m-am obi?nuit a?a? Sigur, mi-a luat timp s? mut ni?te activit??i pe mobil, mi-era mai u?or la computer, cât timp eram acas? sau la birou. Acum… parc? e mai pl?cut ?i mai rapid s? citesc emailuri ?i s? verific re?elele sociale pe telefon, la cafea, decât s?-mi car cana ?i s? m? postez în fa?a laptopului. Cumva m? p?c?lesc c? doar rezolv ni?te trebuiri rapid, nu m? apuc efectiv de lucru pân? nu m? a?ez la birou.

E mai practic pe mobil? Este! Ne face s? r?mânem mereu conecta?i? Categoric! E îns? mereu benefic? mutarea c?tre dispozitive mobile care te urm?resc peste tot? Ei, asta a? vrea s? discut?m!

Sursa foto

Share