free download 78 travel guides written by experts

Birou regional JASPERS in Bucuresti

Pe 7 iunie, în Bucureşti, Matthias Kollatz-Ahnen, vicepreşedinte al Băncii Europene de Investiţii (BEI), Dirk Ahner, directorul general al Direcţiei Generale Politică Regională din cadrul Comisiei Europene şi Alexander Auboeck, directorul pentru infrastructură din cadrul Grupului de afaceri al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), au deschis noul birou regional pentru facilitatea JASPERS. JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene – este o iniţiativă lansată în 2006 de Comisia Europeană şi de cele două bănci, prin care sunt sprijinite statele membre UE din Europa Centrală şi de Est în elaborarea de proiecte de calitate superioară, ce vor fi susţinute din fonduri structurale şi din Fondul de Coeziune din cadrul Uniunii Europene.

Majoritatea experţilor JASPERS îşi desfăşoară activitatea în birouri regionale, astfel încât pot colabora strâns cu beneficiarii. Biroul din Bucureşti este al treilea birou regional JASPERS care se deschide oficial, după birourile din Varşovia şi Viena deschise anul acesta. Personalul este format din ingineri, economişti şi specialişti financiari, precum şi personal de sprijin, asistaţi de alţi experţi din cadrul Comisiei Europene, BEI şi BERD. Noul birou sprijină autorităţile din Bulgaria şi România să pregătească proiecte de investiţii de anvergură, urmând a fi susţinute din fonduri europene în perioada curentă de finanţare 2007 – 2013.

Preşedintele BEI, Philippe Maystadt remarca la inaugurarea biroului: „Biroul JASPERS pe care l-am deschis astăzi în Bucureşti, la doar câteva luni de la aderarea Bulgariei şi României la Uniune, va asista ambele ţări să pregătească proiecte ce urmează a fi finanţate din fonduri UE. O dată cu deschiderea noului birou se extinde reţeaua birourilor regionale JASPERS, care deserveşte acum toate noile state membre din Europa Centrală şi de Est la nivel regional, sprijinindu-le să utilizeze fondurile UE cât mai eficient şi mai raţional.”

În aproape cincizeci de ani de existenţă, BEI a acumulat cunoştinţe şi experienţă preţioasă în finanţarea proiectelor din domeniile prioritare pentru politicile regionale UE. În noile state membre, banca susţine proiecte care contribuie la dezvoltarea echilibrată a Uniunii extinse, în valoare de peste 40 miliarde EUR. Biroul JASPERS din Bucureşti urmează să joace un rol semnificativ în valorificarea acestei experienţe, împreună cu partenerii noştrii din cadrul Comisiei şi BERD. Biroul va oferi asistenţă tehnică noilor state membre care s-au alăturat Uniunii în 2007, în elaborarea de proiecte adecvate pentru finanţare UE, dar şi în vederea utilizării cât mai eficiente a resurselor Uniunii.

Directorul general Ahner: „Consolidarea cooperării dintre Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale, în special BEI şi BERD, constituie un element cheie al strategiei noastre de a creşte eficienţa politicii de coeziune. Deschiderea biroului JASPERS din Bucureşti reprezintă încă un pas important în acest proces, oferind ultimelor două state devenite membre ale Uniunii Europene, asistenţă de specialitate din partea celor trei parteneri JASPERS, care le vor sprijini în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor de investiţii substanţiale ce le sunt puse acum la dispoziţie. Investiţiile mai eficiente vor conduce la rândul lor la îmbunătăţirea competitivităţii şi la o creştere economică mai susţinută, acesta fiind obiectivul politicii de coeziune a Uniunii Europene.”

Alexander Auboeck, directorul pentru infrastructură din cadrul Grupului de afaceri al BERD, , remarca: „BERD desfăşoară o activitate fructuoasă în România şi Bulgaria începând din 1991, investind 3,3 miliarde EUR şi respectiv, 1,4 miliarde EUR, în mai multe sectoare, de la cel energetic, infrastructură şi telecomunicaţii, la sectorul bancar, în agricultură şi industrie. Colaborând cu partenerii săi din sectorul public şi cel privat, banca a mobilizat în jur de 6,2 miliarde EUR în investiţii suplimentare în România şi 4 miliarde EUR în Bulgaria, multe dintre acestea fiind pentru proiecte vizând infrastructura şi IMM-urile, cofinanţate în colaborare cu Uniunea Europeană. Avem convingerea că biroul regional JASPERS din Bucureşti va determina creşterea substanţială a capacităţii partenerilor JASPERS de a-i sprijini la faţa locului pe beneficiarii de fonduri UE din România şi Bulgaria.”

Asistenţa prin programul JASPERS se oferă gratuit beneficiarilor şi se bazează pe contribuţia resurselor umane din partea BEI şi BERD, combinată cu resursele financiare din bugetul de asistenţă tehnică al Comisiei Europene.

Bucuresti, 11.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *