free download 78 travel guides written by experts

BEREC oferă stagii de practică plătite pentru absolvenți

Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (BEREC) anunță lansarea competiției pentru efectuarea unor stagii de practică remunerate cu peste 900 de euro pe lună, având o durată  inițială de șase luni și derulate la sediul BEREC din Riga, pentru profilurile Resurse Umane (Direcția administrativ – financiară), General (Direcția Management Programe) și Administrativ (Direcția Management Programe).

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 10 septembrie 2016. Detalii pe pagina de internet a BEREC, aici.   
  
Stagiile de practică BEREC

Programul BEREC Office Traineeship 2016 este primul de acest tip lansat de instituție și este adresat candidaților cetățeni ai Uniunii Europene, care au absolvit studii superioare cu durata de minimum trei ani și cunosc foarte bine limba engleză și o altă limbă de lucru oficială a UE. Stagiile vor începe în jurul datei de 16 octombrie 2016, pentru o perioadă inițială de șase luni, cu posibilitatea de a fi extinsă până la 12 luni. Procesul de selecție presupune completarea unui formular online și trimiterea unei scrisori de motivație și a unui Curriculum Vitae pentru fiecare profil la care aplică cei interesați. Anunțul complet este disponibil aici.

Oportunități de carieră oferite de Oficiul BEREC

Pentru a consulta și alte oportunități de carieră oferite de BEREC, cei interesați pot accesa pagina instituției, aici.

Despre BEREC si activitatea ANCOM în BEREC

BEREC este organismul care asigură aplicarea coerentă în toate Statele Membre a cadrului legislativ comunitar privind rețelele și serviciile de comunicații electronice, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne a UE și promovând un nivel ridicat al investițiilor, inovației și protecției consumatorilor prin intermediul concurenței. Ca membru cu drepturi depline al BEREC, ANCOM participa la reuniunile de lucru ale BEREC, deține co-președenția grupului de lucru privind drepturile utilizatorilor, iar experții săi dețin funcții în diverse grupuri de lucru ale BEREC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *