free download 78 travel guides written by experts

BCR obtine un profit operational solid, in timp ce revenirea economica este lenta

I. DATE REFERITOARE LA GRUPUL BCR1:

BCR înregistrează un rezultat operaţional solid, în comparaţie trimestrială, în pofida revenirii economice lente

Profitul operaţional a atins 1.889,0 mil. RON (449,1 mil. EUR), în scădere cu 18% faţă de anul trecut într-un mediu economic dificil. Totuşi, rezultatul operaţional trimestrial se menţine solid (638,0 mil. RON in T3) şi aproape constant de la trimestru la trimestru (642,2 mil. RON în T2) în ciuda revenirii economice lente şi a condiţiilor dificile ale pieţei:  marjele de dobândă aflate sub presiune continuă şi O cerere eligibilă de credite scăzută.

Costuri bine administrate, venituri afectate de încetinirea revenirii economice

Cheltuielile operaţionale s-au menţinut aproape constante, în comparaţie anuală (+1,3%), ajungând la 1.261,8 mil. RON (300,2 mil. EUR). În T3, cheltuielile operaţionale chiar au scăzut cu 6.2%, în comparaţie trimestrială, fiind bine administrate având în vedere contextul inflaţionist.

Venitul operaţional a scăzut cu 11,2%, în comparaţie anuală, mai ales datorită scăderii ratelor de dobândă şi a cererii eligibile de creditare scăzute. În acelaşi timp, venitul operaţional în T3 s-a menţinut relativ constant fata de trimestrul precedent, datorită unei valori foarte bune a veniturilor din tranzacţionare, contrabalansând o scădere a venitului din dobânzi şi din comisioane.

Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, ajungând la 40% la finalul lunii septembrie 2011, deşi a fost afectat de limitarea generării de venituri.

Profitul net a scăzut în trimestrul trei (T3) in special pe seama unei creşteri mai mari a provizioanelor de risc. In acest context, profitul net după interese minoritare înregistrat in primele noua luni din 2010se ridica la 67,6 mil. RON (16,1mil. EUR).

Administrarea prudentă a riscului

Costul net cu provizioanele de risc pentru credite a rămas aproape constant în comparaţie anuală. Creşterea provizioanelor în T3 faţă de T2 cu 35,8% (663,2 mi. RON în T3 versus 488,5 mil. RON în T2) reflectă încetinirea revenirii economice şi o abordare prudentă in contextul actual intern şi internaţional. Formarea creditelor neperformante (NPL) s-a accelerat în T3 pe fondul unei reveniri economice care încetineşte – segmentul corporate rămâne principalul generator de volume noi de NPL. Volumul NPL rămâne însă la un nivel care poate fi administrat bine, cu o rată de acoperire de 118% (garanţii şi provizioane).

Dezvoltarea afacerilor se desfăşoară mai lent, din cauza încetinirii revenirii economice

Portofoliul de credite al BCR continuă să crească, mai ales datorită performanţei creditării pe sectorul corporate. Creditarea retail a revenit datorită volumelor în creştere în T3 (+8,8% în comparaţie trimestrială). Cota de piaţă a BCR pe total creditare a rămas în jur de 22% la finalul lunii septembrie, în timp ce cota de piaţă pe segmentul credite imobiliare în EUR a crescut la aproximativ 29% (aproape +1 pp de la începutul anului până în prezent).

Depozitele atrase au crescut cu circa 3% de la începutul anului depăşind tendinţele pieţei.

Activele totale ale BCR au crescut modest, cu 1,1% (843,6 mil. RON.) de la începutul anului ajungând la 74.456,0 mil. RON (17.087,0 mil. EUR) BCR menţinându-şi poziţia de lider, cu o cotă de piaţă de 20%.

Banca beneficiază de o lichiditate şi de o bază de capital solide, peste valorile minime de reglementare.

„Revenirea economică a avut un ritm mai lent decât ne aşteptam. Acest fapt se reflectă în evoluţia afacerilor clienţilor noştri, în veniturile acestora, în tranzacţiilor pe care aceştia le efectuează cu BCR, a declarat Dominic Bruynseels preşedinte executiv al BCR. Totuşi, rezultatul operaţional al BCR este solid şi managementul riscului este corect şi prudent. Ne vom strădui să continuăm îmbunătăţirea performanţei noastre pe toate zonele de activitate, muncind mai eficient şi inteligent pentru a face fata la mediul economic. Erste Group îşi menţine şi chiar întăreşte angajamentul faţă de BCR şi România. Continuăm să lucrăm împreună cu clienţii noştri, încercând să îi ajutăm, şi străduindu-ne să susţinem şi să ajutăm accelerarea revenirii economice în România,” a adăugat dl. Bruynseels.

II. PERFORMANŢA FINANCIARĂ GENERALĂ A GRUPULUI BCR

Profitul operaţional al Grupului BCR a atins 1,889.0 mil. RON (449.1 mil .EUR) de la începutul anului, în scădere cu 18% de la 2.304,4 mil. RON (550,7 mil EUR) la finalul lunii septembrie 2010, mai ales ca urmare a scăderii venitului operaţional, dar se menţine solid la nivel trimestrial având în vedere încetinirea revenirii economice.

Venitul operaţional net a scăzut cu 11,2% în comparaţie anuală, atingând 3.150,8mil. RON (749,1 mil. EUR) de la 3.549,9 mil. RON (848,3 mi. EUR). Principala cauză a acestei scăderi a fost scăderea ratelor de dobândă şi comprimarea marjelor de profit având impact asupra venitului din dobânzi (în scădere cu 17,4% sau 504,0 mil. RON) la care se adaugă şi cererea eligibilă de credite scăzuta şi concurenţa în creştere pentru atragerea clienţilor cu bonitate.

Venitul net din comisioane a crescut cu 3,2% ajungând la 444,8 mil. RON (105,7 mil. EUR) faţă de 430,9 mil. RON (103,0 mil. EUR) la finalul lunii septembrie 2010, creştere determinata de rezultatul pozitiv din credite, care a urmat impactului negativ puternic din T3 2010 asupra comisioanelor pe care l-a avut alinierea legislaţiei creditelor pentru consumatori la normele europene, ceea ce a restructurat fluxurile de afaceri şi a afectat venitul din comisioane al băncii, atât în ceea ce priveşte creditele în sold, cât şi cele nou acordate.

Rezultatul net din tranzacţionare a contribuit cu 323.1 mil. RON la venituri de la începutul anului (76,8 mil. EUR), în creştere cu 39,2% în comparaţie anuală, (232,1 mil. RON la finalul lunii septembrie 2010), mai ales ca urmare a evoluţiei tranzacțiilor pe cursul valutar, BCR menţinându-şi poziţia de lider pe piaţa de titluri şi obligaţiuni.

Cheltuielile operaţionale s-au menţinut la un nivel constant (+1.3% în comparaţie anuală) atingând 1.261,8 mil. RON (300,0 mil. EUR) faţă de 1.245,5 mil. RON (297,6 mil. EUR). Aceste cifre dovedesc o administrare buna a costurilor, în ciuda majorării cotei de TVA de la mijlocul anului 2010 şi a mediului inflaționist. BCR şi-a continuat investiţiile în ”costuri bune”, mai ales în instruirea personalului, dezvoltarea canalelor alternative, ca şi in modernizarea reţelei de unităţi – toate acestea având ca rezultat costuri mai ridicate cu amortizarea.

Provizioanele nete pentru credite şi avansuri acordate clienților au atins 1.609,1 mil. RON (382,5 mil. EUR) de la începutul anului şi a rămas oarecum constant în comparaţie anuală (1,590.3 mil. RON după primele 9 luni în 2010), ceea ce reflectă întârzierea revenirii economice. NPL se menţin la un nivel acceptabil, reprezentând 20.8% din portofoliul total de credite la finalul lunii septembrie. Grupul BCR se bucură de o rată buna de acoperire a creditelor neperformante, de 118% (cu garanţii şi provizioane). Segmentul corporate a contribuit în principal la volumele NPL nou-generate, iar IMM-urile încă se confruntă cu constrângeri severe de lichiditate şi unele companii mari au reintrat în incapacitate de plată după restructurare. Se aşteaptă o revenire treptată, după accelerarea creşterii economice.

Indicatorul creditelor neperformante pe segmentul retail este destul de stabil de la începutul anului, datorită formării NPL noi destul de reduse, abordării conservatoare a creditării în valută, foarte bunei calităţi a creditelor generate în ultimii doi ani precum şi eficienţei procesului de recuperare a creanţelor.

BCR continuă să se concentreze pe administrarea activă şi prudentă a riscului, ceea ce înseamnă în principal reeşalonare şi restructurare a creditelor clienţilor aflaţi în dificultate, recuperare mai eficientă a creanţelor şi îmbunătățirea proceselor de aprobare şi monitorizare.

Profitul net consolidat după taxe şi interese minoritare a atins 67,6 mil. RON (16,1 mil. EUR) de la începutul anului, în scădere cu 86,3% faţă de 494,5 mil. RON (118,2 mil. EUR), mai ales cauzat de scăderea venitului operațional şi creşterea provizioanelor în creditarea corporate. Rentabilitatea capitalurilor proprii a scăzut până la 1.3% la finalul lunii septembrie 2011 (9.5% la 9 luni 2010) ca rezultat al restrângerii veniturilor şi întăririi poziţiei de capital.

Indicii de solvabilitate se menţin peste nivelurile reglementate. Raportul fondurilor proprii de nivel 1+2 în T3 2011: aproximativ. 10.7% conform RAS faţă de min. 10% conform cerinţelor curente ale BNR. De asemenea, indicatorul de solvabilitate de 16.4% (Grup BCR, IFRS, 30 iunie 2011) arată clar forţa BCR şi susţinerea Erste Group. (RAS: Standardele contabile româneşti)

Raportul cost-venit se menţine la 40% la finalul lunii septembrie 2011 deşi a fost afectat de limitarea generării de venituri (35,1% la finalul lunii septembrie 2010).

Erste Group îşi creşte angajamentul faţă de BCR şi faţă de România aşa cum dovedesc ultimele evenimente. Astfel, s-a anunțat recent o creştere a capitalului BCR de 144 mil. EUR. Astfel, BCR îşi va creşte capacitatea de a finanța economia reală odată ce economia începe să îşi accelereze revenirea. În acelaşi timp, Erste Group se pregăteşte să îşi crească participaţia la BCR achiziţionând participațiile SIF-urilor – procesul este de asemenea în desfăşurare. Banca mamă este pregătită să susțină BCR, la nevoie, cu finanţare şi capital.

III. COMPARAŢIA REZULTATELOR FINANCIARE TRIMESTRIALE2:

Profitul operaţional trimestrial al Grupului BCR se menţine solid în contextul unei reveniri economice lente. Rezultatul pe T3 s-a ridicat la 638,0 milioane RON (149,8 milioane EUR) fiind aproape egal cu rezultatul din T2 de 642,2 milioane RON (155,2 milioane EUR) datorită unui management bun al costurilor – cheltuielile operaţionale în T3 s-au redus cu 6,2%, în comparaţie trimestrială, combinate cu un venit operaţional trimestrial solid.

Venitul operaţional net pe T3 s-a ridicat la 1.032,9 milioane RON (242,5 milioane EUR) menţinându-se aproape constant (-2.8% în comparaţie trimestrială) comparativ cu 1.063,1 milioane RON (256,9 milioane EUR) în T2. Performanţa stabilă a venitului operaţional net este un rezultat al venitului net din tranzacţionare foarte bun care a compensat declinul venitului net din dobânzi.

Venitul net din dobânzi a scăzut cu -4.2%, în comparaţie trimestrială, la 745,6 milioane RON (175,1 milioane EUR) de la 778,3 milioane RON (188,1 milioane EUR) în T2 datorită scăderii continue a marjelor ratei dobânzii, ca şi datorită cererii eligibile încă reduse pentru credite şi a concurenţei crescânde pentru afaceri de calitate.

Venitul net din comisioane a scăzut uşor cu 3,6% de la 148,0 milioane RON (35,8 milioane EUR) în T2 2011 la 142,7 milioane RON (33,5 milioane EUR) în principal datorită unei reduceri a volumelor de credite noi.

Rezultatul net din tranzacţionare a avut o contribuţie extrem de pozitivă de 144,7 milioane RON (34,0 milioane EUR) la rezultatele din T3 crescând cu 5,8%, în comparaţie trimestrială, de la 136,8 milioane RON (33,0 milioane EUR) datorită tranzacţiilor de schimb valutar mai numeroase.

Cheltuielile operaţionale au scăzut cu 6,2%, în comparaţie trimestrială, la 394,9 milioane RON (92,7 milioane EUR) de la 420,9 milioane RON (101,7 milioane EUR) în T2 2011, cel mai bun rezultat din decembrie 2009, demonstrând că în mediul actual, costurile sunt administrate adecvat.

Cheltuiala trimestrială netă cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri a totalizat 663,2 milioane RON (155,7 milioane EUR) cu 35.8% mai mul în comparaţie trimestrială, reflectând revenirea lentă şi abordarea prudentă a băncii. Creditele neperformante au crescut mai rapid în comparaţie trimestrială – segmentul corporate rămânând principalul contribuitor la noile volume de NPL mai ridicate în T3 deoarece unele firme mari au reintrat în incapacitate de plată după restructurare, IMM-urile se confruntă încă cu mari lipsuri de lichiditate şi politica de evaluare este încă una conservatoare, reflectând revenirea economică lentă.

Profitul net consolidat atribuibil proprietarilor firmei mamă a scăzut, în comparaţie trimestrială, în principal datorită creşterii provizioanelor, profitul net de 82,0 milioane RON (19,8 milioane EUR) din T2 transformându-se în T3 într-o pierdere de 90,5 milioane RON (21,3 milioane EUR).

Indicele trimestrial cost-venit s-a îmbunătăţit la 38,2% de la 39,6% în T2 2011.

IV. ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ PE SCURT (consolidat, IFRS)

BCR administrează bine o afacere sănătoasă şi durabilă, după cum era de aşteptat, într-un mediu economic dificil deoarece revenirea economică întârzie.

În T3 2011, economia românească a continuat să progreseze, dar există semne de încetinire care vin din exterior şi care ar putea influenţa economia locală în trimestrele următoare. Se aşteaptă ca economia să progreseze cu cel puţin 1,4% rată de creştere în 2011, ajutată de o producţie agricolă bogată. Contextul financiar internaţional rămâne nesigur şi multe ţări se confruntă cu dificultăţi serioase care vor ţine pe loc revenirea economică în intervalul de timp imediat următor. Aceasta adaugă şi mai multă presiune asupra economiei româneşti.

Ca urmare a acestor evoluţii, multe afaceri româneşti, în special în sectorul micro şi IMM încă se confruntă cu o reducere dramatică a cererii în ceea ce priveşte serviciile şi produsele pe care le oferă. Un număr destul de mare dintre acestea chiar s-au închis, toate aceste aspecte având un impact negativ asupra tranzacţiilor lor derulate cu BCR.

Clienţii retail continuă să fie foarte reţinuţi în a cheltui, deoarece încă sunt afectaţi de contextul economic general dificil, fapt reflectat în veniturile scăzute ale gospodăriilor, care au fost afectate de pachetul de măsuri de austeritate şi de creşterea TVA, precum şi de temerile de a-şi pierde slujba sau de a beneficia de creşteri salariale reduse, într-un climat general de nesiguranţă.

Activele totale ale BCR au cunoscut o creştere modestă de 1,1% (sau 843,6 milioane RON), de la începutul anului până în prezent, la 74.456,0 milioane RON (17,087 milioane EUR), beneficiind de pe urma creşterii resurselor atrase de la clienţi. BCR îşi menţine poziţia de lider pe piaţă, cu o cotă de piaţă de 20%.

Portofoliul de credite a continuat să crească modest în T3 2011, în contextul unei cereri de credite eligibile destul de slabe.

Volumul portofoliului agregat de creditelor acordate consumatorilor (înainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 1.3% de la începutul anului până în prezent, la 52.906,4 milioane RON (12.141,4 milioane EUR), de la 52.238,6 milioane RON (12.256,8 milioane EUR), la sfârşitul anului 2010, în special determinat de creditarea corporate.

BCR şi a păstrat cota de piaţă de lider, pe partea de creditare, de aproximativ 22% şi şi-a consolidat poziţia de lider cu privire la creditarea imobiliară retail, în euro, câştigând aproape 1 pp de la începutul anului până în prezent şi atingând circa 29% cotă de piaţă.

BCR a continuat în 2011 să-şi extindă creditarea către sectoarele de producţie ale economiei. Portofoliul de credite corporate a continuat să se extindă pe parcursul ultimelor două trimestre, în raport cu revenirea economică.

În zona de creditare a afacerilor retail volumele au crescut, în principal în trimestrul al treilea. Cererea de credite eligibile rămâne, în general, redusă, potrivit veniturilor disponibile destul de scăzute ale populaţiei şi tendinţelor pieţei, orientate, cu precădere, către refinanţarea creditelor mai vechi şi a împrumuturilor acordate prin intermediul programului “Prima Casa 4”.

Programul “Prima Casa” a continuat într-o manieră pozitivă, iar BCR este liderul celei de a patra etape ale acestui program, cu o sumă curentă totală de aproape 150 milioane EUR a creditelor acordate, în doar patru luni, unui număr de peste 3.800 familii, sprijinindu-le, în acest mod să îşi achiziţioneze o locuinţă proprie (de la începutul acestui program, BCR a acordat credite de circa 750 milioane EUR).

În prezent, BCR are una dintre cele mai atractive oferte de creditare, în ceea ce priveşte ratele dobânzilor, calitatea şi simplitatea proceselor, scopul său fiind acela de a ajunge banca de primă alegere, atât pe partea de creditare, cât şi de economisire.

Sumele datorate clienţilor au crescut cu 3,2% de la începutul anului până în prezent, la 39.050,1 milioane RON (8961,5 milioane EUR), de la RON 37.828,8 milioane RON (8876,0 milioane EUR). Banca îşi menţine poziţia de top – numărul 1 pe piaţa depozitelor primare. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare BCR, banca bucurându-se, totodată de sprijin puternic din partea băncii-mamă.

BCR este, de asemenea, lider pe piaţa fondurilor UE, deţinând, în prezent, 42% din proiectele aprobate (dintr-un total de peste 10,3 miliarde EUR, reprezentând Programe Operaţionale, care se adresează investitorilor privaţi şi autorităţilor locale). BCR continuă să implementeze soluţii variate de finanţare, pentru a sprijini revenirea sectorului IMM (precum facilităţile de finanţare JEREMIE, BERD, BEI). BCR a semnat în T3 2011 primul credit (20 milioane EUR), în cadrul Facilităţii Financiare Durabile privind Energia, pentru IMM-urile Româneşti (RoSEFF), care va fi utilizat în vederea finanţării investiţiilor IMM, menite să diminueze consumul final de energie sau să producă energie regenerabilă, la scară redusă.

Serviciile bancare “BCR 24 Banking” atrag din ce în ce mai mulţi clienţi, astfel încât există o migraţiune constantă a tranzacţiilor, de la numerar către canale directe (internet, telefon şi echipamente tip self-service). Numărul operaţiunilor derulate în primele nouă luni ale anului 2011, prin intermediul Click 24&Alo 24 Banking BCR a fost de peste 4,5 milioane, mai mult decât numărul total de tranzacţii derulat pe tot parcursul anului 2010, iar valoarea totală a operaţiunilor realizate în primele nouă luni ale anului 2011 este de 17,78 miliarde RON.
IV. Evoluţia ratei de schimb ( ratele oficiale de schimb ale Băncii Centrale Europene)

Rata la finele perioadei

Media ratelor la sfârşitul lunii

Sep-2011

Dec-2010

% schimb


Q3-2011

Q3-2010

% schimb

RON/EUR

4,3575

4,2620

2,2%

4,2063

4,1846

0,5%

Schimb pozitiv = devalorizare faţă de EUR, schimb negativ = apreciere faţă de EUR

Anexa I

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ A CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE la 30 septembrie 2011 (IFRS)

– valori în milioane RON

1-9 2011

1-9 2010

% schimb

Dobânzi şi venituri similare

4.619,1

5.290,1

-12,7%

Dobânzi şi cheltuieli similare

(2.236,2)

(2.403,2)

-6,9%

Venit net din dobânzi

2.382,9

2.886,9

-17,5%

– Provizioane de risc pentru credite şi avansuri

(1.609,1)

(1.590,3)

1,2%

Venit din comisioane şi speze

671,9

647,8

3,7%

Cheltuieli cu comisioanele şi spezele

(227,1)

(217,0)

4,7%

Venit net din comisioane

444,8

430,9

3,2%

Rezultat net din tranzacţionare

323,1

232,1

39,2%

Cheltuieli cu personalul

(616,1)

(619,5)

-0,5%

Alte cheltuieli administrative

(481,3)

(483,3)

-0,4%

Amortizarea activelor fixe

(164,3)

(142,7)

15,1%

Alte rezultate operaţionale

(170,2)

(158,2)

7,6%

Rezultat din active financiare – la valoarea justă din contul de profit şi pierdere

(2,8)

1,1

<-100,0%

Rezultat din active financiare – disponibile pentru vânzare

(0,1)

35,2

<-100,0%

Profit înainte de impozitare

106.8

592.2

-82,0%

Taxe pe venit

(37.9)

(97.5)

-61,1%

Profit net înainte de interesele minoritare

68.9

494.7

-86,1%

Interese minoritare

(1.3)

(0.2)

>100%

Profit net după interese minoritare

67.6

494.5

-86,3%

Contul de profit şi pierdere consolidat (IFRS) – defalcarea pe trimestre a rezultatelor pe T3 2011, pe scurt

(valori în milioane RON)

Q3 11

Q2 11

Venit net din dobânzi

745,6

778,3

Provizioane de risc

(663,2)

(488,5)

Venit net din comisioane şi speze

142,7

148,0

Rezultat net din tranzacţionare

144,7

136,8

Cheltuieli administrative generale

(394,9)

(420,9)

Alte rezultate

(66,4)

(52,2)

Profit înainte de impozitare

(91,6)

101,6

Taxe pe venit

1,7

(19,3)

Profit net al perioadei

(89,8)

82,3

Atribuibil intereselor ne-majoritare

(0,7)

(0,3)

Atribuibil proprietarilor companiei mamă

(90,5)

82,0

Venit operaţional

1.032,9

1.063,1

Cheltuieli operaţionale

(394,9)

(420,9)

Rezultat operaţional

638,0

642,2

Anexa II

Bilanţ consolidat (IFRS)

– valori în milioane RON

ACTIVE

30-Sep-11

31-Dec-10

%schimb

Disponibilităţi şi solduri la bănci centrale

8.856,4

9.545,4

-7,2%

Credite şi avansuri către instituţii de credit

419,7

1.771,7

-76,3%

Credite şi avansuri către clienţi

52.906,4

52.238,6

1,3%

– Provizioane de risc pentru credite şi avansuri

(5.601,6)

(4.844,9)

15,6%

Active din tranzacţionare

1.297,2

966,9

34,2%

Active financiare – la valoarea justă din contul de profit şi pierdere

40,6

41,9

-3,1%

Active financiare – disponibile pentru vânzare

5.123,4

3.925,7

30,5%

Active financiare – păstrate până la maturitate

8.080,1

5.442,2

48,5%

Active necorporale

410,3

424,3

-3,3%

Active corporale

1.616,0

1.693,9

-4,6%

Active cu impozite curente

170,4

192,9

-11,6%

Active cu impozite amânate

48,3

53,6

-10,0%

Alte active

1.023,3

2.130,8

-52,0%

Active păstrate până la vânzare

65,5

29,4

>100%

Total active

74.456,0

73.612,4

1,1%

PASIVE ŞI CAPITAL ACŢIONARI

Sume datorate instituţiilor de credit

21.553,1

21.823,5

-1,2%

Alte sume datorate clienţilor

39.050,1

37.828,8

3,2%

Datorii evidenţiate prin certificate

1.156,8

638,1

81,3%

Pasive din tranzacţionare

69,4

0,0

N/A

Alte provizioane

218,4

253,9

-14,0%

Pasive din impozite curente

4,1

21,7

-80,8%

Pasive din impozite amânate

509,0

498,4

2,1%

Alte pasive

2.704,1

3.477,0

-22,2%

Pasive subordonate

2.028,9

1.967,3

3,1%

Total capital

7.162,1

7.103,6

0,8%

Capital

7.137,1

7.077,1

0,8%

Interese minoritare

25,0

26,5

-5,7%

Total pasive şi capital

74.456,0

73.612,4

1,1%

1 Toate informațiile financiare de mai sus sunt rezultatele consolidate ale Grupului Banca Comercială Română ne-auditate, pentru primele nouă luni ale anului (1-9) 2011 conform IFRS. Dacă nu se precizează altfel, cifrele referitoare la (1-9) 2011 sunt comparate şi cu cele referitoare la (1-9) 2010. De asemenea, dacă nu specifică altfel, cursul de schimb valutar utilizat pentru conversie în EUR este cel oferit de banca Central Europeană. Conversia declaraţiei de venit s-a făcut utilizând cursul mediu de schimb pentru (1-9) 2011 şi anume – 4.2063 RON/EUR atunci când se cifrele se referă la (1-9) 2011 şi cursul mediu de schimb pentru (1-9) 2010 de 4.1846 RON/EUR atunci când cifrele se referă la (1-9) 2010. Bilanţul la 31 Decembrie 2010 şi la 30 Septembrie 2011 sunt convertite utilizând cursul valutar de închidere la datele respective (4.3575 RON/EUR la data de 30 septembrie 2011 şi 4.2620 RON/EUR la data de 31 decembrie 2010). Toate modificările exprimate procentual se referă la cifrele în RON. Rezultatele financiare trimestriale trebuie tratate separat, cf nota de subsol aferentă Secţiunii III. COMPARAŢIE TRIMESTRIALĂ A REZULTATELOR FINANCIARE.
2 Toate informațiile financiare de mai sus sunt rezultatele consolidate ale Grupului Banca Comercială Română ne-auditate, pentru trimestrul 3 (T3) 2011 conform IFRS. Dacă nu se precizează altfel, cifrele referitoare la T3 2011 sunt comparate şi cu cele referitoare la T2 2011. De asemenea, dacă nu specifică altfel, cursul de schimb valutar utilizat pentru conversie în EUR este cel oferit de banca Central Europeană. Conversia declaraţiei de venit s-a făcut utilizând cursul mediu de schimb pentru T3 2011 şi anume – 4.2583 RON/EUR atunci când se cifrele se referă la T3 2011 şi cursul mediu de schimb pentru T2 2011 de 4.1372 RON/EUR atunci când cifrele se referă la T2 2011. Toate modificările exprimate procentual se referă la cifrele în RON.

Bucuresti, 28.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *