free download 78 travel guides written by experts

BCR mentine ritmul de crestere cu doua cifre a profitului operational

într-un mediu economic provocator

I. PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR:
Performanţă operaţională bună bazată pe generarea continuă de venituri şi controlul costurilor
Rezultatul operaţional a crescut la 1.364,1 milioane RON (324,2 milioane EUR) în creştere cu 13,2% faţă de semestrul I 2008 (S108) şi cu 7,9% faţă de semestrul doi al anului trecut. Principalul motor a fost creşterea puternică a venitului operaţional (cu 196,1milioane RON respectiv cu 9,5% peste S1 08), în timp ce cheltuielile operaţionale au înregistrat o creştere moderată generată de extinderea reţelei de unităţi şi de deprecierea leului (creştere cu doar 36,6 milioane RON, adică 4,3% faţă de S1 08) pe fondul unui control atent al cheltuielilor de personal (-5,5%). ·Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare este de 606,8 milioane RON (144,2 milioane EUR) în scădere cu 20,1% faţă de S1 2008, în principal din cauza cheltuielii mai mari cu provizioanele şi a scăderii veniturilor din comisioane generată de reducerea consumului.

Concentrare pe creşterea eficienţei şi pe un management al riscului pozitiv potrivit unui mediu economic provocator
Raportul cost / venit s-a îmbunătăţit la 39,5% în S1 2009 (41,4% în S1 2008). Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a scăzut conform aşteptărilor la 18,8% în S1 2009 (30.4% în S1 2008). Creditele neperformante (NPL) au continuat să crească după cum era de aşteptat pe fondul condiţiilor de piaţă adverse care au afectat clienţii, dar au rămas la un nivel acceptabil, cu o confortabilă rată de acoperire de 126% (garanţii şi provizioane). Evoluţia creditelor neperformante a determinat o creştere a Costurilor de risc pană la valoarea de 783,1 milioane RON (aproape de trei ori valoarea din S108, în timp ce în bilanţ provizioanele pentru credite au crescut cu numai 8,5% faţă de valoarea de la sfârşitul anului 2008, reflectând perspectivele actuale de pierdere).

Afacerile au crescut conform aşteptărilor în condiţiile unei economii slăbite
BCR (doar banca) a înregistrat, faţă cu sfârşitul anului 2008 o creştere a cotei de piaţă la creditare pana la aproape 23%, principalul contribuitor fiind creşterea creditării corporate. Banca se bucură de o lichiditate puternică şi o ofertă de servicii îmbunătăţită adaptată contextului economic. Creditarea retail şi-a menţinut cota generală de piaţă comparativ cu finele anului 2008. Pe segmentul resurselor atrase, BCR a marcat o stabilizare a cotei de piaţă faţă de finele anului trecut, în principal datorită unei evoluţii mai bune a depozitelor în lei stimulată de politica de preţ competitivă şi de forta brandului BCR. Activitatea de retail se autofinanţează, raportul credite/depozite fiind 86%.

“Aceste rezultate reflectă condiţiile extrem de dificile cu care sunt confruntaţi clienţii noştri. În pofida acestei situaţii banca a reuşit să-şi îmbunătăţească performanţa operaţională cu peste 10% faţă de S1 2008. Depunem toate eforturile alături de partenerii noştri pentru a implementa soluţii care să genereze creştere şi revenire economică la nivelul tuturor segmentelor de piaţă – creditele BCR Restart, programele Fermierul şi Prima Casa sunt doar 3 dintre exemple” a declarat Dominic Bruynseels, Preşedinte executiv al BCR.
II. PREZENTARE GENERALĂ A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI
Rezultatul operaţional a crescut cu 13,2% până la 1.364,1 milioane RON (324,2 milioane EUR) de la 1.204,6 milioane RON (327,7 milioane EUR) în S1 08, ca rezultat al creşterii bune a venitului operaţional combinat cu un control îmbunătăţit al costurilor.

Venitul operaţional a crescut de la 2.057,1 milioane RON (559,6 milioane EUR) la 2.253,2 milioane RON (535,5 milioane EUR). Principalul motor al acestei îmbunătăţiri a fost creşterea puternică la nivelul grupului BCR a venitului net din dobânzi (în creştere cu 21% faţă de S1 08 respectiv cu 301,8 milioane RON) de la 1.435,8 milioane RON (390,6 milioane EUR) la 1.737,6 milioane RON (431,0 milioane EUR). Evoluţia a fost determinată în principal de volumul mai mare al creditelor şi de marjele solide pe segmentul corporate.

Venitul din taxe şi comisioane a scăzut in contextul reducerii cheltuielilor de consum ale populaţiei, al strategiei băncii de revizuire a preţurilor serviciilor bancare menită să încurajeze in efectueze tranzacţiile fără numerar ale clienţilor precum şi a îmbunătăţirii structurii conturilor clientelei.

Cheltuielile operaţionale au crescut moderat, mult sub nivelul inflaţiei, de la 852,5 milioane RON (231.9 milioane EUR) la 889,1 milioane RON (211,3 milioane EUR) ca rezultat al controlului constant al cheltuielilor cu personalul şi al celor administrative (puternic afectate negativ si de deprecierea leului). BCR se străduieşte constant să elimine aşa numitele „costuri rele” – sume cheltuite fără a adăuga valoare pentru clienţi – fapt care permite băncii să se concentreze asupra „costurilor bune” cum sunt investiţiile pentru dezvoltarea reţelei de unităţi retail (64 unităţi noi deschise in ultimele 12 luni), pentru dezvoltarea canalelor alternative şi a activităţii cu carduri, precum şi dezvoltarea sistemelor IT. Costuri adiţionale au fost generate şi de nou-înfiinţata subsidiară BCR Banca pentru locuinţe.
Profitul net consolidat după impozitare şi plata intereselor minoritare a scăzut la 606,8 milioane RON (144,2 milioane EUR), rezultat mai mic cu 20,1% faţă de S1 08, în principal din cauza cheltuielilor mai mari cu provizioanele şi a scăderii venitului din comisioane generată de reducerea consumului populaţiei.

Costurile de risc

Conform aşteptărilor, cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri a continuat să crească faţă de S1 08, până la 783,1 milioane RON (186,1 milioane EUR), dar primul semestru 2009 a marcat o creştere a provizioanelor in bilanţ cu numai 8,5% faţă de sfârşitul anului 2008 reflectând perspectivele actuale de pierdere, ceea ce arată un management al riscului adecvat mediului economic dificil. Creşterea provizioanelor a fost determinată de înrăutăţirea contextului macroeconomic, dar, odată ce condiţiile se vor îmbunătăţii, provizioanele isi vor putea materializa puternicul potenţial de profit.

S1 2009 a marcat ameliorări la nivel macroeconomic – deficitul de cont curent s-a îmbunătăţit şi este acoperit de investiţii străine directe încă semnificative, inflaţia a continuat să scadă, rata de schimb s-a stabilizat, deficitul bugetar este în limitele ţintite. Totuşi, economia românească si-a continuat încetinirea, ceea ce a afectat inevitabil veniturile şi comportamentul de consum ale clienţilor persoane fizice – creşterea şomajului şi programul redus de lucru afectează mari zone din România – precum şi fluxurile de numerar şi profitabilitatea companiilor. Toate acestea au avut un impact negativ asupra calităţii portofoliului de credite şi a provizionării.

Slăbirea leului faţă de Euro comparativ cu valoarea de la jumătatea anului 2008 a avut de asemenea un efect negativ asupra împrumuturilor angajate de clienţi în valută (care sunt aproape toate în Euro).

Portofoliul de credite s-a dezvoltat relativ bine, în circumstanţele date – creditele neperformante (NPL) au rămas la un nivel acceptabil, reprezentând doar 6,2% din totalul portofoliului de credite. Creditele neperformante (NPL) au fost afectate în principal de imprumuturile ipotecare precum şi de dezvoltatorii imobiliari faţă de care expunerea BCR este relativ mică.

BCR a luat o serie de măsuri pentru a-si ajuta clienţii din ambele segmente Retail şi Corporate să facă faţă condiţiilor dificile de piaţă. Pe de o parte BCR a luat iniţiativa de a restructura creditele pentru a-i ajuta pe cât mai mulţi dintre clienţii săi care se confruntă temporar cu dificultăţi obiective în rambursarea împrumuturilor. În acelaşi timp, BCR a proiectat produse speciale, cum este programul de credite BCR Restart destinat susţinerii IMM-urilor şi micro întreprinderilor. Banca dezvoltă şi scheme de finanţare dedicate, cu costuri reduse, cum sunt creditul ipotecar BCR Prima Casă pentru persoane fizice şi programul guvernamental „Fermierul” destinat finanţării agriculturii.

Grupul BCR are o rată confortabilă de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 126% (garanţii şi provizioane)

Ratele de solvabilitate se situează confortabil peste nivelurile impuse. (Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2: aproximativ 10,4% conform RAS faţă de minimum 8% impusă de reglementările BNR). Rata de solvabilitate conform IFRS este, de regulă, cu aproximativ. 4 p.p. peste cea calculată conform standardelor locale.

III. INDICATORII ACTIVITĂŢII BCR (numai banca – valori neconsolidate, IFRS)
BCR şi-a continuat dezvoltarea solidă şi durabilă a activităţii conform aşteptărilor.

Activele totale au crescut cu 6%, peste creşterea medie pe ansamblul sistemului bancar, pană la 68.539,2 milioane RON (16.290,9 milioane EUR) la S1 09 de la 64.503,8 milioane RON (16.035,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2008.

Volumul total al portofoliului de Credite către clienţi (înainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 818,6 milioane RON (+1,8%) la valoarea de 45.846,5 milioane RON (10.897,2 milioane EUR) de la 45.027,9 milioane RON (11.194,0 milioane EUR) la sfârşitul anului 2008 şi cu 13% faţă de S108, păstrând o structură echilibrată pe clienţi şi industrii.

În S1 09 creditarea clienţilor a fost condusă de segmentul corporate. Creditarea corporate a crescut cu aproape 7% în prima jumătate a anului datorită necesarului crescut de capital de lucru al companiilor. Portofoliul de credite retail a scăzut uşor cu aproximativ 4%, ca urmare a declinului consumului şi a unui management al riscului mai strict. Creditele garantate (creditele ipotecare şi cele de consum garantate cu ipotecă) au crescut moderat dar creşterea lor a fost contrabalansată de scăderea creditelor de consum negarantate.

Ponderea Creditelor în monedă locală în portofoliul băncii –45,3% din total credite – este peste media pieţei bancare si arată o structură bine echilibrată. Portofoliul de credite în valută este denominat doar în EUR şi USD. Nu s-au acordat credite în SFR sau alte valute “exotice”.

Portofoliul de credite corporate deţine o cotă de 49,3% în total credite acordate clienţilor, în timp creditele retail (inclusiv afacerile micro) reprezintă 50,7%.

Depozitele de la clienţi au crescut de la începutul anului cu 5,1% la 35.054,6 milioane RON (8.332,1 milioane EUR) de la 33.351,4 milioane RON (8.291,2 milioane EUR) la sfârşitul anului 2008 pe fondul unei creşteri sporite a depozitelor retail cu 6,2% de la începutul anului.

Depozitele în lei prevalează (67,3%) avand o creştere de 5,1%, iar depozitele în valută au crescut la rândul lor cu 5,1%.

BCR a continuat în 2009 extinderea reţelei de sucursale, dezvoltând concomitent canalele alternative de distribuţie în baza strategiei de încurajare a tranzacţiilor fără numerar. BCR a deschis 11 noi sucursale în primul semestru din 2009, ajungând la o reţea de 652 unităţi la sfârşitul lunii iunie 2009 (64 noi unităţi de la aceeaşi dată a anului trecut). Banca a extins totodată cu succes serviciile financiare “24 Banking BCR”, activitatea de carduri, precum şi gama de servicii disponibile la ATM.

BCR a extins în continuare reţeaua sa de ATM-uri adăugând, de la 31 decembrie 2008, 204 noi aparate până la un total de 1.992 unităţi (26% creştere faţă de S1 2008), iar reţeaua de POS-uri a atins 16.884 unităţi prin instalarea la comercianţi, în S1 09, a 1.710 noi dispozitive (22% creştere anuală).

BCR şi-a consolidat poziţia de lider pe piaţa cardurilor de debit şi credit ajungând la un total de circa 2,5 milioane carduri valide. Volumul tranzacţiilor cu carduri a crescut cu 23% la POS-uri şi cu 13% la ATM-uri. BCR a lansat cu succes pe piaţă POWERCARD BCR, un nou card de credit care incorporează tehnologia micro-chip.

Bucuresti, 30.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *