free download 78 travel guides written by experts

Baza fiscala a companiilor europene: facilitarea activitatii economice

si reducerea costurilor aferente

Comisia Europeană a propus astăzi un sistem comun de calculare a bazei de impozitare pentru companiile care își desfășoară activitatea în UE. Scopul acestei propuneri este de a reduce semnificativ costurile administrative şi de conformare la reguli, precum și incertitudinile juridice cu care se confruntă în prezent firmele din UE care, pentru stabilirea profiturilor lor impozabile, trebuie să se conformeze dispozițiilor a 27 de sisteme naționale diferite. Obiectivul bazei fiscale consolidate comune a companiilor (CCCTB) propuse de Comisie este ca societățile să beneficieze de un sistem de „ghișee unice” pentru transmiterea declarațiilor fiscale și să își poată consolida astfel toate profiturile și pierderile înregistrate pe tot teritoriul UE. Statele membre își vor păstra integral dreptul suveran de a stabili o rată proprie a impozitului pe profit. Comisia estimează că CCCTB va permite societăților din întreaga UE să economisească anual 0,7 de miliarde de euro prin reducerea costurilor de conformare și 1,3 de miliarde de euro prin procesul sus-menţionat de consolidare. În plus, societățile care doresc să se extindă transfrontalier vor putea astfel economisi până la 1 miliard de euro. De asemenea, CCCTB va face piața UE să fie mult mai atractivă pentru investitorii străini.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Datorită CCCTB, activitatea economică din UE va deveni mai simplă, mai ieftină și mai convenabilă și va permite IMM-urilor care doresc acest lucru să se extindă și pe piețele altor țări. Propunerea de astăzi este bună atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru competitivitatea globală a UE.”

Atunci când vine vorba de impozitul pe profit, piața unică se confruntă încă cu obstacole serioase în desfăşurarea activităţii întreprinderilor. Cele ce operează transfrontalier trebuie să respecte până la 27 de seturi diferite de reguli pentru calcularea bazei lor fiscale și trebuie să lucreze cu până la 27 de administrații fiscale diferite. În plus, se confruntă cu un sistem extrem de complex de stabilire a modului de impozitare a tranzacțiilor intra-grup (prețurile de transfer) și nu-și pot compensa pierderile suferite într-un stat membru prin profiturile realizate într-un altul. Ca urmare, firmele mai mari se confruntă cu costuri și complicații enorme, în timp ce întreprinderile mai mici sunt adesea descurajate în ce priveşte extinderea în interiorul UE.

CCCTB vizează eliminarea acestor probleme, oferind companiilor un set unic de reguli de calculare a bazei fiscale și posibilitatea de a transmite o singură declarație fiscală consolidată unei singure administrații pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul UE. Pe baza acestei declarații fiscale unice, baza de impozitare a companiei ar urma să fie mai apoi repartizată între statele membre în care aceasta își desfășoară activitatea, potrivit unei formule specifice. Această formulă va lua în considerare trei factori: activele, forța de muncă și vânzările. După repartizarea bazei fiscale, statele membre vor fi autorizate să-și impoziteze cota-parte din aceasta în funcție de propria lor rată de impozit pe profit. În cadrul CCCTB, statele membre vor continua să-și stabilească propria rată de impozit pe profit la nivelul pe care îl consideră adecvat, acest lucru fiind prerogativa lor națională.

CCCTB urmează să fie opțional pentru companii, respectiv cele care consideră că ar putea avea de câștigat de pe urma unui sistem armonizat la nivelul UE pot să opteze pentru integrarea în CCCTB, în timp ce celelalte îşi pot continua activitatea în cadrul sistemelor naționale.

CCCTB este considerată o inițiativă importantă a Comisiei Barroso II în contextul Strategiei Europa 2020. Acest proiect a fost menționat și într-o serie de documente strategice importante care vizează eliminarea obstacolelor din cadrul pieței unice și stimularea creșterii economice și creării de locuri de muncă în UE (Actul privind Piața Unică, Analiza Anuală a Creșterii și „Pactul pentru Euro ”).

Pagini Utile

* Pentru informații suplimentare:

//ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171

Bucuresti, 16.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *